Utbildningar inom Möteskultur och Mötesrådgivning

Digitala och på plats

Möten är kulturbärande. Det betyder att goda och dåliga vanor på arbetsplatsen har en tendens att manifesteras och befästas i mötet. Den skicklige mötesledaren skapar bättre och mer inkluderande möten och därmed bättre och mer inkluderande organisationer.

Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva utveckling.
 Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni kommer att må bättre och vara gladare på jobbet.

Vi finns med er hela vägen och gör gärna en kostnadsfri behovsanalys av vilken utbildning som är perfekt för din organisation. Framtidens möten är motiverande möten som bidrar till en god intern kommunikation med önskat resultat.

Företagsanpassas - digitalt eller på plats

Framtidens möten!

Så skapar du motiverande möten och en bra intern kommunikation med önskat resultat.

Detta tillfälle ger dig grunderna för effektiva och engagerande möten.
Du får inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda,
planera och leda engagerande och effektiva möten, fysiska liksom digitala och hybrida.
Du kommer även få kunskap och konkreta verktyg hur du kan
skapa en hållbar möteskultur i din organisation. Du får tips och möjlighet att reflektera kring din/er interna kommunikation samt kring val av lämpligast kommunikationskanal.

 • Metoder och tekniker för att kunna leda effektiva & engagerande möten
 • Kunskap kring hur du skapar effektfulla möten
 • Inspiration och insikt hur du kan skapa en hållbar möteskultur
 • Reflektion och dialog kring olika interna kommunikationskanaler
 • Vad kostar möten och hur kan man mäta effekten
 • Hur värderingar och ledarskap kan levandegöras genom era möten
 • Möten som stärker och ökar er måluppfyllelse
 • Framtagande av rätt mål och rätt syfte, som lägger grunden till ditt möte
 • Konkreta tips för hur du förbereder och planerar ett möte för maximal effek
 • Agendan- en bra mötesnudging
 • Optimala inledningar och avslutningar på dina möten
 • Metoder och verktyg för att skapa engagemang och delaktighet
 • Kunskap och tips för digitala, fysiska och hybridmöten

MÅLGRUPP: Chefer/ledare, mötesledare eller projektledare,. Kan även anpassas och göras för en hel organisation eller avdelning.

TIDSÅTGÅNG: Förslagsvis två halvdagar eller en heldag

UTBILDNINGEN GENOMFÖRS I ZOOM ( Kan även genomföras i Skype & Teams ) och leds av Micke Darmell och Heléne Arvidsson

Denna utbildning företagsanpassas efter önskemål.

FRÅGOR: Ring Heléne på 079-100 44 75

Master Class -En kurs för dig som vill ha större effekt av dina möten

Fysiska dagar med digital facilitering före-under-efter

Master Class Effektiva möten steg 1 & 2

Vi tillbringar en stor del av vår arbetsstid på möten – de flesta är inte utbildade för att leda möten. Denna kurs gör dig till en mötesledare som skapar möten som ger större effekt.

I kursen får du ta del av en mängder med tips, material och filmer. Boken Effektiva möten, Digitala möten och pdf-boken Konsten att leda kreativa workshops ingår. Vi finns tillgängliga före, under och efter kursdagarna på en digital plattform för att stötta dig i ev. frågor samt att omsätta din kunskap i praktiken. Under de fysiska dagarna får du möjlighet att träna praktiskt på att utföra delar i ett möte. Du erhåller ett diplom som utbildad mötesledare.

 

 

 

 

Effektiva Möten steg 1:

Den här baskursen ger dig grunderna för bra möten. Du får inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda, planera och leda engagerande samt effektiva möten, fysiska liksom digitala och hybrida möten.

Effektiva Möten steg 2:

Den här kursen har fokus på mötesteknik och mötesmetoder och vänder sig till dig som vill ha fördjupande kunskaper i mötesledning. Du får ta del av en mängd involverande metoder, kunskap och verktyg för att leda engagerande samt effektiva möten, fysiska, digitala/hybrida möten.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Vill du ha mer information eller har frågor om kursen, maila eller ring mig direkt.

 

Vi tillbringar en stor del av vår arbetsstid på möten – de flesta är inte utbildade för att leda möten. Denna kurs gör dig till en mötesledare som skapar möten som ger större effekt.

