“Rum för möten”

Rubriken ovan är arbetsnamnet på ett projekt som jag tillsammans med Anna Boman är ansvarig för. Vi kommer under hösten att arbeta fram ett koncept för mötesanläggningar och för företag/organisationer som vill skapa rätt förutsättningar för bättre möten.

När jag pratar om en bra möteskultur nämner jag tre byggstenar som den vilar på. Kompetens – Struktur – Mental miljö och Fysisk miljö .

Mötesrummen ser i stort sett lika ut idag som på 50-talet. Till 90% är möbleringen u-bord, skolsittning, styrelsesittning eller biosittning på alla möten och konferenser idag.

Detta projekt är spännande inte minst med tanke på det intresse som det skapar när jag pratar om det.

Jag kommer under hösten berätta mer om vad vi kommer fram till och vad paketeringen kommer att innehålla.

Tills dess vill jag ha hjälp av dig.
Jag tar tacksamt emot dina idéer!

Vad tycker du kännetecknar ett bra mötesrum?
Vad tycker du miniminivån för ett mötesrum är?
Andra tips?

För en bättre möteskultur!
Stay gr8
Micke, mötesevangelist

Rummet nedan är från Scandic Star Lund. Ett Rum för möten som ökar förutsättningarna, för en bra effekt av mötet, dramatiskt jämfört med ett traditionellt konferensrum med bord och fasta stolar,

Fortsätt läsa

Back to business!

Hallå!
Hoppas din sommar blev som du ville. Själv är jag tillbaka efter nästan fyra veckor i underbara Frankrike.
Jag kan varmt rekommendera rivieran men mer åt Spanien hållet. Vi har varit söder om Montpellier. Det är MYCKET billigare, mer vänligt, bättre service och mycket mer genuint Frankrike.

Jag ser verkligen fram emot denna hösten då det känns som “alla” organisationer diskuterar hur de skall effektivisera sina möten.
Allt fler konsulter börjar arbeta med detta och allt fler utbildningsföretag börjar skapa utbildningar inom detta. Det är bra. För ju fler vi blir desto mer accepterat kommer det bli att utbildas inom detta.

Allt fler mötesutbildningar tar också in mig som gästföreläsare vilket är hur kul som helst. Det är bland det roligaste uppdragen att stå inför “kunskapstörstande” elever.

Den här veckan är det fokus på Möteskulturdagen som genomförs i nov/dec. Det kommer att bli kanon! Nytt “format” och många nyheter. Spännande!

Ny hemsida för gr8 meetings är på väg, men en ännu mer spännande hemsida blir möteskultur.se som kommer att lanseras senare under hösten. Där skall jag samla de bästa inom området “möteskultur” för att tillsammans öka kunskapen kring ämnet.

Har du funderingar kring möten, oavsett vad det är, tveka inte att höra av dig!

Stay gr8
Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Hur är det hos dig?

Läste en intressant artikel skriven av Monica Gunne på Aftonbladet.

Hon hade läst en studie gjort av Ming Company som har kommit fram till att vi endast gör saker som för företaget framåt två timmar av dagen.Hela artikeln här: http://bit.ly/m0jmB1

Hela rapporten från Ming här:
http://www.ming.se/Rapport2010_MingCompany.pdf

Ni som följer min blogg vet att jag ser möten med perspektivet; Vilken effekt skall mötet ha och sedan skall det skapas därefter. Thomas de Ming som är en lärdesigner som varit med och gjort denna studie säger:

“- Vi möts för att tänka tillsammans och då lär vi skapa förutsättningar för att det skall vara enkelt att tänka.” Jag tycker det är genialt. Problemet är att så få skapar dessa förutsättningar. Hur skall vi kunna fokusera på det vi ska om mobiler ringer, sms, mail, etc. Om vi sedan saknar syfte och mål blir det heller inte enkelt att tänka.

Vi saknar dessutom bra mötesrum eller rum för möten eller som Thomas säger, rum för tankar. Ju mer vågade rum, ju mer vågade tankar. Kan det vara så?

