Utbildningar inom

Effektiva och Engagerande möten

Digitala - Fysiska - Blended

Möten är kulturbärande. Det betyder att goda och dåliga vanor på arbetsplatsen har en tendens att manifesteras och befästas i mötet. Den skicklige mötesledaren skapar bättre och mer inkluderande möten och därmed bättre och mer inkluderande organisationer.

Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva utveckling.
 Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni kommer att må bättre och vara gladare på jobbet.

Vi finns med er hela vägen och gör gärna en kostnadsfri behovsanalys av vilken utbildning som är perfekt för din organisation. Framtidens möten är motiverande möten som bidrar till en god intern kommunikation med önskat resultat.

Företagsanpassas - digitalt eller på plats

Framtidens möten!

Så skapar du motiverande möten och en bra intern kommunikation med önskat resultat.

Detta tillfälle ger dig grunderna för effektiva och engagerande möten.
Du får inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda,
planera och leda engagerande och effektiva möten, fysiska liksom digitala och hybrida.
Du kommer även få kunskap och konkreta verktyg hur du kan
skapa en hållbar möteskultur i din organisation. Du får tips och möjlighet att reflektera kring din/er interna kommunikation samt kring val av lämpligast kommunikationskanal.

 • Metoder och tekniker för att kunna leda effektiva & engagerande möten
 • Inspiration och insikt hur du kan skapa en hållbar möteskultur
 • Reflektion och dialog kring olika interna kommunikationskanaler
 • Vad kostar möten och hur kan man mäta effekten
 • Hur värderingar och ledarskap kan levandegöras genom era möten
 • Framtagande av rätt mål och rätt syfte, som lägger grunden till ditt möte
 • Konkreta tips för hur du förbereder och planerar ett möte för maximal effek
 • Metoder och verktyg för att skapa engagemang och delaktighet
 • Kunskap och tips för digitala, fysiska och hybridmöten
 • Hur vi hanterar utmanande beteenden i möten

MÅLGRUPP: Chefer/ledare, mötesledare eller projektledare,. Kan även anpassas och göras för en hel organisation eller avdelning.

TIDSÅTGÅNG: Förslagsvis två halvdagar eller en heldag

UTBILDNINGEN kan genomföras digitalt eller fysiskt och leds av Micke Darmell och Heléne Arvidsson

Denna utbildning kan företagsanpassas efter önskemål.

FRÅGOR: Ring Heléne på 079-100 44 75

Masterclass

En kurs för dig som vill ha större effekt av dina möten

Fysiska dagar med digital facilitering före-under-efter

Steg 1
 • Framtagande av krispiga syften och konkreta mål som grund för ett möte.
 • Tips kring bra inbjudningar, agenda och körschema.
 • Vikten av fysisk miljö och möblering och dess påverkan på möten.
 • Hur skapar ni gemensamma förväntningar och spelregler.
 • Tips kring olika möten och mötesformat.
 • Optimala inledningar och avslut på dina möten.
 • Tips kring hur du hanterar dina digitala möten.
Steg 2
 • Hur skapar du effektfulla möten, och inte bara effektiva möten.
 • Metoder och verktyg för att skapa engagemang och delaktighet.
 • Metoder för kreativa möten och workshops.
 • Effektiv kommunikation (kroppspråk, röst & hjälpmedel).
 • Hur hanterar du utmanande beteenden bland deltagarna.

Vi tillbringar en stor del av vår arbetsstid på möten – de flesta är inte utbildade för att leda möten. Denna kurs gör dig till en mötesledare som skapar möten som ger större effekt.

I kursen får du ta del av en mängder med tips, material och filmer. Boken Effektiva möten, Digitala möten och pdf-boken Konsten att leda kreativa workshops ingår. Vi finns tillgängliga före, under och efter kursdagarna på en digital plattform för att stötta dig i ev. frågor samt att omsätta din kunskap i praktiken. Under de fysiska dagarna får du möjlighet att träna praktiskt på att utföra delar i ett möte. Du erhåller ett diplom som utbildad mötesledare.

Effektiva Möten steg 1:

Den här baskursen ger dig grunderna för bra möten. Du får inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda, planera och leda engagerande samt effektiva möten, fysiska liksom digitala och hybrida möten.

Effektiva Möten steg 2:

Den här kursen har fokus på mötesteknik och mötesmetoder och vänder sig till dig som vill ha fördjupande kunskaper i mötesledning. Du får ta del av en mängd involverande metoder, kunskap och verktyg för att leda engagerande samt effektiva möten, fysiska, digitala/hybrida möten.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Vill du ha mer information eller har frågor om kursen, maila eller ring mig direkt.

 

 

 

Skapa bestående förändring i mer effektiva möten som diplomerad mötesledare

Vi lägger 2-4 timmar om dagen på möten. (Chefer 5-7 timmar) De är ofta tråkiga informationsmöten/avrappoteringsmöten som inte leder någonstans. 

Men det behöver inte vara så.

För er som vill gå djupare än bara en inspirationsföreläsning och en bok rekommenderar vi vår mötesutbildning som ger er färdigheterna ni behöver för att få ut max av era möten.

Detta är ett program på ett halvår med tre fysiska träffar och en webb-klass med veckotips och uppdrag mellan varje tillfälle. Detta gör att ni får den beteendeförändring som behövs. Utbildningen är framtagen i samarbete med Antoni Lacinai och Caroline Murray Carlsson.

