Företagsanpassas

Master Class -En kurs för dig som vill ha större effekt av dina möten

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Ingår i utbildningen: Två heldagar med digital facilitering före, under och efter kursdagarna som stöd för att omsätta kunskap i praktiken. Mängder av tips, material och filmer som inspiration och stöd till effektfulla möten. Boken Effektiva möten, digitala möten och pdf-boken Konsten att leda kreativa workshops. Vi använder en digital plattform före, under och efter kursdagarna där vi samlar material, inspiration kring möten och kommunikation. Där ger vi även deltagarna uppdrag att testa och utföra där deltagarna kan få tips och stöd.

Pris:  Lämnas på offert

Master Class - effektiva möten steg 1 & 2

Steg 1
 • Framtagande av krispiga syften och konkreta mål som grund för ett möte.
 • Tips kring bra inbjudningar, agenda och körschema.
 • Vikten av fysisk miljö och möblering och dess påverkan på möten.
 • Hur skapar ni gemensamma förväntningar och spelregler.
 • Tips kring olika möten och mötesformat.
 • Optimala inledningar och avslut på dina möten.
 • Tips kring hur du hanterar dina digitala möten.
Steg 2
 • Hur skapar du effektfulla möten, och inte bara effektiva möten.
 • Metoder och verktyg för att skapa engagemang och delaktighet.
 • Metoder för kreativa möten och workshops.
 • Effektiv kommunikation (kroppspråk, röst & hjälpmedel).
 • Hur hanterar du utmanande beteenden bland deltagarna.
Stäng meny