Mångfald, makt och möten

Mångfald, makt och möten hänger samman, och organisationer som inser detta har ett försprång vad gäller att skapa inkluderande och effektiva arbetsplatser.

Möten kan användas som ett strategiskt verktyg för att driva förändring i organisationer. En stor del av den formella kommunikationen och samarbetet på en arbetsplats sker genom möten, och det är en god idé för alla organisationer att se över hur de vill använda mötet för att skapa bättre arbetsplatser. Mer effektiva arbetsplatser. Mer inkluderande arbetsplatser.

För mötet är också kulturbärande. Ser vi inte upp riskerar många team att genom sina möten att befästa mindre bra strukturer. Genom goda möten kan vi istället skapa mer inkluderande arbetsplatser, där vi tillvaratar allas kompetenser. Inte bara alfahannens/den extrovertes/de dominantes/chefens.

Här hittar du en intressant artikel som visar att detta inte sker automatiskt. Mötesledaren behöver kunskap för att aktivt tillvarata alla deltagares kunskaper.

Ännu en viktig anledning till att jobba för bättre möten.

Fortsätt läsa

5 vinster med en bättre möteskultur

Är det dags att sätta stopp för usla möten som tar medarbetares tid och energi, och istället skapa en möteskultur som gläder både kollegor och organisation?

Den genomsnittlige svenske tjänstepersonen lägger runt 30% av all arbetstid i möten. Är du chef eller ledare är det förmodligen långt mer än så. Det är alltså mycket pengar som investeras i möten. Samtidigt finns en stor frustration över hur mycket tid som gå åt till dåliga möten. Det finns en enorm potential att skapa mer lönsamma organisationer och få gladare medarbetare genom att ändra på detta. Här kommer fem anledningar till att skapa en stark och god möteskultur.

 • Organisationen frigör tid – upp till 30% på två år. Det är inte nödvändigtvis ett självändamål att minska på mötestid, men bättre möten är mer fokuserade och får därmed större effekt. Mer tid till förverkligande!
 • Ökad måluppfyllelse. När varje möte har syfte och mål som strävar mot organisationens syfte och mål, ökar naturligtvis måluppfyllelsen. När möten dessutom ses som en strategiskt viktig intern kommunikationskanal, ökar medvetenheten hos medarbetarna kring vad som ska uppnås.
 • Ökar engagemang och motivation. Många dåliga möten spär på stress och cynism hos medarbetarna. När möten istället ger energi och mening till medarbetarnas arbete skapas motivation. En god cirkel.
 • Levandegör värdegrunden i organisationen. Varje möte är som ett mikrokosmos där organisationens värderingar och kultur manifesteras. En arbetsplats med en inkluderade kultur håller inkluderande möten. Och det bästa med detta är att man även kan förändra en kultur med möten. Det är i mötet organisationen skapas.
 • Skapar en feedbackkultur. När varje möte avslutas med frågorna ”Vad gjorde vi bra? Vad kan vi göra bättre? Hur gör vi det nästa gång?, avdramatiseras feedback. En vana att hjälpa varandra framåt införs istället och en effekt är att feedbackkulturen stärks.

Med andra ord både sparar och tjänar man pengar på en bra möteskultur.

Vi på gr8 meetings har som mission att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor. Med över 30 års samlad erfarenhet från mötesbranschen kan vi hjälpa också er till bättre möten och bättre organisationer. Vi erbjuder:

 • Utbildningar
 • Processledning
 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Möteskartläggningar
 • Rådgivning (exempelvis vid mötesrumsrenoveringar)

Kontakta oss för mer information!

Vi har ett grundmurat intresse för människor och möten. Sådana möten som du går på på jobbet, och möten mellan människor.

Vi är ett litet och marknadsledande företag som främst hjälper organisationer att förbättra sina interna möten, genom utbildningar, föreläsningar och böcker.

Du som jobbar med oss kommer uppleva oss som professionella men informella och med ett genuint intresse av att hjälpa er förbättra era möten.

Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva utveckling.
Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni kommer att må bättre och vara gladare på jobbet.

Det är ett bra steg mot en bättre värld.

Fortsätt läsa

Varje möte- Lite bättre; gr8 meetings hjälper Landstinget Kalmar att skapa effektiva möten

Representanter från Landstinget Kalmar, alla med olika bakgrund och kompetens, från olika förvaltningar och geografiskt utspridda, har jobbat fram verktyg som de behöver för att ge förutsättningar till bättre möten.

