De digitala mötena kommer göra alla möten bättre!

Efter att organisationer och företag sedan 70-talets första lagstadgade Arbetsplatsträffar, där medarbetare bjöds in för att skapa samverkan & delaktighet, varit ok med att deras möten knappt varit ok har något hänt de sista åtta månaderna.

Samma saker som vi varit ok med i de fysiska mötena är vi helt plötsligt inte ok med! Vi är inte ok med oförberedda möten, vi är inte ok med att inte få en agenda, vi är inte ok med att mötet led dåligt, vi är inte ok med långa möten utan paus, vi är inte ok med möten som slutar samma tid som nästa börjar. Ja, jag skulle kunna fortsätta ett bra tag till med exempel.

Varför tror du att vi inte är nöjda nu när vi varit det innan?

Jag tror att allt blir så mycket tydligare i ett digitalt möte. Vi avslöjas. Är jag som mötesledare eller mötesdeltagare inte förbered så avslöjas jag. Ett hack i mötet blir ett större hack än i det fysiska rummet. Om jag inte involverar mina mötesdeltagare kommer det med största sannolikhet bli tyst. Det är en helt annan tystnad än i det fysiska rummet.

Tillbaka till rubriken, varför kommer då alla möten bli bättre tack vare de digitala?

-Det vi ser i organisationer nu när allt fler tar tag i sin möteskultur kommer att göra ett avtryck i alla möten. När en organisation tar tag i sin mötesstruktur och inventerar vilka möten organisationen har och vilka de behöver så behöver de bestämma sig för vilka möten skall bara vara digitala, vilka som bara skall vara fysiska och vilka som går att göra som hybrid. När dessutom alla möten skall utgå från verksamhets- eller affärsplanen så kommer alla möten att bli bättre. Det kommer att finnas ett tydligt syfte & mål med alla möten och en agenda värd namnet. En agenda som förflyttar mötet framåt som skapar gemensamma förväntningar.

Sedan kommer de massor av detaljer som vi lär oss av de digitala mötena som kommer att gynna alla möten.

Här är några exempel:

  • 1h möten tidigare blir 45-50min pass i det digitala. Det gör att om några år kommer 1h fysiska möten också vara ett minne blått.
  • Nästan alla mötesdeltagare kommer i tid till de digitala mötena. Även de som är född fem minuter sent och har en benägenhet att alltid komma sent i de fysiska mötena. Vi kommer inte tolerera att vi går tillbaka till att det är ok att samma personer alltid kommer sent i de fysiska mötena.
  • Vi har fler pausar i det digitala, vilket vi kommer att vilja ha även det i de fysiska mötena när vi är tillbaka.
  • Allt fler tar fram spelregler för de digitala mötena. (Ex på en spelregel är att kameran skall vara på. Vem skulle tycka det är ok att vi sätter på en påse på huvudet under ett fysiskt möte?) Här får alla ett snabbt positivt svar vilket gör att detta kommer att ske även i de fysiska mötena.
  • Allt fler lär sig hur man involverar i de digitala möten vilket gör att de kommer att börja involvera i alla möten när de känner kraften i att få med alla.

Ja, även denna lista kan göras mycket längre. Så, paradoxalt nog så kommer våra digitala möten göra oss bättre i alla möten. Oavsett om vi är i det digitala eller fysiska rummet.

Avslutar med en påminnelse. Varken en digitalisering eller ett virus kan förändra miljontals år av evolution av den biologiska och sociala varelsen som vi är. Vi behöver träffas för att utvecklas och komma ner på djupet.

Eller, har du överfört någon tyst kunskap på ett digitalt måndagsmöte?

Micke Darmell, Mötesevangelist

Vill du dela med dig av artikeln?

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on twitter
Dela på Twitter
Share on linkedin
Dela på LinkedIn
Share on email
Dela på mailen

Vi vill gärna Höra dina tankar och reflektioner

Kommentera

Senaste blogginläggen

Stäng meny