Förmågan att fungera i ett team!

”Förmågan att fungera i ett team”, svarade Eric Schmidt, orförande i Google, när han på World Economic Forum i Davos fick frågan om den viktigaste egenskapen någon ska ha för att få jobb i företaget.

Vi lever idag i ett relationssamhälle där hur vi fungerar och skapar tillsammans är en nyckelfaktor för framgång. Är det en förmåga verksamheter och dess individer kan utveckla? Är det något som bidrar till ökat värdeskapande? Jag är helt övertygad om det.

En organisation är summan av alla dess relationer. På insidan och i kontakt med kunder, samarbetspartners och samhället i stort. Påverkas en reation, påverkas helheten, precis som i vilket ecosystem som hest. Verksamhetens relationskapital talar man om idag, kanske den viktigaste och met värdefulla tillgång en verksamhet har.

Så hur bygger vi och säkertäller vi detta?

Steg 1: Det måste först finnas en insikt om allt detta. Ledningen i verksamheten måste förstå betydelsen av hur mycket tid, energi och möjligheter alla relationer och möten innebär. Här behövs såväl hårda fakta som egen reflektion.

Steg 2: När insikten finns där kan vi medvetet och metodiskt bygga en kultur som lägger grunden för värdeskapande möten, en möteskultur. Det här tar tid och kräver ett starkt engagemaning från människor, inte minst från ledarskapet som måste omsätta tankar till ord och handling i ditt eget agerande.

Steg 3: En ”code of conduct” runt hur vi vill våra möten ska vara och utvecklas. Bästa sättet är att involvera så många som möjligt för att skapa delaktighet och delat ansvar.

Steg 4: Sedan sätter arbetet igång med att omsätta tankarna till verklighet.

Resultatet blir en bättre samverkan, ökad arbetsglädje, nöjdare kunder och partners vilket leder till att värde skapas för ägarna.

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Vill du dela med dig av artikeln?

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on twitter
Dela på Twitter
Share on linkedin
Dela på LinkedIn
Share on email
Dela på mailen

Vi vill gärna Höra dina tankar och reflektioner

Kommentera

Senaste blogginläggen

Stäng meny