Vad investerar ditt företag i mötestid?

Enl Mötesbarometern (www.3s.se) 2009 så tillbringar vi 20% i möten. I många företag och organisationer är det mycket mer. Lägger vi till e-post tid (vilket vi gör när vi pratar Möteskultur, då många av de informella mötena har ersatts av e-post) så kan vi komma upp i över 30% av arbetstiden.

Så en enkel uträkning är att du tar den summan som en anställd kostar på ett år, multiplicerar detta med ex 0,25 (om vi leker med tanken att mötestid och e-posttid är 25%, alltså lågt räknat) och multiplicerar detta med antalet anställda i din organisation. Då får du den summa som din organisation investerar i mötes tid varje år. Mäter ni detta? Analyserar ni detta? Reviderar ni detta?Vilken effekt ger mötena?

Exempel. en anställd kostar 600 000:- och det är 100 anställda på företaget.

600 000:- x 0,25  x 100 = 15 miljoner kr/år. En kommun ex Malmö investerar drygt 3 MILJARDER kr/år!

Här finns ett enormt resurs slöseri. Enl studier från USA visar att 50% av alla möten dessutom är kontraproduktiva!

Häng med och förbättra Möteskulturen, alla, ja alla har att tjäna på detta!

Stay gr8// Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

TEDxHumlegården

Gillar du TED.com? En av världens största inspirationskanaler! www.ted.com

Syftet med TED är att sprida idéer i världen. Nu har möjligheten givits att starta s.k. TEDx events runt om i världen. Jag har blivit beviljad en TED licens. Det första TEDx eventet gör jag tillsammans med kollegor nästa lördag den 24e april i Sthlm. Några av Sveriges främsta och mest efterfrågade föreläsare är med! Alla ställer upp ideellt då de är hela grundtanken med TED.

Vill du gå? Jag ger bort 2 biljetter till 5 personer! Läs mer om programmet på http://www.tedxhumlegården.se/TEDxHumlegarden.html

E-posta mig på micke.darmell@gr8meetings.se   Först till kvarn……

Stay gr8!                                                                                                                                                                         Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Varför är så många nöjda med att vara missnöjda?

Efter att ha arbetat med möten i olika former under 25 år och fokuserat kring de interna mötena i organisationer de sista 2 åren, så är min erfarenhet att det finns två anledningar att så få företag/ organisationer har satt ljuset på den egna Möteskulturen.

1. Ingen äger frågan i organisationen. Det är inte HR direktören, det är inte kommunikations direktören, ej heller meeting & travel managern. Så, det som händer är att varje år så har ledningsgruppen detta uppe på agendan och sedan ramlar det mellan stolarna.

2. Ingen vet vad de skall göra åt det. ”Effektivisera mötet” och in kommer en ”effektiviserings konsult” kanske. Det stora problemet är inte att ha kortare möten och en ”snabbare” agenda. Det stora frågan är; -Vilken effekt ger mötena. Och vad händer om vi kan öka den effekten?

Det första en organisation bör göra är att utse någon som äger det. Gör gärna som Intel och gör detta till en VD fråga. Möteskultur är en strategisk ledningsfråga.

I nästa inlägg kommer jag skriva om vad en Mötesstrategi innebär.

Stay gr8!                                                                                                                                                                         Micke, mötesevangelisten

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

Fortsätt läsa
Stäng meny