Det är nu det händer!

Förra veckan var jag med i en paneldebatt under affärsreseföreningens (SBTA) höstmöte som hade temat möten. Det var mycket intressant att träffa dels många Travel Managers och dels många från mötesindustrin.

Det säger en hel del om det stora intresse för att skapa bättre möten när hela temat för deras höstform handlade just om detta. Många Travel Managers får nämligen ansvar även för att effektivisera möteskulturen. Det kommer nog att ta ytterligare 5-10 år innan organisationstillhörigheten blir tydlig. Just nu ligger denna frågan både under HR, TM, Kommunikation & ibland direkt på vd.

Detta möte visade också vilken skillnad det är på mognad i de stora bolagen. En del som IKEA har arbetat med frågan på ett strategiskt sätt i flera år, en del ur ett miljö perspektiv i ett par år, till att det är ett stort antal som precis har börjat eller avser att börja nästa år. Vilken skillnad det är gentemot för ett några år sedan!

Det känns verkligen som frågan har fått en större tyngd och att allt fler ser verksamhetsnyttan i detta.

AMEX visade en undersökning om hur möteskunder tror om framtiden. Som vanligt tror kunderna att de skall dra ner, 30%, på de interna mötena nästa år(som de lägger externt). Dessa svar kommer vi att få så länge företagen har dåliga möten.

Om ett par år kommer svaren att vara annorlunda. Varför?
När företagen & organisationerna ökar sin kunskap om möten kommer de inte att dra in på antalet möten (dock kommer mötestiden totalt att sjunka med över 30%, men de är de interna mötena ute på företagen). När effekterna av mötena ökar kommer alla att förstå att vi når vår mål snabbare och att att möten möjliggör våra allt snabbare förändringar fortare.

Vi kan bara ta bort möten i en lågkonjunktur eftersom de är dåliga. Bra möten har vi inte råd att ta bort. De leder oss till våra mål & vision snabbare.

Tyvärr har mötesindustrin själva svårt att hänga med här. Congrex är här ett ypperligt exempel på en mötesaktör som tagit sitt ansvar och går från att varit bokare/ säljare till en mer rådgivande funktion och kan på så sätt hjälpa sina kunder till möten som ger större effekt på den investering det innebär. Det här är bara början.

När företag & organisationer för högre kompetens så kommer de att ställa högre krav på sina mötespartners som i sin tur kommer att ställa högre krav på mötesanläggningarna. Skolsittning, biosittning & U-bord kommer inte att säljas på mötesanläggningarnas hemsidor om några år, tro mig! 🙂
Det hela är också en win-win situation. Kunderna får bättre möten med större effekt samtidigt som det skapar tillväxt i branschen. Helt plötsligt är det inte 5% provision hit eller dit som avgör var mötet skall vara utan istället det mervärde kunden får av en rådgivare eller anläggning som verkligen kan hjälpa kunden till ett bättre möte.

Verksamhetsnyttan i organisationen har jag skrivit om i ett tidigare inlägg.

2013 blir mötesåret för många!

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

 

 

 

Fortsätt läsa

Får du för mycket beröm?

Jag brukar fråga när jag arbetar med ledningsgrupper, om någon får för mycket beröm. Ännu har inget räckt upp handen. I nästan alla medarbetarundersökningar jag tagit del av, har feedback fått ett dåligt resultat.

Om jag skall generalisera så ser jag två försvar från ledare varför inget händer. Det ena är “vi är ju här för att jobba och inte för att gulla med varandra” och den andra är “ja, vi borde ha mer feedback, men jag får inte heller feedback från min chef”.

För individer som är ovana med feedback (eller beröm), och för organisationer där feedback är ovanligt, kan det vara svårt att ändra beteende vad gäller detta. Det kan vara svårt och till och med genant att ge återkoppling till andra och själv ta emot. Därför är jag övertygad om att det är mycket enklare och betydligt mer ofarligt att implementera en medveten och hållbar feedbackkultur genom möteskulturen.

Gör så här:

Ta fram gemensamma spelregler för era möten där en av reglerna är att avsluta varje möte med dessa tre frågor:

1. Vad gjorde vi bra?  2. Vad kunde vi gjort bättre?  3. Hur gör vi det nästa gång?

Efter en månad kommer det kännas helt naturligt att ge feedback efter mötet. Efter tre-sex månader kommer feedbackkulturen som uppstått på mötena flyttas ut utanför mötesrummet och allt fler kommer ge varandra beröm och feedback på hur de kan göra något på ett annat sätt. I nästa medarbetare undersökning är resultatet bättre.

