Möteskultur -

En ledningsstrategisk fråga.

Med möteskultur menas den kultur som kännetecknar företagets eller organisationens alla möten, en kultur som utgår från en gemensam handling och ett beteendemönster för människor i en grupp. I de allra flesta fall har möteskulturen ”bara uppstått” utan att ledningen bestämt hur de vill att organisationen ska se på sina möten. En bra möteskultur är just en ledningsstrategisk fråga. Skapa resultat snabbare genom en hållbar möteskultur.

Vårt erbjudande

Vi ger alltid en kostnadsfri behovsanalys där vi kartlägger era behov och önskemål att förbättra er möteskultur. Utifrån analysen presenterar vi en projektplan som baseras på ert önskade resultat och hur snabbt ni vill uppnå det.

Mötescoachingprogram -

Beteendeförändring i portionsdoser

Vårt nya mötescoachingprogram för ökad lönsamhet och framgång– med korta filmer och uppgifter varje vecka under valfri period coachar, tränar, peppar och utbildar vi er personal till effektivare & bättre möten!

Vi använder oss av nåt som kallas Portionsmetoden, som i detta fall innebär att varje vecka i ett år får personalen inklusive ledningen, ett mail med länk till en kort film på några minuter, ofta med uppgifter och utmaningar inför kommande vecka. 

Fakta svensk möteskultur

Mötesstruktur

Inför en struktur och strategi kring era möten. För en hel organisation så börja med att inventera alla möten. Kartlägg sedan vad ni ska göra med respektive möte och varför det är viktig, tydliggör vem som deltar, hur ofta och hur lång tid mötet bör ta. Med detta gjort så kan ni dels se hur mycket mötestid er organisationen har samt att ni kan börja reflektera och ifrågasätta om era möten bidrar till att ni når era mål. Använd sedan en agenda som ett utmärkt stöd till att förtydliga förväntningar på innehållet av mötet.

För den som vill minska mötestiden i en organisation så kan med säkerhet 30% mötestid minska inom ett halvår genom att införa en mötesstruktur.

Kultur och beteende

Inför en struktur och strategi kring era möten. För en hel organisation så börja med att inventera alla möten. Kartlägg sedan vad ni ska göra med respektive möte och varför det är viktig, tydliggör vem som deltar, hur ofta och hur lång tid mötet bör ta. Med detta gjort så kan ni dels se hur mycket mötestid er organisationen har samt att ni kan börja reflektera och ifrågasätta om era möten bidrar till att ni når era mål. Använd sedan en agenda som ett utmärkt stöd till att förtydliga förväntningar på innehållet av mötet.

För den som vill minska mötestiden i en organisation så kan med säkerhet 30% mötestid minska inom ett halvår genom att införa en mötesstruktur.

Mötesledning

För att ett möte ska bli bra behöver alla som deltar bidra. Mötesledaren har ett stort ansvar då den ansvarar för planering, förberedelser och själva genomförandet av mötet. Med tanke på att ca 5% av alla Mötesledare har någon utbildning så är det inte så konstigt att det går galet.
Den som ska leda mötet behöver lära sig om olika mötesformer och arbetssätt som kan tillämpas före, under och efter mötet för att få ett maximalt resultat. För att skapa både energi och effekt av möten krävs kunskap kring metoder och tillvägagångsätt.

Nyheter och blogginlägg

om Möteskultur och effektiva möten

Stäng meny