Medarbetarna och cheferna tog tillsammans fram verktyg som landstinget behöver, både inför, under och efter möten till stöd för mötesledare och mötesdeltagare i jakten på bättre möten inom organisationen,

Varje möte- Lite bättre; är ett projekt som skall bidra till att varje möte i Landstinget Kalmar skall kännas effektivare, roligare och mer resultatgivande för samtliga mötesdeltagare.

”Möten är det som tar vår organisation framåt och rätt använt är det ett av våra starkaste kommunikationskanaler”

Se videon ovan för mer info om effektivare möten och hur Micke Darmell från gr8 meetings hjälper Landstinget Kalmar mot bättre möten

Fortsätt läsa

Träffa Almedalens Mötesmagiker

Live Coach Corner- Mötescoachning med bl a Mötesmagikern Micke Darmell

Vill du att ditt möte i Almedalen skall bli ett av veckans bästa?

Kom och få gratis mötescoaching av mötesproffsen Micke Darmell från oss på gr8 meetings, Svenska

Möten och Green Hat People. 10 minuter 1-on-1 med möteskunskap.

Var?

Green Hat People-huset (innergården) på S:t Hansgatan 18.

När?

Onsdag 6 juli kl. 10-12 och 18- 19

Torsdag 7 jui kl. 10-12 och 15- 16

Drop in!

Bättre möten – Starkare organisationer – Gladare medarbetare

Svenska Möten i samarbete med gr8 meetings och Green Hat People

Fortsätt läsa

gr8 news- Mötesplats Skåne

Den 20 maj kommer Micke föreläsa på Mötesplats Skåne, som är den självklara mässan för dig som vill nätverka och knyta nya kontakter med personer som bokar och arrangerar konferenser i södra Sverige. Till mässan bjuder Action Fairs dig som är konferens- och mötesbokare, assistenter och sekreterare men även bokningsbolag och eventmanagers. Deltagarna kommer från hela Skåneregionen, men även representanter från Stockholm och Göteborg kommer vara närvarande.

Både i Stockholm och Göteborg har denna mässa blivit en succé tack vare deras noggrant utvalda målgrupp. Här görs det verkligen affärer!

gr8 meetings kommer självfallet att ställa ut på mässan, och dessutom kommer Micke föreläsa tillsammans med Rebecka Eriksson från Briza Maxima om ”Framtidens möten”. De kommer att genom igenkänning, glädje och många Aha! upplevelser svara på frågor som ”Varför är inte telefonmötena bättre än vad de är idag efter 40 års erfarenhet? och ”Hur får du bäst effekt och ROI på dina möten?”

Välkomna den 20 maj till Scandic Triangeln!
Till eventet >

Fortsätt läsa

Jämställdhet & Möten!

Jag har under de år denna blogg funnits skrivit om läget för jämställdheten varje gång det varit Internationella kvinnodagen. Som i stort sett är identisk med de tidigare. Sorgligt.

Jag skäms för att ni kvinnor arbetar gratis efter 15.51 varje dag. Löneklyftorna mellan män och kvinnor har inte jämnats ut sedan 20 år tillbaka. Hur kan ni chefer som sätter löner försvara detta?

Här kommer min syn på möteskulturen ur ett genus perspektiv.

9 av 10 ledare som tar in mig, som rådgivare eller processledare för att skapa bättre interna möten i organisationen, är kvinnor. Det är fakta. Min tolkning av det är att kvinnliga ledare är ju, skamligt nog 2016, i kraftig minoritet ser det ineffektiva lättare i organisationer än männen (eller de som är i majoritet). Det är vi män som byggt upp strukturerna i organisationerna så vi har svårare att se ineffektiviteten. De senaste rapporterna är ju dessutom att det senaste året har kvinnorepresentationen blivit ännu mindre i svenska styrelser. Av våra 78 s.k. storbolag på på börsen har endast 6 kvinnor som ytterst ansvariga.

Det finns inte en enda forskning som stöder att män skulle vara effektivare eller att med fler män i styrelsen så blir företaget lönsammare. Däremot massor av forskning och studier som bevisar motsatsen.

En stor McKinsey undersökning visade att organisationer med minst 3 kvinnor i styrelsen var mer lönsamma än andra. Jag törs påstå att alla stora organisationer har arbetat med “jämställdhetsprojekt” och nästan alla har misslyckats.

