TIMEOUT

– Konsten att få gott om tid

Föreläsningen passar organisationer och människor som vill gå:

-Från att vi har inte tid till -Ja, vi har tid!
-Från att vara frånvarande till närvarande!
-Från multitasking* till monotasking!
-Från att reagera till agera!
-Tillbaka till det som skapar värde för dig som person eller organisation!

*tar oftast dubbelt så lång eller mer tid än att göra klart en sak i taget.

 

Sedan 2007 har produktiviteten stadigt fallit, trots explosionen av ny teknik. Samtidigt jobbar vi allt mer övertid. Ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. På individnivå kan det vara svårt att hantera alla olika pushar och notiser och samtidigt behålla fokus på vår omedelbara omgivning och dem runt oss. 

Föreläsningen ger er en chans att reflektera kring det som skapar värde. Både i organisationen och i privatlivet. Den ger alla en möjlighet att tänka över förhållningssättet till tid. Har vi gott om tid eller ont om tid? Går tiden fort eller långsamt?

 

TIMEOUT

Målgrupp
Chefer och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Föreläsningen anpassas efter kundens behov.

Längd
20 min – 2,5 h
För att komma ner i djupet och att deltagarna skall hinna reflektera och göra egna åtaganden rekommenderar vi minst 75 minuter.

Övrigt
Det ingår en förpreparerad anteckningsbok med reflektionsfrågor och övningar i.

Föreläsningen avslutas med att alla deltagare skriver ett brev till sig själva som vi postar på dagen ett år efteråt. Ett mycket uppskattat inslag.

Till denna föreläsning kan så kallade portionsdoser adderas, där deltagarna får en kort inspirationsfilm en gång i månaden. En påminnelse och fördjupning av föreläsningen. Det hjälper till att skapa en bestående förändring. Det innebär att föreläsningen ”lever” i ett år efter genomförandet.

Denna föreläsning ges av Micke Darmell.

Stäng meny