Öppna utbildningar

Led bättre och effektivare möten som utbildad mötesledare

Vi tillbringar en stor del av vår dag på möten – trots att de flesta inte är utbildade för att leda möten. Denna utbildning gör dig till en mötesledare som skapar effektiva och givande möten. Och du får verktygen för att skapa en bra möteskultur i hela organisationen. Detta leder hela organisationen snabbare mot uppsatta mål.

Utbildningen, som sker i en mix av strategi, taktik, mötesteknik och metoder, kommer att delas in i Före (planeringsfasen), Under (genomförandefasen) samt Efter (avslutningsfasen).

Deltagarna arbetar aktivt tillsammans i två dagar. Boken Effektiva Möten ingår.

Alla erhåller ett diplom som utbildad mötesledare.

Denna utbildning går även att företagsanpassas.

DATUM
Malmö, Scandic Triangeln, 5 och 6 mars 2020

Stockholm, Skogshem & Wijk, 12 och 13 mars 2020

Göteborg, Gothia Towers, 19 och 20 mars 2020

Observera
-Vid anmälan: Kom ihåg att ange vilken utbildning, stad, faktureringsunderlag samt ev. specialkost.
-Betalningsvillkor: Anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan vid förhinder.

2 dagar

Mötesledarutbildning
  • Förväntningar
  • Syfte & mål
  • Spelregler
  • Engagemang & delaktighet
  • Kommunikation
  • Fysisk miljö
  • Inledning & avslut
  • Inbjudan, agenda & körschema
  • Virtuella möten

Pris: 11 900 sek ex.moms

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare eller till dig som leder möten.

Vill du ha mer information eller har frågor om utbildningen, maila eller ring mig direkt.

Vid anmälan
Kom ihåg att ange vilken utbildning, stad, faktureringsunderlag samt ev. specialkost.

Ingår
Förmiddags och eftermiddags fika och lunch.      Boken “Effektiva möten” & diplom

Betalningsvillkor
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan vid förhinder.

Stäng meny