Det är nu det händer!

Efter att ha mött 1000-tals personer som antingen varit med i workshops jag arrangerat eller med på mina föreläsningar slås jag av att det är nu det händer! Allt fler går från ord till handling. Allt fler stora bolag ”tar tag” i detta med möteskultur. Äntligen!

Jag tror att många får en riktig tankeställare när de får ta del av en möteskartläggning. Jag samarbetar i detta fall med Jacob Marinko på företaget 3s.  Det är svårt för en företagsledning att inte ta tag i möteskulturen efter en kartläggning!

Bland de 1000-tals som har arbetat med att ta fram en mötesplicy så kommer de flesta fram till i stort sätt samma ”regler”. Det första alla brukar skriva upp på blädderblocket är att det skall finnas ett syfte & mål. Trots att alla vill ha det så är det bara 4 av sex möten som har det! (se tidigare blogginlägg).  Många ”vet” vad som behövs men få gör det. Detta gäller förövrigt inte bara inom möten utan i allt annat i organisationen också.

Vikten av att skapa en framgångsrik möteskultur är just att detta får till konsekvens att det blir mer ”göra” i organisationen.Detta eftersom du kan förankra allt genom möteskulturen. De organisationer jag arbetar med idag som ex börjar VARJE möte med att läsa upp företagets vision & mål känner att det är oerhört kraftfullt. Eller om ni har förnyat värderingarna/värdeordet eller som Christer Olsson, Sveriges bästa värderingskonsult?, skulle säga; betydelsebärande ord. Att inleda varje möte med att läsa upp dem gör att efter ett halvt år är ni ”walk the talk”.

Jag ser fler och fler organisationer som har tagit tag i detta inte bara frigör tid utan får allt mer energi!

I alla fall där företagen sätter en e-postkultur som bygger på ansvar som avsändare & mottagare frigörs inte bara upp till en timme per dag utan massor av missförstånd försvinner.

Vilken möteskultur vill du ha i din organisation? Luta dig tillbaka, blunda. Ge dig 5 min och fundera på vad som skulle hända om du fick 40% mindre interna mail/dag, om varje möte gav dig energi, om varje möte bidrog till att ni skulle nå era mål snabbare, om alla möten blev roligare och öppnare? 5min!

Om du inte sitter i ledningsgruppen, såg till om du behöver siffror som du kan presentera!

Simply, not easy, but simply!

Lycka till!

Micke, mötesevangelist

 

Vill du dela med dig av artikeln?

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on twitter
Dela på Twitter
Share on linkedin
Dela på LinkedIn
Share on email
Dela på mailen

Vi vill gärna Höra dina tankar och reflektioner

Kommentera

Senaste blogginläggen

Stäng meny