Varför är så många nöjda med att vara missnöjda?

Efter att ha arbetat med möten i olika former under 25 år och fokuserat kring de interna mötena i organisationer de sista 2 åren, så är min erfarenhet att det finns två anledningar att så få företag/ organisationer har satt ljuset på den egna Möteskulturen.

1. Ingen äger frågan i organisationen. Det är inte HR direktören, det är inte kommunikations direktören, ej heller meeting & travel managern. Så, det som händer är att varje år så har ledningsgruppen detta uppe på agendan och sedan ramlar det mellan stolarna.

2. Ingen vet vad de skall göra åt det. ”Effektivisera mötet” och in kommer en ”effektiviserings konsult” kanske. Det stora problemet är inte att ha kortare möten och en ”snabbare” agenda. Det stora frågan är; -Vilken effekt ger mötena. Och vad händer om vi kan öka den effekten?

Det första en organisation bör göra är att utse någon som äger det. Gör gärna som Intel och gör detta till en VD fråga. Möteskultur är en strategisk ledningsfråga.

I nästa inlägg kommer jag skriva om vad en Mötesstrategi innebär.

Stay gr8!                                                                                                                                                                         Micke, mötesevangelisten

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

<!– [insert_php][/insert_php][php][/php] –>

Fortsätt läsa
Stäng meny