Mötesrum

Den fysiska miljön kan hjälpa eller stjälpa ett möte. Tyvärr skapas mötesrum oavsett om det är på mötesanläggningar eller i företag ur designperspektivet. Nästan aldrig ur funktionsperspektivet. Ett mötesrum som hjälper till att skapa en bättre effekt av mötet utgår från funktion. Funktion och design har inget motsatsförhållande, det viktiga är att utgå från funktion.

Vi kan hjälpa er att skapa mötesrum med funktion. Vi behöver skapa mötesrum och mötesmiljöer där vi blir vårt bästa jag. Det är få som blir det i tråkiga mötesrum. Vem tänker sina bästa tankar runt ett styrelsebord? Slutligen, det kostar inte mer att göra ett bra mötesrum än ett dåligt mötesrum.

Vårt

Koncept för mötesrum

Vi på gr8 meetings gjorde en undersökning tillsammans med 50 av Sveriges främsta facilitatorer, workshopsledare, utbildare och föreläsare och frågade dem vad ett bra mötesrum är. Dvs vi frågade dem som har mötesrummen som sin arbetsplats.

Utefter deras svar samt vår samlade erfarenhet och kompetens, har vi nu tagit fram ett koncept att använda vid nybyggnationer, renoveringar eller om rummet bara behöver förbättrats utifrån era förutsättningar.

Vi kan hjälpa er ta fram inspirerande och funtionella mötesrum som hjälper er till bättre möten. Välkommen att höra av dig om du vill skapa mötesrum som bidrar till att skapa bättre möten!

Vi hjälper er med att

  • Se till att rummet stödjer delaktighet, skapar fokus och ger energi
  • Säkerställa att skrivytor optimeras och ger alla deltagare möjlighet till skapande
  • Få färgsättningen att stödja mötet
  • Möblera på ett sådant sätt att hierarkier bryts, delaktighet ökar och energi i rummet bibehålls
  • Skapa rum som anpassas efter olika typer av möten
  • Ge en inspirationsutbildning till personalen så de kan utnyttja rummen på bästa vis för att få största möjliga effekt av mötet

Case:

Mötesrummet Energy

Ett rum som vi på gr8 meetings har varit med att skapa.

Vi har här tagit bort flera bord som stod som en mental och fysisk barriär mellan deltagarna. Genom att göra det bryter vi traditionella diskussionsmönster och hierarkier. Det skapar ny dynamik. Samtidigt är stolarna bekväma så att man kan sitta en hel dag i dem. Du rör sig naturligt i dem vilket stödjer energinivån hos deltagarna. Det finns också en lite platta på dem så deltagarna kan skriva och ha sin kaffekopp där. Rummet är dessutom fyllt av stora skrivytor som signalerar förväntat aktivt deltagande.

(Rummet finns på Scandic Triangeln i Malmö)

Se mötesrummet Energy

Stäng meny