Board meeting?

När jag arbetar med miljön för möten så finns det ett ord som återkommer och det är variation.

Att ha bord eller inte blir ofta en diskussion. Förenklat är det så att möbleringen alltid skall styras utefter syfte & mål för mötet. Sällan bidrar dock bord till effekten av mötet. Däremot är det vanligt att de begränsar dialog. Fasta bord, som blir allt vanligare, är helt klart inte att föredra.

Fick en bild av min samarbetspartner Christina Lindskog på Kunskapspartner. En annan tolkning för board meetings!

Board meeting

Fortsätt läsa
Stäng meny