Med en framgångsrik möteskultur skulle chansen att lyckas vara mycket större. Jag tror alla kvinnor känt av överordning och underordning under ett möte. Det är precis som i skolan. Killarna pratar 70% av tiden och tjejerna får max 30% av utrymmet. Samma sak händer när vi kommer in i arbetslivet.

Ett möte med ex 10 personer, 5 män och 5 kvinnor, där männen och kvinnorna pratar exakt lika mycket så upplever både männen och kvinnorna(!) att kvinnorna har “pladdrat” hela mötet……

Förstår inte en mötesledare dessa underliggande strukturer kan det vara svårt att få alla delaktiga ex. Om en organisation skulle sätta fokus på jämställdhet så skall detta implementeras på alla, ja ALLA, möten. När mötet är slut skall det stämmas av om det som gjorts och beslutats haft ett genusperspektiv. Efter ett halvår så har detta blivit en kultur och då kommer saker att hända! Detta gör det betydligt mindre “farligt” för männen i organisationen.

Om du vill mäta detta på dina möten rekommenderar jag appen Gendertimer. Ett enkelt verktyg som gör det tydligt hur det ser ut på era möten!

All denna rädsla, var kommer den ifrån? Kommentera gärna!

Kvotering? Jag kan inte förstå rädslan kring denna fråga. Vi har ju kvoterat män i 100-tals år. eller? Män har ju kvoterat in män i alla år, för inte har vi väl valts in på grund av vår kompetens? 🙂

Låt oss säga att det är 300 sökande till en chefs tjänst 150 kvinnor och 150 män. Kvar står en man och en kvinna. Tror verkligen någon då att kvinnan är så mycket sämre och inte får platsen om hon kvoteras för att hon är kvinna??? Idag tillsätts män för att det är de manliga normerna som hyllar ex ett manligt nätverk är bättre än kvinnliga. Många mer kompetenta kvinnor blir ju “bortkvoterade” på grund av detta.

Eller skall vi fortsätta 100 år till innan vi har jämställdhet? Våga kvotera!

Så till om du är förälder! Uppmuntra dina döttrar att prata i skolan, prata mer och prata ännu mer då kommer dina döttrar att våga ta plats. Uppfostra dem inte att vara duktiga och tysta.

Mina barn som idag är vuxna kvinnor, 31 & 33 år, uppmuntrades till att prata, flera gånger fick jag komma på samtal med lärare för att “de pratade sönder” lektionerna. (de pratade lika mycket som killarna). Jag lyssnade inte utan uppmuntrade dom ännu mer att inte vara tyst, precis som vi killar är uppfostrade från början.

Jag är så förbannat trött på alla inlägg som lyfter fram alla andra minoriteter eller ”att i Sverige är det ju inte så farligt” när denna fråga ska diskuteras. Så länge våra döttrar tjänar mindre än våra söner behöver vi skapa opinion och ALLTID säga ifrån.

Läs den utomordentliga boken “Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra” av Liza Marklund och Lotta Snickare. En bok av massor av fakta och forskning. Jag tror att alla vi som ser vilken skillnad det blir när vi skapar jämställda arbetsplatser (och förhållanden för den delen) behöver fakta som stöd i vår retorik.

Finns att köpa här för 40:- !

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Här är mina två älskade döttrar som i snitt tjänar 2000:- mindre i månaden än om de haft en snopp. (eller iaf inte Helena, då hon är en del av gr8 meetings och jag har nöjet att lönesätta henne.)

<img class="aligncenter size-full wp-image-5053" src="https://i1.wp.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?resize=4320%2C3240" alt="Pappan & döttrarna" srcset="https://i1.wp.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?w=4320 4320w, https://i1.wp.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?resize=200%2C150 200w, https://i1.wp.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?resize=300%2C225 300w, https://i1.wp.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?resize=1024%2C768 1024w, https://i1.wp.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?resize=960%2C720 960w, https://i1.wp Related Site.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?resize=440%2C330 440w, https://i1.wp.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?w=2000 2000w, https://i1.wp.com/www.gr8meetings.se/wp-content/uploads/2016/03/Pappan-döttrarna-.jpg?w=3000 3000w” sizes=”(max-width: 1000px) 100vw, 1000px” data-recalc-dims=”1″ />

Fortsätt läsa

Bättre möten på arbetet med Mötesdesign

Är ni redo att skapa bättre möten i er organisation?

Är det inte dags att en gång för alla få till en fungerande möteskultur på företaget, ha färre men mer effektiva möten och samtidigt få gladare och mer produktiva medarbetare?

