Föreläsningar som ger resultat

En föreläsning värd namnet ska väcka liv i ämnen som berör. Entusiasmera. Inspirera. Locka till skratt, men också till reflektion och eftertanke. Ge konkreta verktyg och råd, som leder till verklig förändring. Och som integrerar och aktiverar deltagarna aktivt.

Det är sådana föreläsningar vi erbjuder. Vi får gång på gång höra att våra föreläsningar blev startskottet för en förbättringsprocess. Att man fick ett gemensamt mål eller nya tankar inom ett område som där man inte rört sig tidigare.

– från tidsoptimist till tidsalkemist

Vi har hamnat i en uppmärksamhetskris där sociala mediaplattformar, system och informationskaos står i vägen för det som skapar värde. Hur kan vi ta tillbaka makten av vår tid?

Detta är föreläsningen för er som vill ha inspiration till bättre möten eller för er som vill öka genomförandekraften och skapa bättre resultat genom detsamma.

En av de främsta framgångsfaktorerna är att kunna vara härvarande med andra människor, något som blir allt svårare i en uppkopplad värld.

Föreläsningsföreställningen

Om konsten att verka i en uppkopplad värld. En föreläsningsföreställning tillsammans med musiker.

Micke passar bäst på chefs- eller personaldagar där han kan bidra med energi och att ni uppfyller syftet med dagen!

Magiska Mellanrum

Här får ni moderator, musiker och energigivande övningar, allt i ett!

Röster om Micke Darmells föreläsningar

Stäng meny