Ingen jag har träffat tror iaf att ex styrelserummet med det stora styrelsebordet skapar bra förutsättningar. Eller skolsittning, biosittning, u-bord etc.

En annan sak som står i artikeln och som de flesta säger på arbetsplatserna är “Vi sitter i möten.” Sitter! Vi skall delta i möten. En del säger t.o.m. efter mötet; – skönt nu kan vi gå och jobba igen. Med det mindsetet är det svårt att skapa möten som ger energi.

Det är lätt att det blir denna kultur om en organisation inte har fokus på sin möteskultur. Om ingen äger frågan i ledningsgruppen.

Det glädjande är att allt fler går i handling. Problemet har varit känt de sista 5-10 åren, men med den ökade stressen så har fler börjat se sambanden och vill göra något åt det. Äntligen som Gert sa! 🙂

Hur är det hos dig?

Vad tycker du om artikeln/studien?

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Det är ju självklart!

Hur många gånger har du inte hört uttrycket i rubriken och hur många gånger har vi inte använt det själva? Janne Gunnarsson (www.vardskapet.se) sa en gång till mig, det är ju som det står;- Klart för mig själv. Det förändrade helt ordet för mig. Detta gäller också i möten och möteskultur. Det finns så många som säger det är självklart att vi skall komma i tid, att vi skall ha syfte & mål med mötet, stt vi skall hålla oss till agendan (om vi har någon), att vi skall summera och sluta i utsatt tid. Ändå gör vi inte detta. Dvs klart för mig själv.

Ett annat uttryck som jag har med i mina föreläsningar är “sunt förnuft”. Jag tror inte det finns något generellt sunt förnuft. Varför skulle då världen se ut som den gör. Varför ger inte vi i den rika världen mer till de fattiga? Även i möteskulturen så hör jag ofta;-jamen, det är ju sunt förnuft……

Ett tredje uttryck jag har med är “Alla vill väl”. Min övertygelse är att alla vill väl med rätt förutsättningar. Alla. Även inom möteskulturen, alla vill ha bra möten, ingen vill ta energi av någon annan, ingen har avsikt att vilja göra ett dåligt möte.

Det är därför vi behöver ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till möten. Att vi behöver gemensamma spelregler att förhålla oss till. Har vi inte det så kommer vår möteskultur även i fortsättningen se ut som den gör idag.
Dvs:
– 50% av alla möten är kontraproduktiva. De är inte bara dåliga utan de vore bättre om vi inte hade dem alls.
– 56% av mötestiden är ineffektiv.
– 33% av alla som sitter i möten borde inte vara kallade.
– Hälften av alla möten saknar syfte & mål.
– Möten börjar inte i utsatt tid etc.

Se upp för självklart & sunt förnuft alltså! 🙂

Stay gr8
Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Personlig effektivitet

Jag var igår på en frukostföreläsning i Halmstad Arena. Där var en av föreläsarna Anna Zetterqvist som driver det egna företaget www.motive.se . En mycket intressant föreläsning som hon inledde med en bra metafor. Hon ritade upp en fotbollsplan uppifrån med 22 spelare på. Det saknades dock mål.

Vad händer då med spelarna? (fundera på detta själv ett par minuter).
Hon kopplade detta till oss i vardagen. Om vi inte har ett tydligt mål med vad vi skall göra med arbetsdagen så blir det som för dessa 22 spelare utan några mål att skjuta bollen i.

Hon frågade också hur många som tycker att inte tiden räcker till. De flesta räckte upp handen. Anna säger; -Vi kommer aldrig få mer tid. Det är helt demokratiskt. Alla har 24h dygn. Sedan är det en prioritet.

Dvs de som gnäller idag på att tiden inte räcker till kommer att gnälla om tio år. Tiden kommer inte att öka.

Jag har tidigare skrivit om hur vår hjärna fungerar, Anna citerade här hjärnforskaren Torkel Klingberg, som säger att OM VI VILL prestera maximallt skall vi fokusera på en sak åt gången.

