Öppen utbildning

En kurs för dig som vill ha
större effekt av dina möten

Steg 1 Malmö, 12e oktober 

Steg 2 Malmö, 10e november 

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Ingår i utbildningen: Två heldagar inkl. förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.  Digital facilitering före, under och efter kursdagarna som stöd för att omsätta kunskap i praktiken. Mängder av tips, material och filmer som inspiration och stöd till effektfulla möten. Boken Effektiva möten, virtuella möten och pdf-boken Konsten att leda kreativa workshops. 

Pris:  11 900 sek ex moms, vid köp av endast en av dagarna är priset 6 900 sek ex moms

Betalningsvillkor: Anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan vid förhiner.

Denna utbildning går även att företagsanpassas.

Observera
-Vid anmälan: Kom ihåg att ange vilken utbildning, stad, faktureringsunderlag samt ev. specialkost.
-Betalningsvillkor: Anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan vid förhinder.

effektiva möten steg 1 & 2

Steg 1
 • Framtagande av krispiga syften och konkreta mål som grund för ett möte.
 • Tips kring bra inbjudningar, agenda och körschema.
 • Vikten av fysisk miljö och möblering och dess påverkan på möten.
 • Hur skapar ni gemensamma förväntningar och spelregler.
 • Tips kring olika möten och mötesformat.
 • Optimala inledningar och avslut på dina möten.
 • Tips kring hur du hanterar dina digitala möten.
Steg 2
 • Hur skapar du effektfulla möten, och inte bara effektiva möten.
 • Metoder och verktyg för att skapa engagemang och delaktighet.
 • Metoder för kreativa möten och workshops.
 • Effektiv kommunikation (kroppspråk, röst & hjälpmedel).
 • Hur hanterar du utmanande beteenden bland deltagarna.
Stäng meny