Av all arbetstid i sverige för tjänstepersoner så är 30% mötestid. Chefer och ledare ägnar 70-80% av sin arbetstid i möten. Frågan alla ledningsgrupper borde ställa sig är om vi har det beteende och ledarskap vi önskar i våra möten?

Då möten är kulturbärande kan vi låta mötena stärka och levandegöra både värderingar, beteende och det ledarskap vi vill ha i våra möten. Det vi ofta märker när vi kommer in i organisationer är att detta glöms bort när det kommer till våra möten vilket leder till att mötena blir kontraproduktiva i detta hänseendet.
Om vi inte är tydlig med vilket ansvar mötesledaren samt mötesdeltagare har på möten så utgår alla från sin uppfattning vad som gäller och frustration och missförstånd är ett faktum.

Nedan följer konkreta tips för hur ni kan skapa spelregler/riktlinjer eller taktik för era möten.

Ta fram spelregler för era möten för en avdelning eller organisation
Ett bra sätt är att prata kring det är vilket ansvar ni anser att mötesledare respektive mötesdeltagare har före-under-efter ett möte. Ta med era värderingar i dialogen och prata kring vad dessa innebär när det kommer till era möten? Det önskade ledarskap ni vill ha ex. agilt eller tillitsbaserat ledarskap, vad innebär det i era möten?

Beräknad tidsåtgång 45-60 minuter.

Vad förväntas av mötesledaren före, under och efter mötet?
Här kan ni prata kring vad som är OK eller inte OK när det gäller ledarskapet, till exempel att avbryta diskussioner eller personer som inte håller sig till ämnet? Låta alla komma till tals? Hur tänker ni kring att skapa engagemang och delaktighet? När ska inbjudan och agendan skickas ut? Har mötesledaren ett ansvar att kommunicera syfte & mål med mötet? Lyft och bestäm på vilka möten ni vill ha actionpunkter eller protokoll.
Vad förväntas av mötesdeltagaren före, under, efter mötet?
Här kan ni ta upp saker som att vara delaktig genom att uttrycka sin åsikt, att komma i tid, att hålla sig till ämnet. Är det viktigt att alla är väl förberedda och bidrar till mötet? Att efter mötet utföra åtagna uppgifter? Hur snabbt förväntas man att svara på inbjudan? Är det ok att ni har era telefoner med på mötet? Ska kameran vara på?
Nyckelordet är att alla som deltar i möten skall känna sig delaktiga och få uttrycka sina åsikter.

Efter ni gjort denna övning så sammanställer ni detta där majoritetsprincipen tillämpas.

Lycka till!

Senaste blogginläggen

Vill du dela med dig av artikeln?

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on twitter
Dela på Twitter
Share on linkedin
Dela på LinkedIn
Share on email
Dela på mailen

Författare:

Vi vill gärna Höra dina tankar och reflektioner

Kommentera

Stäng meny