Bättre och effektivare möten med mer energi!

Det går inte att överskatta energins betydelse för ett bra möte! Ett möte med dålig energi drar ner alla deltagare och är med stor sannolikhet kontraproduktivt.

En tredjedel av våra möten snor energi av deltagarna, snarare än att bidra med positiv energi.
 Det innebär att du, om du följer snittet, sitter fyra timmar i veckan i möten som inte bidrar med något förutom sämre energi för resten av dagen. Vågar jag gissa att du kanske känner att dessa fyra timmar kan användas till bättre saker än dåliga möten?

Så varför ser det ut på det här viset? Är det för att vi har olika förväntningar? Eller för att mötet saknar kanske syfte och mål och därmed fladdrar iväg? Eller kanske för att fel personer sitter på mötet och längtar tillbaka till skrivbordet? Kanske. Och förmodligen för att mötesledaren saknar kunskap om hur ett bra möte kan genomföras.

Så hur kan man göra för att skapa ett bra möte?

Först, börja planeringen av mötet med att tydligt forma syfte och mål. Varför vill du ha mötet, och vad vill du uppnå? Fråga dig sen, ”Vad vill jag att mina mötesdeltagare ska känna, kunna och göra efter mötet?”. Planera mötet utefter dina svar, och du har redan kommit en bit på vägen.

Här kommer också tre saker att tänka på för att skapa bra energi på ditt möte- det kommer återbetala sig i form av engagemang hos deltagarna.

1. Sätt av tid till planering. Det avsätts ofta för lite tid till att planera möten och det betyder att det på möten skjuts för mycket från höften. Om du istället avsätter mer tid till att förbereda dina möten kommer du få igen denna tid mångdubbelt. Tänk på att:

  • Mötets syfte och mål ska vara tydliga.
  • Agendan ska uppfylla syften och mål och inte innehålla punkter som inte stödjer dessa.
  • Rätt personer ska delta på mötet och de ska veta varför de är där.
  • Mötesrummet ska vara utvalt med mötets syfte, mål och aktiviteter i åtanke.
  • Mötesledaren ska vara väl förberedd med sitt ämne. Passion smittar!

2. Skapa delaktighet. Börja mötet med att välkomna deltagarna genom att se dem i ögonen när de anländer. Det är bra om alla deltagare får bidra aktivt tidigt under mötet, så trösklar slipas ner för dem att säga sin mening också senare. Vid längre möten kan du med fördel baka in energizer-övningar för att hålla deltagarna alerta. Googla på energizers för att hitta övningar!

3. Be om feedback! Avsluta alltid mötet med att fråga ”Vad gjorde vi bra? Vad kunde vi gjort bättre? Hur gör vi det nästa gång?” Då får du direkt feedback på mötet och en rutin skapas för ständig förbättring av mötena.

Det var några enkla men effektiva tips på hur ni kan få energin att flöda under era möten. De hjälper alla att komma till mötet med en positiv känsla, bidra konstruktivt och sedan också gå ifrån mötet med en positiv känsla. Tänk vad det kan göra för er genomförandekraft!

Vill du dela med dig av artikeln?

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on twitter
Dela på Twitter
Share on linkedin
Dela på LinkedIn
Share on email
Dela på mailen

Vi vill gärna Höra dina tankar och reflektioner

Kommentera

Senaste blogginläggen

Stäng meny