Dessutom sa hon att vår hjärna är anpassad för realtid (som för 50 000 år sedan) och det får till konsekvens att hjärnan alltid vill agera direkt! Något att tänka på när du arbetar, dvs har du tel, sms, mail, twitter, fb och annat uppe samtidigt vill alltid hjärnan agera så fort det “plingar” till. Det kan du inte styra med förnuftet.

Allt det Anna pratar om kan också omsättas i ett möte. Om inte ett möte har ett mål, om vi inte fokuserar på en sak samtidigt etc. Vill du ha en inspirerande föreläsare med något som berör alla så kontakta Anna!
Mer om Anna på hennes hemsida.

Stay gr8
Micke, mötesevangelist

 

 

Fortsätt läsa

Övrigt eller inte?

I fredags hade vi återigen en öppen Meeting Management utbildning. Då dök en fråga som vid ett flertal workshops kommit upp.
Skall punkten “Övrigt” finnas med på agendan?
Det är en punkt som oftast inte hinns med och hinns den med så är det väldigt lätt att det svävar ut och att det inte styrs mot mötets syfte och mål. det blir lite mer “när vi ändå ses kan vi kanske ta upp denna fråga”.

För mig blev det väldigt klart i fredags att jag rekommenderar att ta bort denna punkt. Däremot när inbjudan till mötet går ut skall det ges möjlighet för deltagarna att skicka in förslag till agendan. Då är det sedan upp till mötesledaren att bedöma att den passar in till syfte & mål.

Det blir då också lättare för alla att förbereda sig på alla punkter till mötet. Alla är vi olika och en del vill ha tid medans andra har lättare att “slå på volley”.

Så, bort med punkten övrigt, men se till att alla får vara med och påverka agendan innan!
Vad tycker du?

Stay gr8
Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Smartphones? Ständigt uppkopplad?

Att vara ständigt uppkopplad är en av de största förändringarna som skett i människans miljö. Det säger neurobiologen Adam Gazzaley, som forskar vid University of California
– Vi utsätter våra hjärnor för påverkan och har den göra saker som den kanske inte alls är utvecklad för. Vi vet redan att det får konsekvenser, säger han till New York Times.

Vårt sätt att tänka och uppföra oss förändras. Bland annat försämras vår förmåga till koncentration, det har man sett framför allt hos dem som är flitigt sysselsatta med ”multitasking”. Tvärtemot vad de själva tror är de inte alls så produktiva, de har svårt att sortera bort ovidkommande information och upplever mer stress än människor som uträttar en sak i taget.

Och vi byter fokus för vår uppmärksamhet hela 37 gånger i timmen, visar nya forskningsresultat.
Vi reagerar omedelbart på det vi uppfattar som hot eller möjligheter i datorn och mobilen, det handlar om primitiva impulser. Att ständigt reta dess impulser har visat sig vara vanebildande. Utan stimulansen får vi abstinens, som yttrar sig i att vi blir uttråkade.

Det är ju bara att titta i en kö, ex busshållplatsen eller på Ica. Nästan ingen står och väntar idag utan att göra någonting. Alla är inne i telefonen och läser mail, fb, kollar Aftonbladet eller när allt är gjort kanske kollar vädret.

Hjärnan är i stort sett som den var för 50 000 år sedan när vi bodde på savannen. Tomas Danielsson gör en bra jämförelse ang detta. Han jämför när vi mötte tigern, eller faran, på savannen och hur vår kropp reagerade då. Den reagerar på samma sätt idag när vi ex kollar mailen eller är ständigt uppkopplade.
Detta stöds också av Linda Stone, som jag skrivit om tidigare, forskare på nya tekniker som har gjort samma upptäcker när hon forskat på vad som händer med oss varje gång vi öppnar mailen. Hon har döpt detta fenomen till e-apne. Apnea betyder ju andnöd på latin.