I kursen får du ta del av en mängder med tips, material och filmer. Boken Effektiva möten, Virtuella möten och pdf-boken Konsten att leda kreativa workshops ingår. Vi finns tillgängliga före, under och efter kursdagarna på en digital plattform för att stötta dig i ev. frågor samt att omsätta din kunskap i praktiken. Under de fysiska dagarna får du möjlighet att träna praktiskt på att utföra delar i ett möte. Du erhåller ett diplom som utbildad mötesledare.

Effektiva Möten steg 1:

Den här baskursen ger dig grunderna för bra möten. Du får inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda, planera och leda engagerande samt effektiva möten, fysiska liksom digitala.

Effektiva Möten steg 2:

Den här kursen har fokus på mötesteknik och mötesmetoder och vänder sig till dig som vill ha fördjupande kunskaper i mötesledning. Du får ta del av en mängd involverande metoder, kunskap och verktyg för att leda engagerande samt effektiva möten, fysiska liksom digitala.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Vill du ha mer information eller har frågor om kursen, maila eller ring mig direkt.

 

Steg 1
 • Framtagande av krispiga syften och konkreta mål som grund för ett möte.
 • Tips kring bra inbjudningar, agenda och körschema.
 • Vikten av fysisk miljö och möblering och dess påverkan på möten.
 • Hur skapar ni gemensamma förväntningar och spelregler.
 • Tips kring olika möten och mötesformat.
 • Optimala inledningar och avslut på dina möten.
 • Tips kring hur du hanterar dina digitala möten.
Steg 2
 • Hur skapar du effektfulla möten, och inte bara effektiva möten.
 • Metoder och verktyg för att skapa engagemang och delaktighet.
 • Metoder för kreativa möten och workshops.
 • Effektiv kommunikation (kroppspråk, röst & hjälpmedel).
 • Hur hanterar du utmanande beteenden bland deltagarna.

Skapa bestående förändring i mer effektiva möten som diplomerad mötesledare

Vi lägger 2-4 timmar om dagen på möten. (Chefer 5-7 timmar) De är ofta tråkiga informationsmöten/avrappoteringsmöten som inte leder någonstans. 

Men det behöver inte vara så.

För er som vill gå djupare än bara en inspirationsföreläsning och en bok rekommenderar vi vår mötesutbildning som ger er färdigheterna ni behöver för att få ut max av era möten.

Detta är ett program på ett halvår med tre fysiska träffar och en webb-klass med veckotips och uppdrag mellan varje tillfälle. Detta gör att ni får den beteendeförändring som behövs. Utbildningen är framtagen i samarbete med Antoni Lacinai och Caroline Murray Carlsson.

Boken ”Effektiva möten” och digitala möten ingår.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Vill du ha mer information eller har frågor om utbildningen, maila eller ring mig direkt.

6 MÅNADER

Dag 1
 • Förväntningar
 • Spelregler
 • Syfte och Mål
 • Planering av ett möte
 • Inbjudan
 • Inledningens betydelse
 • Energizers, Icebreakers etc

3 fysiska träffar

Diplomerad Mötesledare

Dag 2
 • Delaktighetens betydelse
 • Exempel på
  metoder och modeller
 • Möblering
 • Effektiv kommunikation
  - Kroppspråk
  - Röst
  - Hjälpmedel

Digitalt klassrum

Dag 3
 • Motivationsstilar
 • Inlärningsstilar
 • Beslutsstilar
 • Besvärliga personligheter
 • Examensdags
  – Deltagarna leder
  ett eget möte
 •  
 •  

Ett reportage om en av våra kunder i Dagens Industri

e-utbildning

Diplomerad mötesledare
 • Använd mötet som ett strategiskt verktyg
 • Kom överens om spelregler
 • Förbered mötet
 • Skapa delaktighet och engagemang
 • Hantera olika personligheter
 • Nå fram med ditt budskap
 • Använd hjälpmedel på rätt sätt
 • Optimera dina virtuella möten

Få Effektfulla möten: E-utbildningen Diplomerad mötesledare

Är du trött på tråkiga möten där deltagarna inte bidrar? Lär dig leda möten som ger energi, där deltagarna verkligen vill bidra och där ni får massor av saker gjorda. I den här kursen får du nya kunskaper som hjälper dig att glänsa i rollen som mötesledare.