Det blir ett enkelt men kraftfullt verktyg för att skapa en hållbar feedbackkultur!

Lycka till!

Micke, mötesevangelist

 

Fortsätt läsa

Förmågan att fungera i ett team!

“Förmågan att fungera i ett team”, svarade Eric Schmidt, orförande i Google, när han på World Economic Forum i Davos fick frågan om den viktigaste egenskapen någon ska ha för att få jobb i företaget.

Vi lever idag i ett relationssamhälle där hur vi fungerar och skapar tillsammans är en nyckelfaktor för framgång. Är det en förmåga verksamheter och dess individer kan utveckla? Är det något som bidrar till ökat värdeskapande? Jag är helt övertygad om det.

En organisation är summan av alla dess relationer. På insidan och i kontakt med kunder, samarbetspartners och samhället i stort. Påverkas en reation, påverkas helheten, precis som i vilket ecosystem som hest. Verksamhetens relationskapital talar man om idag, kanske den viktigaste och met värdefulla tillgång en verksamhet har.

Så hur bygger vi och säkertäller vi detta?

Steg 1: Det måste först finnas en insikt om allt detta. Ledningen i verksamheten måste förstå betydelsen av hur mycket tid, energi och möjligheter alla relationer och möten innebär. Här behövs såväl hårda fakta som egen reflektion.

Steg 2: När insikten finns där kan vi medvetet och metodiskt bygga en kultur som lägger grunden för värdeskapande möten, en möteskultur. Det här tar tid och kräver ett starkt engagemaning från människor, inte minst från ledarskapet som måste omsätta tankar till ord och handling i ditt eget agerande.

Steg 3: En “code of conduct” runt hur vi vill våra möten ska vara och utvecklas. Bästa sättet är att involvera så många som möjligt för att skapa delaktighet och delat ansvar.

Steg 4: Sedan sätter arbetet igång med att omsätta tankarna till verklighet.

Resultatet blir en bättre samverkan, ökad arbetsglädje, nöjdare kunder och partners vilket leder till att värde skapas för ägarna.

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Hokus Fokus Mötesfilijokus!

Här lägger jag upp en liten teaser för min och Johnny Sundins “Hokus Fokus Mötesfilijokus – en mötesföreställning i tre akter”.

Den här gjorde vi till ett 10 års jubileum för Scandic Star Lund. Den här föreställningen passar på ex en kick-off där du/ni vill sätta fokus på möteskulturen på ett lustfyllt sätt. Den bygger på forskning, fakta och våra erfarenheter kring möten. Publiken aktiveras och föreställningen höjer medvetenheten om våra möten och hur vi kan förbättra dem. Nyfiken? Slå en signal får du veta mer!

Fortsätt läsa

Utbildningar

Jag vill bara påminna om mina/våra öppna utbildningar som jag har kvar under hösten.

Meeting Management utbildning för dig som vill lära dig mer hur du kan skapa mer verksamhets- / affärsnytta genom en hållbar möteskultur. Meeting Management handlar om hur du/ni optimerar effekten av organisationens alla möten. Målgruppen är chefer/ ledare eller om du leder många möten.

Göteborg 6/11, Stockholm 7/11 samt Lund 9/11. Läs mer och boka här.

Kickstart@ScandicStarLund är kanske världens snabbaste mötesledare utbildning! 🙂 En två timmars utbildning som gör att redan ditt nästa möte för en större effekt. Du går därifrån med en väska fylld av verktyg. Vi vet att den gör skillnad och lovar dig pengarna till baka om dina möten inte blir bättre efter dessa två timmar!

16 e november i Lund, Scandic Star Glimmer vägen 5. Läs mer och boka här.

Mötesledareutbildning i samarbete med Key Coaching. En heldagsutbildning som vill öka dina färdigheter som mötesledare. 25% av all arbetstid är mötestid, är du chef eller ledare betydligt mer. Därför är den här dagen en investering för livet.

20e november Stockholm. Läs mer och boka här.

