Ineffektiva möten

Interna möten är den viktigaste kommunikationskanalen vi har idag på jobbet. Fler och fler företag och organisationer inser värdet i att utnyttja och optimera det som ofta stjäl upp till sju veckor per anställd och år.

Genom att göra möteskulturen till en ledningsstrategisk fråga och att optimera effekten av organisationens alla möten, kan man signifikant förbättra måluppfyllelsen och nå snabbare resultat.

Med rätt möten där rätt personer är kallade, som vet varför de är närvarande och vad de skall bidra med. Med utbildade mötesledare som vet hur mycket det betyder för deltagarna att känna sig delaktiga och tillfredsställda för att kunna ta viktiga beslut. 

Energifyllda möten med ett tydligt syfte, mål och agenda, och ett klimat på mötena som uppmuntrar respekt och öppenhet.

Med tanke på att vi deltar i möten 10-25 år av våra arbetsliv är det verkligen värt att göra mötena bra!

Hur mycket kostar

Dåliga möten våra organisationer?

Varje år tillbringar svenska tjänstehen tid i ineffektiva möten till en kostnad av 170 miljarder kronor. Det motsvarar runt 4% av Sveriges BNP. I snitt är 30% av all arbetstid mötestid- för chefer och ledare är den siffran 50-80%. Trots det har alltför många organisationer av någon anledning en kultur där det är accepterat att hålla oplanerade möten där det skjuts vilt från höften. För lite tid sätts av till att planera, genomföra och följa upp goda möten. Det brukar betyda att låg kvalitet får kompenseras med hög kvantitet.

0
miljarder svenska kronor

Samlad kostnad för ineffektiva möten i Sverige varje år

0 %
Arbetstid du spenderar i möten
0 %
Möten som saknar tydligt syfte och mål
0 %
Snittid i möten för dig som chef
0 %
Antal personer som INTE borde vara kallade
0 %
Ineffektiv mötestid

Vad är

Möteskultur?

Med möteskultur menas den kultur som kännetecknar företagets eller organisationens alla möten, en kultur som utgår från en gemensam handling och ett beteendemönster för människor i en grupp. I de allra flesta fall har möteskulturen ”bara uppstått” utan att ledningen bestämt hur de vill att organisationen ska se på sina möten. En bra möteskultur är just en ledningsstrategisk fråga.

Möteskulturverket

Generaldirektören på Möteskulturverket:

-Just nu sitter 600.000 svenskar i ett möte.

Av dem har 300.000 gått till ett möte som saknar tydligt syfte och mål. Det vill säga, de vet inte varför de är där och de vet inte vad de ska bidra med. Kvar är 300.000 människor. Av dem är 100.000 kallade i onödan.

Nu är det 200.000 kvar som sitter på möten som de tror har tydligt syfte och mål, men det är bara det att 100.000 av dem, hälften, saknar syfte och mål som bidrar till organisationens framgång.

Alltså. 600.000 personer sitter i ett möte. 500.000 av dem borde göra något annat, eller ha ett bra möte där alla deltagare känner lust, mening och delaktighet.

Det skulle skapa tillväxt för svenska organisationer. På Möteskulturverket ger vi dig råd hur du kan agera när du blir kallad på ett möte du inte bör gå på. Sprid det här, för Sveriges BNP, för Sveriges tillväxt och för din egen hälsas skull. 

Hjälp oss!

Stäng meny