Detta händer vid stress:
Så fort man känner sig det minsta stressad börjar kroppen förbereda sig, helt omedvetet, på en kamp- eller flyktsituation. Detta är ett genetiskt arv för att människan överhuvudtaget ska kunna överleva. Via det autonoma nervsystemet sker det helt automatiskt en stressreaktion. Det autonoma nervsystemet kan man inte påverka med viljan hur mycket man än skulle vilja.

Det är framförallt det sympatiska nervsystemet, som tillhör det autonoma nervsystemet, och binjurarna som gör att kroppen reagerar på stress. När man blir stressad skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser till hjärnan, längs ryggraden och sedan ut till kroppens organ. Organen i sig reagerar sedan på ett eller annat sätt, till exempel med smärta. I binjurarna tillverkas stresshormornerna adrenalin, noradrenalin och cortisol.

Många organ och funktioner i kroppen påverkas genom det sympatiska nervsystemet och hormonerna som produceras i binjurarna. Det som händer när man blir stressad och stresshormonerna börjar utsöndras är att hjärtat slår snabbare och kraftigare för att mer blod ska kunna pumpas runt till organen som behöver extra blod under den stressade situationen. Även andningen ökar och blir djupare för att syresättningen av blodet ska öka i musklerna och andra organ.
Vid en stressituation förbereder sig kroppen för att kämpa eller fly och då spänns musklerna i kroppen.

Vid långvarig stress utan tillräckligt med återhämtning försvagas immunförsvaret.
Stress som ofta är återkommande, som är långvarig elelr intensiv är skadlig och kan ge upphov till sjukdomar. Det beror på att man hela tiden har stresshormoner i kroppen och att det sympatiska nervsystemet får arbeta för mycket. Detta kan leda till hormonstörningar som i sin tur kan leda till övervikt , högt blodtryck eller hjärt- och magproblem.
Hela människan påverkas av stress, vare sig den är negativ eller positiv. Utsätts man för negativ stress en längre tid är det ofta man får ökade muskelspänningar i kroppen. Dessa spänningar kan leda till darrningar, stela och ryckiga rörelser och försämrad kroppshållning. Det är även ofta som vår tankeverksamhet föändras och får koncentratonsförmåga och minne försämars. Detta kan leda til att vi gör felaktiga bedömningar, får svårare att se problemlösningar och får även det svårare att anspassa oss socialt. Många gånger reagerar vi känslomässigt genom att bli arga, irriterade, rädda, får ångest eller skuldkänslor. Allt detta för att den negativa stressen är för hög, samt sitter i under för lång tid.

Idag ser sömnforskare en direkt koppling mellan att 25% av alla svenskar har sömnsvårigheter till att de är ständigt uppkopplade.

Vad händer då om vi är ständigt uppkopplade på möten? Ja, svaret har redan läst här. Ändå fortsätter de flesta organisationer att tillåta att medarbetarna blir stressade och hälften så effektiva.
Jag träffar mängder av chefer som tycker det är bra att de kan svara på mail på möten när de inte tycker mötet är intressant. Hur kan ett möte bli bra om inte alla deltar aktivt?
Så fort några börjar göra andra saker dör energin i rummet och effekten av mötet blir avsevärt mindre.
Jag vill påtala att i vissa, ex idégenereings, möten skall vi vara helt uppkopplade och ta in hela omvärlden. Men 9 av 10 möten behöver vi inte det. För det halverar vår effektivitet.

Stressdoktorn Tomas säger att idag har vi tigern med oss dygnet runt, vi är hela tiden på flykt och detta påverkar förstås oss starkt.

Hur gör du? Har du tigern med dig 24/7?
Blir du stressad om du inte har din smartphones bredvid dig?
Hur är det på din arbetsplats? 24/7

Kolla din kollega när hon/han kollar mailen nästa gång, se vad som händer med andningen!

Det krävs mod att till sig dessa kunskaper och bryta den skadliga kultur som uppstått på de flesta arbetsplatser.
Dessutom är det helt oförsvarbart om organisationen verkligen vill bli framgångsrik och lönsamt.