Boken ”Effektiva möten” och digitala möten ingår.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Vill du ha mer information eller har frågor om utbildningen, maila eller ring mig direkt.

- 6 MÅNADER

Dag 1
 • Förväntningar
 • Spelregler
 • Syfte och Mål
 • Planering av ett möte
 • Inbjudan
 • Inledningens betydelse
 • Energizers, Icebreakers etc

- 3 FYSISKA TRÄFFAR -

Diplomerad Mötesledare

Dag 2
 • Delaktighetens betydelse
 • Exempel på
  metoder och modeller
 • Möblering
 • Effektiv kommunikation
  - Kroppspråk
  - Röst
  - Hjälpmedel

DIGITALT KLASSRUM -

Dag 3
 • Motivationsstilar
 • Inlärningsstilar
 • Beslutsstilar
 • Besvärliga personligheter
 • Examensdags
  – Deltagarna leder
  ett eget möte

Ett reportage om en av våra kunder i Dagens Industri

KICKSTART

Effektiva och engagerande möten

 • Gemensam plattform för vad effektfulla möten är.
 • Grunderna för bra möten
 • Skillnaden mellan fysiska, digitala och hybrida möten
 • Hur ni kan spara tid i möten samt hur ni kan mäta resultat
 • Agendan – en bra mötesnudging
 • Hur värderingar och ledarskap kan levandegöras genom era digitala möten
 • Tips för hur förbereder och inleder och avslutar ett möte
 • Metoder & verktyg för att skapa engagemang & delaktighet i digitala möten
 • Framgångsfaktorer för digitala möten
 • Summering och reflektion

Skapa Effektiva & Engagerande möten med en Kickstart!

Detta kommer att ge er grunderna för effektiva & Engagerande möten. Deltagarna kommer få inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att leda och deltaga i engagerande och effektiva möten. Kunskapen som deltagarna får kommer även öka kvalitet och effekt av era möten.

Denna utbildning passar både till mötesledare och mötesdeltagare.

Målet med utbildningen är:
Metoder & tekniker för att skapa effektiva samt engagerande möten
Kunskap kring hur ni skapar effektfulla digitala möten
Inspiration och insikt i kraften av möten/möteskultur

Vi gör utbildningen i Zoom och integrerar breakout rooms, whiteboard och poll. Kan även genomföras i det mötesverktyg som kunden använder (Skype, Teams etc.).
Utbildningen delas upp i 2 pass (50 min) med en kort paus emellan. Fokus är på digitala möten, dock är det mesta som gör ett fysiskt möte bra samma i det digitala rummet men det är ännu svårare i det digitala rummet. Detta gör att effekten av denna ”crash course” blir lika stor i det fysiska rummet som i det digitala.

Denna utbildning kan anpassas efter en organisations specifika behov eller önskemål. Passen kan också genomföras med ett visst antal veckors mellanrum om det önskas.

UTBILDNINGEN GÅR ATT FÖRETAGSANPASSAS

Att mötas och bemötas

 • Introduktion till inkludering och välkomnande
 • Att mötas med respekt, värdighet och omtanke
 • Sju egenskaper i välkomnande människors förhållningssätt
 • Vinster och effekter av en god möteskultur
 • Möten som kulturbärare
 • Inspiration och dialog kring hur, när och vart vi kommunicerar om vad?
 • Metoder och verktyg för att skapa en tydlig struktur för interna möten
 • Tips kring hur vi får ut bäst effekt i digitala, fysiska och hybrida möten
 • Självskattning av möteskulturen på din arbetsplats

En inspirationsdag som syftar till att skapa fler effektfulla möten

Vad skulle hända om du och dina kollegor samlades kring ert värdskap och er möteskultur? Tillsammans med vår samarbetspartner Värdskapet har vi tagit fram en inspirations och kompetensdagen som vi kallar att ”Att mötas och bemötas”. Vi törs lova att efter denna dag har ni landat i konkreta verktyg och inspiration som leder till effektfulla möten i er verksamhet

SYFTE Hur vi skapar effektfulla möten där människor känner sig inkluderade och välkomna.
OMFATTNING Inspirationsdag kl 9–16.
INFORMATION
Utbildningen kan företagsanpassas utifrån önskemål och behov. 

Utbildningen genomförs av gr8 meetings och AB Värdskapet. 

För mer information kontakta helene.arvidsson@gr8meetings.se, tel 079-100 44 75 eller kicki@vardskapet.se, tel 0734-47 68 88

Företagsanpassade utbildningar

Alla våra mötesutbildningar går att företagsanpassas. Samtliga våra utbildningar kan genomföras både fysiskt, digitalt och i ”blended” varianter som anpassas efter behov.

Att utbilda chefer, mötesledare, projektledare i mötesteknik och möteskunskap är en modern och bra investering. Effekten blir att ni frigör tid och ökar effekten och måluppfyllelsen i varje möte.

Vår starkaste rekommendation är att lägga in mötesteknik/möteskultur i era befintliga chefs- och ledarskapsutbildningar.

Ta steget och skapa en hållbar möteskultur för framtiden!

Vi gör alltid en kostnadsfri behovsanalys för att få fram vad som skulle passa ert företag bäst, välkommen att höra av dig!

Stäng meny