Utbildningar inom Mötesteknik och mötesrådgivning

Möten är kulturbärande. Det betyder att goda och dåliga vanor på arbetsplatsen har en tendens att manifesteras och befästas i mötet. Den skicklige mötesledaren skapar bättre och mer inkluderande möten och därmed bättre och mer inkluderande organisationer.

Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva utveckling.
 Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni kommer att må bättre och vara gladare på jobbet.

Vi finns med er hela vägen och gör gärna en kostnadsfri behovsanalys av vilken utbildning som är perfekt för din organisation.

Led bättre och effektivare möten som utbildad mötesledare

Öppna utbildningar

Malmö, Scandic Triangeln 5 och 6 mars 2020

Stockholm, Skogshem & Wijk 12 och 13 mars 2020 

Göteborg, Gothia Towers 19 och 20 mars 2020 

Vi tillbringar en stor del av vår dag på möten – trots att de flesta inte är utbildade för att leda möten. Denna utbildning gör dig till en mötesledare som skapar effektiva och givande möten. Och du får verktygen för att skapa en bra möteskultur i hela organisationen. Detta leder hela organisationen snabbare mot uppsatta mål.

Utbildningen, som sker i en mix av strategi, taktik, mötesteknik och metoder, kommer att delas in i Före (planeringsfasen), Under (genomförandefasen) samt Efter (avslutningsfasen).

Deltagarna arbetar aktivt tillsammans i två dagar. Boken Effektiva Möten ingår.

Alla erhåller ett diplom som utbildad mötesledare.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Vill du ha mer information eller har frågor om utbildningen, maila eller ring mig direkt.

2 dagar

Mötesledarutbildning
 • Förväntningar
 • Syfte & mål
 • Spelregler
 • Engagemang & delaktighet
 • Kommunikation
 • Fysisk miljö
 • Inledning & avslut
 • Inbjudan, agenda & körschema
 • Virtuella möten

Skapa bestående förändring i mer effektiva möten som diplomerad mötesledare

Vi lägger 2-4 timmar om dagen på möten. De är ofta tråkiga informationsmöten som inte leder någonstans.

Men det behöver inte vara så.

För er som vill gå djupare än bara en inspirationsföreläsning och en bok rekommenderar vi vår mötesutbildning som ger er färdigheterna ni behöver för att få ut max av era möten.

Detta är ett program på ett halvår med tre fysiska träffar och en webb-klass med veckotips och uppdrag mellan varje tillfälle. Detta gör att ni får den beteendeförändring som behövs. Utbildningen är framtagen i samarbete med Antoni Lacinai och Caroline Murray Carlsson.

Boken ”Effektiva möten” ingår.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Vill du ha mer information eller har frågor om utbildningen, maila eller ring mig direkt.

6 MÅNADER

Dag 1
 • Förväntningar
 • Spelregler
 • Syfte och Mål
 • Planering av ett möte
 • Inbjudan
 • Inledningens betydelse
 • Energizers, Icebreakers etc

3 fysiska träffar

Diplomerad Mötesledare

Dag 2
 • Delaktighetens betydelse
 • Exempel på
  metoder och modeller
 • Möblering
 • Effektiv kommunikation
  - Kroppspråk
  - Röst
  - Hjälpmedel

Digitalt klassrum

Dag 3
 • Motivationsstilar
 • Inlärningsstilar
 • Beslutsstilar
 • Besvärliga personligheter
 • Examensdags
  – Deltagarna leder
  ett eget möte

Ett reportage om en av våra kunder i Dagens Industri

e-utbildning

Diplomerad mötesledare
 • Använd mötet som ett strategiskt verktyg
 • Kom överens om spelregler
 • Förbered mötet
 • Skapa delaktighet och engagemang
 • Hantera olika personligheter
 • Nå fram med ditt budskap
 • Använd hjälpmedel på rätt sätt
 • Optimera dina virtuella möten

Effektfulla möten genom e-utbildningen Diplomerad mötesledare

Är du trött på tråkiga möten där deltagarna inte bidrar? Lär dig leda möten som ger energi, där deltagarna verkligen vill bidra och där ni får massor av saker gjorda. I den här kursen får du nya kunskaper som hjälper dig att glänsa i rollen som mötesledare.

