Mötesindustrin

Vi hjälper mötesindustrin att utvecklas!

Det kan vara mötesanläggningar, Destinationer, olika företagshubbar, ja alla som vill att deras kunder skall få bättre ROI. På köpet blir kunderna lojalare. Vem vill inte möta rådgivare istället för ordermottagare? Den fysiska miljön är en viktig komponent för att skapa bra möten. När möteskompetensen ökar hos kunderna blir det allt viktigare för mötesanläggningar att erbjuda rätt förutsättningar till dem.

 • Utbildningar
 • Affärsutveckling
 • Mötesrumskoncept som utgår från funktion

6 halvdagar

Mötesrådgivare
 • Vad är möteskultur?
 • Vikten av den fysiska
  & mentala mötesmiljön
 • Rådgivning och förebilder
 • Mötesledarens roll
 • Fördjupning rådgivning
  & behovsanalys
 • Dagen för mötet;
  Bemötande, teknik & support

Gå från att vara mötesbokare till mötesrådgivare

Det är dags att mötespersonal går från att vara säljare, bokare och konferensvärdar till att bli rådgivare. Med rätt utbildning kommer mötesbranschen verkligen kunna bli värdeskapande för sina kunder genom att erbjuda möten med större effekt, och inte bara smidighet.

Då en organisationstrend de senaste åren är och har varit att förbättra sina möten, gör detta att kunskapen har ökat och det i sin tur ställer högre krav på våra mötesanläggningar.

Historiskt sett har mötespersonal, bokare och säljare på mötesanläggningar inte fått utbildningar inom just mötes- och mötesrumskunskap. För att kunna leva upp till kundernas allt högre krav, krävs mer kunskap om möten än vad kunden har. Detta är en utbildning som säkerställer detta.

Målgrupp:
Mötespersonal, bokare, säljare och chefer på mötesanläggningar.
Halvdagarna går att utöka med mer innehåll som sker i samråd med uppdragsgivaren.

Denna utbildning kan även genomföras i heldagar om så önskas.

Vill du ha mer information eller har frågor om utbildningen maila eller ring mig direkt

Vårt

Koncept för mötesrum

Vi på gr8 meetings har tillsammans med 50 av Sveriges främsta facilitatorer, workshopsledare, utbildare och föreläsare tagit fram ett mötesrumskoncept till stöd för mötesanläggningar.

Vi kan hjälpa er ta fram inspirerande och funktionella mötesrum som hjälper era kunder till bättre möten. Ni får större kundlojalitet och ökad lönsamhet på köpet.

Med vår samlade erfarenhet och kompetens, har vi nu tagit fram ett koncept att använda vid nybyggnationer, renoveringar eller om rummet bara behöver förbättrats utifrån era förutsättningar.

Välkommen att höra av dig om du vill erbjuda era kunder mötesrum som bidrar till att skapa bättre ROI på deras mötesinvestering!

Vi hjälper er med

 • Se till att rummet stödjer delaktighet, skapar fokus och ger energi
 • Säkerställa att skrivytor optimeras och ger alla deltagare möjlighet till skapande
 • Få färgsättningen att stödja mötet
 • Möblera på ett sådant sätt att hierarkier bryts, delaktighet ökar och energi i rummet bibehålls
 • Skapa rum som anpassas efter olika typer av möten
 • Ge en inspirationsutbildning till personalen så de kan utnyttja rummen på bästa vis för att få största möjliga effekt av mötet

Case: Mötesrummet

Energy

Ett rum som vi på gr8 meetings har varit med att skapa.

Vi har här tagit bort flera bord som stod som en mental och fysisk barriär mellan deltagarna. Genom att göra det bryter vi traditionella diskussionsmönster och hierarkier. Det skapar ny dynamik. Samtidigt är stolarna bekväma så att man kan sitta en hel dag i dem. Du rör dig naturligt i dem vilket stödjer energinivån hos deltagarna. Det finns också en liten platta på så deltagarna kan skriva och ha sin kaffekopp där. Rummet är dessutom fyllt av stora skrivytor som signalerar förväntat aktivt deltagande.

(Rummet finns på Scandic Triangeln i Malmö)

Se mötesrummet Energy

Stäng meny