Det personliga mötet är en av våra absolut viktigaste kommunikationskanaler både inom företaget och ut mot våra kunder och samarbetspartners. Vår egen kultur och även driften av företaget speglas ofta i hur vi presenterar oss och hur vi håller våra möten.

Den 19 november kommer Micke Darmell från gr8 meetings och Rebecka Eriksson från Briza hålla i en endags Mötesledarutbildning på Scandic Triangeln i Malmö.

Denna dag är det perfekta tillfället att få kunskap, konkreta verktyg och inspiration för att få effektivare möten och bättre relationer på arbetsplatsen.

Datum: 19 November 2015
Tid: 08.30-16.00
Plats: Scandic Triangeln, Malmö

Just nu har vi ett Gå 3 betala bara för 2 erbjudande!

 

Så ta med chefen och dina kollegor, tillsammans är det lättare att skapa en bestående förändring.

Klicka här för mer information.

Varmt välkomna önskar vi på gr8 meetings med samarbetspartners!

 

Fortsätt läsa

Trött på åsikter, tyck och tänk? Här är lite hårda mötesfakta.

Trött på åsikter, tyck och tänk, debattinlägg och allsköns troll som uttalar sig om allt mellan viktideal till färgen på det kungliga slottet?

Här kommer kanske ett blogginlägg för dig. En blogg utan åsikter, enkom baserad på fakta.

För ett tag sedan gick ju internet i spinn över Hans Rosling som i en dansk TV-intervju sa ”Det finns ingenting att diskutera. Jag har rätt och du har fel!”. Rosling är så klart ett medialt geni som gjort mycket gott genom att sprida en alternativ berättelse om vår värld. Men att klippet gjort sådan succé tror jag också beror på att många av oss är hjärtligt trötta på att allt ska debatteras. Random åsiktsperson kan skrika ut sin magkänsla i en debatt med en forskare som satsat hela sin karriär på att studera ett visst fenomen. Google versus 25 års forskning, och det verkar bli 1-1 i resultat. Det kan man bli less på. Allt behöver inte debatteras. Ibland finns det helt enkelt obestridliga fakta.

Och eftersom jag är en mötesnörd kommer här lite fakta om den svenska möteskulturen. Mångas arbetstid domineras ju av möten och det kan man ha en hel del åsikter om – men nu lämnar vi dem därhän och fokuserar på hur verkligheten ser ut. Here we go:

 1. Varje år tillbringar svenska tjänstepersoner tid i dåliga möten till en kostnad av 170 miljarder kronorDet motsvarar 5% av hela landets BNP.
 1. 30% av den genomsnittlige tjänstepersonens arbetstid går till möten. Alltså sitter vi ungefär 12 timmar i veckan i möten.
 1. En typisk chef/ledare tillbringar 50-80% av tiden i mötenLägger vi sedan till två timmars mailtid per dag kan alla räkna ut att det inte blir mycket tid över.
 1. Ett företag med 100 anställda investerar ca 27 miljoner kronor varje år i ren mötestid. Förberedelser, resor, lokalkostnader, uppföljning etc ingår inte i den kalkylen. Dessa 27 miljoner kronor är alltså ganska lågt räknat.
 1. Hälften av alla möten saknar tydliga syften och målSkjut från höften! Vi klarar det ändå! Eller?
 1. En tredjedel av alla möten tar energi från deltagarnaFör företaget från exemplet ovan betyder det alltså att minst 9 miljoner kronor varje år läggs på möten varifrån deltagarna går och känner sig mindre engagerade än när de kom dit.
 1. En tredjedel av deltagarna på ett möte upplever att de är på fel plats. Bara att kalla rätt personer skulle alltså minska mötestiden med 30%.
 1. 44% av mötesdeltagarna går från mötet och är osäkra på vad som egentligen beslutades. Svårt med uppföljning och genomförande då. Förhoppningsvis serverades i alla fall gott fika.

Det var alltså lite ren fakta om den svenska möteskulturen, hämtat från analysföretaget 3s som mätt den svenska möteskulturen sedan 2007.

Och här tänker jag trots min inledning smyga in en egen åsikt: Det ser inte bra ut! När resten av arbetslivet är söndermätet får dåliga möten bara pågå. Varför?

Du som läser det här: Hur ser det ut i er organisation? Vad kostar det er? Kan ni göra på ett annat sätt som är bättre för organisationen och mer inspirerande för era kollegor? Kanske är det dags att ni också tar tag i er möteskultur!

