BARNHJÄRNANS PÅVERKAN AV SKÄRMTID

Förra veckan åkte jag upp till Stockholm för att delta i ett symposium om ”Den uppkopplade barnhjärnan”.Forskare från hela världen var representerade; Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet, Dr. Patricia K. Kuhl, University of Washington, U.S.A., Manfred Spitzer, University of Ulm, Tyskland, och Ingegerd Ericsson, Malmö University för att nämna några.

Barn och vuxna spenderar mer och mer tid framför skärmar; vi kommunicerar via sms, Facebook, Instagram, Snapchat och spelar datorspel. Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör!
Samtidigt ökar rapporterna om barns dåliga mående som visar på dålig koncentration, kronisk stress, sömnsvårigheter, humörsvängningar, depressioner, minskad empati och beroende – hos barn!

I U.S.A. så rekommenderas alla läkare som arbetar med barnhälsovård att fråga om patientens dagliga skärmtid. De har gett stränga rekommendationer att begränsa skärmtiden.

Detta symposium var ett initiativ av Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet, Stockholm, och Åse Victorin, specialistläkare på barn och ungdomars mentala hälsa, Göteborg, för att öka kunskapen hos politiker, beslutsfattare, skola, läkare, journalister om konsekvenserna för barn och deras hjärnors utveckling i samband med användandet av digitala apparater. Och för att öka medvetenheten för en bättre balans mellan det digitala livet och det riktiga livet.

Det gemensamma för alla som forskar och arbetar med detta är att barn från 0-2 år inte skall ha någon skärmtid alls, ”what so ever”, det tillför barnet ingenting utan istället hämmar det deras utveckling på tal, empati, fantasi och kreativitet.

När barnen sedan blir äldre är det viktigt att begränsa tiden och för barn på 3-5 år rekommenderar man 2 timmar om dagen, max, men då är även TV:n inräknad. Och det låter för många mycket, för vissa lite…..
Ju äldre barnen blir desto mer bör man ha gränser och riktlinjer och hjälpa dem med balansen.

En av deltagarna som blev provocerad då en uttalade sig om att man inte kan ha förbud mot mobiltelefoner i skolorna ifrågasatte om man då heller inte kan förbjuda alkohol och droger i skolan?
Att dra den parallellen tycker många säkert är drastiskt men med tanke på de alarmerande siffrorna om det ökade dåliga måendet bland barn så måste vi väcka frågan och våga dra parallellen.

Vi måste alla ta ett samhällsansvar; politiker, skolväsendet, vi föräldrar och här handlar det om att utbilda och öka kunskapen i hur den uppkopplade världen påverkar våra barn negativt.

Såklart finns det positiva bitar och bra utvecklingsområden som en följd av att använda ex. Ipad och spela spel eller lösa uppgifter som främjar både arbetsminnet och kreativiteten – till en viss gräns.
Återigen – det handlar om den berömda balansen!

Prins Daniel var också med på symposiet för att öka sin kunskap och insikt om hur barn påverkas av skärmtid. Kronprinsessparets initiativ Generation PEP arbetar för att förbättra svenska barns hälsa med visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. GEN-PEP arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet. Att kunna röra sig mer har ett samband med att man måste avstå skärmtid så för honom var det en viktig pusselbit.

Det handlar inte om att vara för eller emot, det handlar om när och hur. Vi kan inte ha ett förbud mot skärmar när vi lever i denna digitala utvecklingens tid men vi kan öka medvetenheten om att hitta en balans mellan barns digitala och verkliga liv – och för oss vuxna också inte minst.
För barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör.

Pauline, gr8 meetings

 

Vill du dela med dig av artikeln?

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on twitter
Dela på Twitter
Share on linkedin
Dela på LinkedIn
Share on email
Dela på mailen

Vi vill gärna Höra dina tankar och reflektioner

Kommentera

Senaste blogginläggen

Stäng meny