Digital stress

Vad är digital stress? Finns det ens? Forskarna vet inte riktigt – fenomenet är helt enkelt för nytt för att ha undersökts ordentligt. Men vad vi vet, är att många människor idag känner en stress av att ständigt förväntas vara nåbara, och vittnar om hur deras relationer påverkas när arbetsdagen flyter ihop med privatlivet. Samtidigt ökar stress och sjuktal. Vi behöver fundera över det uppkopplade samhällets konsekvenser, både på individ- och organisationsnivå, för att ta del av alla fördelar det medför men samtidigt undvika de negativa verkningarna.

För en sund digital arbetsmiljö och för bättre relationer på jobbet och hemma, erbjuder vi kunskap och verktyg.

Är du

Uppkopplad eller avkopplad?

Relationer idag påverkas av den ständiga uppkopplingen, många gånger på ett positivt sätt. Dock gör den ständiga uppkopplingen det svårare att vara härvarande vilket också gör det svårare att verka i team. I en värld där trycket på arbetsplatserna är större än någonsin, våra relationer finns på nätet och vi anser att tiden är den största bristvaran i privatlivet, behöver vi fundera över vad vi faktiskt vill lägga vår tid på.

Föreläsningen

Föreläsningen Uppkopplad eller Avkopplad har redan setts av tusentals människor runt om i Sverige. Du får lära dig hur du kan hantera den digitala transformationen, ta nytta av dess fördelar och undvika de negativa konsekvenserna. Med både inspiration, konkreta idéer och verktyg får du lära dig hur du kan känna dig mer avkopplad och samtidigt effektiv och närvarande i dina relationer.

Föreläsnings-föreställningen

Under föreläsningsföreställningen Uppkopplad eller Avkopplad får du ta del av samma material som under föreläsningen med samma namn, men här tillsammans med några av Sveriges bästa musiker. En stämningsfull kombination av musik och sång som kompletterar en träffsäker föreläsning om det aktuella ämnet “digitaliseringens påverkan av våra relationer”.

Avkopplingstips

Vi, du, jag och de flesta vi har omkring oss, älskar människor som är mentalt närvarande, dvs härvarande. De som verkligen lyssnar när vi pratar, som bryr sig på riktigt eller dyker upp när de lovar. Och ger dig sin tid, uppmärksamhet och energi.

Att vara härvarande har varit och kommer alltid att vara en framgångsfaktor oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner.
Här hittar du några av våra avkopplingstips inför en skön semester och en rikare tid med dina nära och kära.

Härvaro

[att vara närvarande här och nu]

Härvaro är att till hundra procent vara mentalt närvarande där du fysiskt befinner. Förmågan att fullt ut kunna fokusera på den person du talar med får den personen att känna sig sedd, hörd och bekräftad.

Det kan tyckas självklart att det är trevligare att vara tillsammans med människor som visar härvaro, men faktum är att det är en egenskap på utdöende i det ständigt uppkopplade samhället. En push från en nyhets-app på din telefon, ett sms eller en facebookuppdatering som ska gillas kan komma mellan dig och de som befinner sig i din fysiska närvaro.

Boken

Storsäljande boken Uppkopplad eller Avkopplad passar alla som vill lära sig mer om den ständiga uppkopplingens konsekvenser och själv fundera över sitt eget förhållningssätt.

Telefondagis

Lämna era mobiler i telefondagiset innan mötet, middagen eller familjemyset. Ni får ett bättre möte, må det vara professionellt eller personligt, på köpet!

Stäng meny