Stay gr8,

Micke

 

Fortsätt läsa

Att bryta normer och lita på sin magkänsla

 

Jag har haft nöjet att arbetat i organisationer där jag träffat många olika yrkesgrupper. Under 80-talet jobbade jag i vården, under 90-talet med event (eller “företagsarrangemang” som det namnet var i slutet av 80-talet), jag har varit projektledare för en stadsfestival, programledare på Solvalla, marknadschef och drivit egna bolag med andra eller själv sedan slutet av 80-talet. De sista åtta åren som föreläsare och som katalysator till större organisationer att skapa en bättre intern möteskultur.

Jag har träffat massor av chefer, ledare och ledningsgrupper. Massor. Ibland händer det att jag möter någon som verkligen får hela kroppen att le, att känna hopp och ”ja, det är detta som är skillnaden som gör den VERKLIGA skillnaden”.

I förra veckan skedde ett sådant möte. Jag skulle föreläsa på Sparbanken i Valdemarsvik. Jag hade fått uppdraget genom eventbyrån Mötesfabriken vars VD bor just denna pärla på jorden.

När jag kommer in på banken, är det första jag slås av ”det ser ju ut som en bank förr i tiden”!

Bankdirektören Håkan frågar direkt om han får dra deras historia. Han ger mig små kort under sin fantastiska berättelse. Det här är Stina, en av ägarna. Det här är Kalle, en annan av ägarna. Han berättar deras uppdrag att skapa en Blomstrande Bygd. Deras syfte är att skapa en Blomstrande Bygd. I detta läge vill jag gå upp och krama honom, men vi är ju ändå på en bank. Jag tänker på alla andra banker som har som syfte att öka tillväxten med 15% och år, ja du vet…

Håkan frågar, om banken inte tror på de idéer som bygdens folk presenterar, vem ska då hjälpa människorna? Han säger att allt handlar om relationer. När andra skapar mer system så att kunderna kan sköta allt på nätet så försöker de skapa fler riktiga möten. Varje dag de går till jobbet ska de bidra till en blomstrande bygd!

Hur går det då? Tja, omsättningen har ökat från 2 miljarder till 5 miljarder på fem år. De har mindre kundförluster än andra banker. Bättre vinst på omsättningen än andra etc….

Nu har det börjat med ”Sparbankslunchen” där de bjuder in sina ägare (alltså kunderna) till kompetenshöjning och inspiration. Jag fick nöjet att inleda denna satsning då de tyckte det var bra med att inspireras kring bra möten vid första tillfället.

Håkan och hans team är en av de modigaste organisationer jag träffat. Som vågat bryta normen och våga gå fullt ut på de som de verkligen tror på. Många säger samma sak men få verkligen gör detta.

På ena bilden nedan står jag med Håkan. På bilden är det deras företagschef som är med i annonsen ”tokiga idéer”. Den andra bilden är första sidan på deras bankfolder. Hela broschyren handlar om kunderna i Valdemarsvik. Inte en bankprodukt, inte en räntesats, inte ett årsbokslut. Bara bilder på människor och korta texter. Wow!

Nu skall de bygga om, de vill ha en miljö där Valdemarsvikborna går in och tar en kaffe och läser tidningen eller att det lånar ett rum för att ha möte i. Jag vill påminna om att jag pratar om en bank.

Som avslut fick jag en tavla som symboliserade magkänsla. Håkan har vågat gått på sin magkänsla om att allt handlar om relationer. Inte system, nyckeltal och kontroll. Han och hans team har fått bevis på att detta har varit helt rätt. Effekten blir ett roligare, jobb, mer kundkontakter och mycket bättre resultat!

Efter min föreläsning kommer gäster fram och vill prata. Jag minns framförallt en kille som nyligen flyttat dit, han höll på att renovera en lokal som han skulle driva en fiskrestaurang i samt en f.d. kyrka som han skulle använda som eventlokal. Han sa “du förstår den här banken är hjärtat i hela Valdemarsvik, utan dem hade vi inte funnits idag”.

Jag har inte träffat många ledare som Håkan, jag har inte träffat många team som verkligen förstått vad viktigt ett bra syfte är. De är ett fantastiskt bevis på att oavsett vilka system vi inför så är det i relationerna det avgörs vem som är vinnare!

Stay gr8! / Micke

ps. jag glömde att fråga, men jag ger mig fasen på att man även kan växla pengar på Sparbanken i Valdemarsvik. ds.

 

Valdemarsvik 20150916_091249 kopia 2

Fortsätt läsa
Stäng meny