Stay gr8
Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Energitips!

Energi tips!
För att skapa bättre effekt av möten så behöver vi skapa mer energi och ta med höger hjärnhalva. Den står får bl.a. intuition, känslor, kreativitet och att tänka helhet.

Här kommer 4 enkla och fungerande övningar att ta till när du behöver ha en bra start eller öka energin under mötet.

2 st icebreakers:

3 påståenden

Fungerar bra på en grupp som träffats från några gånger till att de jobbar ihop för jämnan. Dela upp deltagarna i grupper 3-5 personer. Ge dem 5 minuter på att skriva ner 3 påståenden om sig själva. 2 skall vara sanna och en skall vara påhittad.

När fem minuter har gått så börjar en i gruppen och läsa upp sina påståenden och därefter skall de andra gissa vilken som är påhittad. Sedan går man runt till alla i gruppen har fått läst upp sina. Denna övning fungerar att köras flera gånger då det brukar bli roligare påståenden varje gång! Mycket skratt och energi!

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Högsta gemensamma nämnare

Skapa smågrupper 3-5 personer. Varje grupp ska på några minuter försöka hitta högsta gemensamma nämnare för dem. Det kan ex vara film, musik eller valfritt tema.

Fungerar bra på såväl grupper som ses för första gången som grupper som arbetat ihop tidigare.

Tidsåtgång ca 10 minuter.

2 st energizers:

Jag har aldrig……

En energiövning som passar såväl i koncernledningen( jag har kört den i flera bolag!) som på det privata partyt! Passar såväl som en “lära känna sig övning” är att det ger energi med massor av skratt!

Här går vi laget runt. Den som står på tur säger ex: – jag har aldrig kört mot rött med bil och reser sig upp.. Alla som då har kört mot rött reser sig. Därefter är det nästa persons tur.Den som säger “jag har aldrig” skall alltså berätta om en sak den personen har gjort, samtidigt så reser den på sig. Bara de som aldrig har gjort det som sägs sitter ner.

Detta skapar massor av skratt och ny energi i rummet! Det är svårt eftersom alla får hela tiden tänka efter, eftersom det är ett “tvärtom” tänk. Det är svårt att göra något aktivit när vi inleder med “jag har aldrig…:”

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Energimingel

Detta är en oerhört kraftfull enegizer! Denna passar bäst i arbetsgrupper som känner varandra. Passar grupper under 20 personer.

När energin har gått ur ett möte, eller du vill avsluta med att alla skall känna energi när de går ifrån mötet är detta en fantastiskt bra övning. Du säger; – Det är dags för energimingel! Då reser sig alla och går runt och ”minglar”. När de stöter på varandra så skall de säga något positivt till varandra.

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Denna övning kan kännas jobbig första gången, framförallt om det är en arbetsplats där feedback inte tillhör kulturen. Redan andra gången kommer det att hända stora saker, jag lovar! (nej, jag vet, alla behöver inte älska varandra. Om jag inte kan säga något positivt om en kollega säger det mer om mig än om kollegan!)

När energi uppstår, blir vi mer engagerade, mer öppna, letar rätt istället för fel etc. En icebreaker att börja mötet med gör att vi kopplar på den högra hjärnhalvan och på så sätt lättare att se helhet, vi blir också mer kreativa. Detta sammantaget gör att vi skapar förutsättningar för en bättre effekt av mötet.

Stay gr8
Micke Darmell, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Två kostnadsfria föreläsningar!

Bor du i södra Sverige eller i Uppsala trakten har du möjlighet att gå på en kostnadsfri föreläsning om möteskultur!

29e november i Uppsala på Kunskapsdagarna.

Plats: Scandic Uppsala nord. Tid: 16.55-17.40. Boka på www.kunskapsdagarna.se

1a december Frukostföreläsning Lunds kommun.

Plats Stadshallen, Stortorget. Tid: 07.30-09.15  Boka på http://bit.ly/cghpF7

Välkommen!

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa
Stäng meny