3 st heldagar

Mötesrådgivare
 • Grunderna i en god möteskultur
 • När och hur använder vi bäst digitala, fysiska och hybrida möten
 • Vikten av den fysiska
  & mentala mötesmiljön
 • Skapa tillväxt genom rådgivning
 • Fördjupning rådgivning
  & behovsanalys
 • Prissättning/paketering/affärsmodeller
 • Framgångsrika offerter
 • Mötesledarens roll
 • Dagen för mötet;
  Bemötande, teknik & support

Gå från att vara duktig ordermottagare till mötesrådgivare

Det är dags att mötespersonal går från att vara säljare, bokare och konferensvärdar till att bli professionella mötesrådgivare. Med rätt utbildning blir mötesbranschen mer värdeskapande för sina kunder genom att erbjuda möten med större effekt, och inte bara smidighet.

En trend är att allt fler organisationer aktivt vill förbättra sina möten. Kunskapen har ökat och det ställer högre krav på våra mötesanläggningar.

Mötespersonal, bokare och säljare på mötesanläggningar har oftast inte rätt utbildning inom mötes- och mötesrumskunskap. För att möta kundernas allt högre krav, krävs att man har betydligt mer kunskap än kunden. Den här utbildningen säkerställer det.

Målgrupp: Mötespersonal, bokare, säljare och chefer på mötesanläggningar.
Dagarna går att utöka med mer innehåll som sker i samråd med uppdragsgivaren. Mellan dagarna får deltagarna uppdrag och facilteras digitalt för att kunna få stöd i att omsätta kunskapen i praktiken.

Denna utbildning kan även genomföras i halvdagar om så önskas.

Vill du ha mer information eller har frågor om utbildningen, välkommen att maila eller ringa mig.

Utbildningen går att företagsanpassas

Att mötas och bemötas
 • Introduktion till inkludering och välkomnande
 • Att mötas med respekt, värdighet och omtanke
 • Sju egenskaper i välkomnande människors förhållningssätt
 • Vinster och effekter av en god möteskultur
 • Möten som kulturbärare
 • Inspiration och dialog kring hur, när och vart vi kommunicerar om vad?
 • Metoder och verktyg för att skapa en tydlig struktur för interna möten
 • Tips kring hur vi får ut bäst effekt i digitala, fysiska och hybrida möten
 • Självskattning av möteskulturen på din arbetsplats

En inspirationsdag som syftar till att skapa fler effektfulla möten

Vad skulle hända om du och dina kollegor samlades kring ert värdskap och er möteskultur? Tillsammans med vår samarbetspartner Värdskapet har vi tagit fram en inspirations och kompetensdagen som vi kallar att ”Att mötas och bemötas”. Vi törs lova att efter denna dag har ni landat i konkreta verktyg och inspiration som leder till effektfulla möten i er verksamhet

SYFTE Hur vi skapar effektfulla möten där människor känner sig inkluderade och välkomna.
OMFATTNING Inspirationsdag kl 9–16.
INFORMATION
Utbildningen kan företagsanpassas utifrån önskemål och behov. 

Utbildningen genomförs av gr8 meetings och AB Värdskapet. 

För mer information kontakta helene.arvidsson@gr8meetings.se, tel 079-100 44 75 eller kicki@vardskapet.se, tel 0734-47 68 88Värdskap

Företagsanpassade utbildningar

Alla våra mötesutbildningar går att företagsanpassas. Samtliga våra utbildningar kan genomföras både fysiskt och digitalt och i “blended” varianter som anpassas efter behov.

Att utbilda chefer, mötesledare, projektledare i mötesteknik och möteskunskap är en modern och bra investering. Effekten blir att ni frigör tid och ökar effekten och måluppfyllelsen i varje möte.

Vår starkaste rekommendation är att lägga in mötesteknik/möteskultur i era befintliga chefs- och ledarskapsutbildningar.

Ta steget och skapa en hållbar möteskultur för framtiden!

För kostnadsfri behovsanalys vad som skulle passa ert företag, välkommen att höra av dig!

Ring eller maila mig om du vill ha mer information eller har frågor om utbildningen.

Stäng meny