6 halvdagar

Mötesrådgivare
 • Vad är möteskultur?
 • Vikten av den fysiska
  & mentala mötesmiljön
 • Rådgivning och förebilder
 • Mötesledarens roll
 • Fördjupning rådgivning
  & behovsanalys
 • Dagen för mötet;
  Bemötande, teknik & support

Gå från att vara mötesbokare till mötesrådgivare

Det är dags att mötespersonal går från att vara säljare, bokare och konferensvärdar till att bli professionella mötesrådgivare. Med rätt utbildning blir mötesbranschen mer värdeskapande för sina kunder genom att erbjuda möten med större effekt, och inte bara smidighet.

En trend är att allt fler organisationer aktivt vill förbättra sina möten. Kunskapen har ökat och det ställer högre krav på våra mötesanläggningar.

Mötespersonal, bokare och säljare på mötesanläggningar har oftast inte rätt utbildning inom mötes- och mötesrumskunskap. För att möta kundernas allt högre krav, krävs att man har betydligt mer kunskap än kunden. Den här utbildningen säkerställer det.

Målgrupp: Mötespersonal, bokare, säljare och chefer på mötesanläggningar.
Halvdagarna går att utöka med mer innehåll som sker i samråd med uppdragsgivaren.

Denna utbildning kan även genomföras i heldagar om så önskas.

Vill du ha mer information eller har frågor om utbildningen, välkommen att maila eller ringa mig.

Utbildningen går att företagsanpassas

Att mötas och bemötas
 • Introduktion till inkludering och välkomnande
 • Att mötas med respekt, värdighet och omtanke
 • Sju egenskaper i välkomnande människors förhållningssätt
 • Vinster och effekter av en god möteskultur
 • Metoder för att ta fram spelregler för möten
 • Hur ett tydligt syfte och mål tas fram för ett möte
 • Metoder och verktyg för att skapa en tydlig struktur för interna möten
 • Tips på hur ni kan förbättra kvaliteten och spara tid på era möten
 • Självskattning av möteskulturen på din arbetsplats

En inspirationsdag som syftar till att skapa fler effektfulla möten

SYFTE Hur vi skapar effektfulla möten där människor känner sig inkluderade och välkomna.
OMFATTNING Inspirationsdag kl 9–17.
INFORMATION
Utbildningen kan företagsanpassas eller vid önskemål anordnas som en öppen utbildning där deltagarna anmäler sig själva. Riktpris för en öppen utbildning är: 2 995:- ex moms 

Utbildningen genomförs av gr8 meetings och AB Värdskapet. 

För mer information kontakta helene.arvidsson@gr8meetings.se, tel 079-100 44 75 eller kicki@vardskapet.se, tel 0734-47 68 88

Företagsanpassade utbildningar

Alla våra mötesutbildningar går att företagsanpassas.

Att utbilda chefer, mötesledare, projektledare i mötesteknik och möteskunskap är en modern och bra investering. Effekten blir att ni frigör tid och ökar effekten och måluppfyllelsen i varje möte.

Vår starkaste rekommendation är att lägga in mötesteknik/möteskultur i era befintliga chefs- och ledarskapsutbildningar.

Ta steget och skapa en hållbar möteskultur för framtiden!

För kostnadsfri behovsanalys vad som skulle passa ert företag, välkommen att höra av dig!

Ring eller maila mig om du vill ha mer information eller har frågor om utbildningen.

Stäng meny

Mötesledar
utbildning

Led bättre och effektivare möten

Denna utbildning gör dig till en mötesledare som skapar effektiva och givande möten. Och du får verktygen för att skapa en bra möteskultur i hela organisationen.

Öppna utbildningar:

Malmö, Scandic Triangeln,
5 och 6 mars 2020

Stockholm Skogshem & Wijk,
12 och 13 mars 2020

Göteborg, Gothia Towers,
19 och 20 mars 2020

Denna utbildning gör dig till en mötesledare som skapar effektiva och givande möten. Och du får verktygen för att skapa en bra möteskultur i hela organisationen.

Öppna utbildningar
Göteborg Gothia Towers,
29 och 30 augusti 2019

Stockholm Skogshem & Wijk,
9 och 10 september 2019 .

Malmö Scandic Triangeln,
5 och 6 mars 2020