Rådgivning och support

En tydlig intern kommunikationsstruktur, där mötesstrukturen är avgörande, kommer hjälpa er skapa en bra social arbetsmiljö, bättre resultat och högre måluppfyllelse samt utöva ett starkt ledarskap. När människor samverkar, känner kreativitet, engagemang och motivation skapas framgång.

Dessa tjänster hjälper dig och din organisation att skapa bättre möten och en hållbar möteskultur.

Vi erbjuder alltid en behovsanalys av vad som är mest kostnadseffektivt för din organisation.
 Kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Nå resultat snabbare med en hållbar Möteskultur

Med möteskultur menas den kultur som kännetecknar företagets eller organisationens alla möten, en kultur som utgår från en gemensam handling och ett beteendemönster för människor i en grupp. I de allra flesta fall har möteskulturen ”bara uppstått” utan att ledningen bestämt hur de vill att organisationen ska se på sina möten. En bra möteskultur är just en ledningsstrategisk fråga.

Skapa en hållbar möteskultur som hjälper er att nå bättre resultat på kortare tid.

Vi inleder alltid med en kostnadsfri behovsanalys där vi kartlägger era behov och önskemål att förbättra er möteskultur.

Utifrån analysen presenterar vi en projektplan som baseras på ert önskade resultat och hur snabbt ni vill uppnå det.

 

Mötesstruktur

Frigör tid och ökar effekten av varje möte

De flesta företag och verksamheter har en årlig budget eller prognos. I samband med det görs ofta också en affärs- eller verksamhetsplan för att förtydliga hur man ska förverkliga mål och strategier. Ineffektiva möten tenderar däremot att pågå år efter år utan någon koppling till de strategier och mål man vill uppnå.

Vi hjälper er i tre steg att koppla samman era möten till er affärs- verksamhetsplan. Med rätt möten kommer ni garanterat öka er genomförandekraft och måluppfyllelse. Ni kommer troligen även minska er mötestid totalt med ca 30 procent.

Riktlinjer/Spelregler

Ökar kvaliteten på era möten där ni får in önskad beteende och tydliggör vilket ansvar man har

Bra och tydliga riktlinjer och spelregler för hur, när, var och varför man ska mötas är rena vitamininjektionen för möteskulturen inom en organisation. Ineffektiva möten är en utbredd plåga som kostar företaget pengar, tar tid och energi från medarbetarna.

När vi tar fram riktlinjer och spelregler för organisationens möten utgår vi från två perspektiv; mötesledarens och mötesdeltagarens. Vi inleder denna workshop med fakta och inspiration kring vad möteskultur är och består av. Vi skapar en gemensam plattform som gör det lättare för organisationen att engagerat ta till sig till ett förändrat – och förbättrat – beteende kring möten.

Tidsåtgång är 2,5 – 3 timmar i workshops format där företagets framarbetade riktlinjer och spelregler för möten sammanställs i ett dokument. Till denna workshop kan även riktlinjer för kommunikation (ex mejl, chat, telefon etc. ) kompletteras.

Resultatboost

Punktinsats för snabba förbättringar

Oavsett om det är ett nyckeltal eller ett område som inte når önskvärda resultat eller om det är ett nytt område som vi vill åstadkomma resultat kring, så är det hur vi formerar oss i olika mötesforum som ofta är den primära lösningen.

Då många chefer och ledare ofta saknar utbildning och kompetens kring möten, har vi skapat denna tjänst. Den riktar sig till chefer och ledare som på kort sikt vill åstadkomma en förbättring inom ett område eller ett nyckeltal. Här kommer vi primärt att utgå från ett eller flera mötesforum som stöd för att uppnå önskat resultat.


Tidsaspekten 1-3 månader avser chefer, ledare eller projektledare ansvariga för små och medelstora organisationer eller avdelningar. Vid större organisationer kan tidsaspekten behöva justeras efter behov.

Rådgivning & coachning

Kunskap och stöd till kvalitativ resultatförbättring

När alla har mycket på sina agendor är det vanligt att chefer och ledare inte har någon som man kan få stöd och support av eller kunna ventilera sina tankar med. När det kommer till möten är det få som har utbildning eller kunskap om hur man skapar bra möten. För en chef och ledare är mötet verktyget (hur) man ska lösa eller åstadkomma det man vill.

Vi har tagit fram denna tjänst till chefer och ledare som vill ha stöd i att utveckla sin verksamhet, förändra ett område eller förbättra ett nyckeltal.


Rådgivning/ coachning som gäller under 12 mån i form av ett abonnemang som anpassas efter behov. Minsta abonnemanget är en timme på telefon eller digitalt möte i månaden. Ett annat exempel på upplägg är två fysiska träffar á två timmar samt 16 timmars telefontid som kan nyttjas fritt under året. Samtliga möten bokas i samråd.

Pris på minsta abonnemang enligt ovan är 995 kr/månaden. Det andra exemplet kostar 39.000 kr + ev resekostnader.

Företagsröster om effektfulla och goda möten

Stäng meny