Meeting Management meets Travel Management en skräddarsydd utbildning som görs i samarbete med SBTA (affärsreseföreningen).

5e december Stockholm. Läs mer och boka här.

Varmt välkommen att gå någon av dessa utbildningar, de kommer att göra skillnad för dig och dina kommande möten!

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Världens snabbaste mötesledareutbildning!

Då är premiären avklarad på min tvåtimmars mötesledareutbildning i samarbete med Scandic Star Lund. Med tanke på den feedback både jag och de har fått så blev den mycket lyckad. Jag får helt enkelt erkänna för mig själv att det faktiskt går att förändra något på endast två timmar. Jag har tidigare varit väldigt tveksam till denna form av “quick fix”…..men med den verktygslåda deltagarna gick därifrån med garanterar möten med bättre effekt om de följer den struktur & kultur som de fick med sig.
Nästa gång blir den 16e november, även denna gång på Scandic Star Lund. Varför jag valt att samarbeta med dem i detta första steg är att de har den utbildning & förståelse som behövs för att kunna erbjuda sina kunder denna utbildning. Läs mer här!

Denna utbildning kan dock  företagsanpassas. Efter två timmars utbildning så kommer redan ditt nästa möte få en större effekt. Pengarna tillbaka annars!

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Världens snabbaste mötesledareutbildning?!

Det finns ett fåtal platser kvar på Kickstart@ScandicStarLund, världens kanske snabbaste mötesledareutbildning!

Nästa fredag under två timmar kommer du få verktyg som gör att redan ditt nästa möte blir bättre. Du går därifrån med en väska fylld av icebreakers, energizers & reflektionsövningar. Vi har hunnit gå igenom framgångsfaktorerna före – under  och efter mötet.

För 695:- + moms investerar du för resterande möten du kommer att leda! Dessutom ingår Scandic´s smarriga frukost!

Läs mer och anmäl dig här!
Varmt välkommen!

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Vilken vecka!

Flow! Du har varit i det tillståndet, när allt bara fläter samman, allt går lätt och din energi nivå vibrerar!

Den här veckan har bestått av och består av ett mycket intressant kundmöte med ett av de tre affärsområdena på Ericsson globalt, en häftig offert till IKEA (globalt), ett möte med en av de mest kreativa och vassaste kommunerna, Katrineholm, och imorgon en föreläsning för en ny kund i Waxholm. Småler när jag skriver detta för det är så jäkla kul att de som redan är bäst också ser vilken affärsnytta/ verksamhetsnytta en bra möteskultur skapar.
Några av verksamhetsnyttorna med en hållbar möteskultur:

  • Frigör tid. Ca 30% av mötestiden kapas inom 2 år.
  • Ökad måluppfyllelse.
  • Värderingarna och er vision kommer att levas och inte bara vara ett dokument.
  • Minskar stress.
  • Ökar delaktigheten och engagemanget hos medarbetarna.
  • Bidrar till en lärande organisation.

Du hittar mer i en folder jag och min samarbetspartner Åsa Lindell tagit fram, klicka här!

Inte nog med detta, när veckan får krönas med att gå på Lady Gaga på Globen ikväll så……..En av mina absoluta favoriter. Vilken artist! Hon är inte bara en gudabenådad instrumentalist(inte många som kommer fram idag som verkligen är det) hon är dessutom en fantastisk förebild för alla unga “outsiders”. Hennes mellansnack ingjuter mod i alla som känner sig utanför. Vi har för få Gaga i ledningsfunktioner i Sverige idag!

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Ny mötesledareutbildning!

En ny produkt är framtagen till Scandic Star Lund (ni som följer bloggen vet att det är mötesanläggningen som är Bäst i klassen om ni frågar mig). De skall erbjuda sina kunder och andra en enkel mötesledare utbildning på två timmar.

Vi har tagit fram en “verktygslåda” med ett innehåll som säkerställer att effekten av nästa möte blir bättre.

En billigare utbildning som ger effekt direkt är nog svår att hitta? 🙂
För mer info och anmälan klicka här!

Det rör på sig i branschen!
I kommande blogg inlägg kommer jag berätta om våra öppna utbildningar i höst. Det kommer både bli vår mycket populära Meeting Management utbildning samt våra mötesledareutbildningar där vi samarbetar med utbildningsföretag.

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa
Stäng meny