TIMEOUT

– Konsten att få gott om tid

Föreläsningen passar organisationer och människor som vill frigöra tid och bli mer syftesdriven, det vill säga få mer fokus på det som skapar värde.

Sedan 2007 har produktiviteten stadigt fallit, trots explosionen av ny teknik. Samtidigt jobbar vi allt mer övertid. Ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. På individnivå kan det vara svårt att hantera alla olika pushar och notiser och samtidigt behålla fokus på vår omedelbara omgivning och dem runt oss. Denna föreläsning ger några konkreta råd som samtliga kommer att frigöra tid, mycket tid, i en organisation.

I många organisationer är tid den största bristvaran idag. När chefer och medarbetare får frågan: Vilken är din största utmaning?
Så är det mest återkommande svaret – TID.
Det är inte tid som är utmaningen, det är vad vi fyller tiden med. Här spelar vårt förhållningssätt och våra arbetssätt en avgörande roll.

Föreläsningen ger även er en chans att reflektera kring det som skapar värde. Både i organisationen och i privatlivet. Den ger alla en möjlighet att tänka över förhållningssättet till tid. Har vi gott om tid eller ont om tid? Går tiden fort eller långsamt?

Målgrupp
Chefer och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Föreläsningen anpassas efter kundens behov.

Längd
50 min – 2,5 h
För att komma ner i djupet och att deltagarna skall hinna reflektera och göra egna åtaganden rekommenderar vi minst 75 minuter.

TIMEOUT 3 WORKSHOPS – som alla syftar att frigöra tid

Tre workshops som tillsammans ger er organisation möjligheten att frigöra 17 minuter per mötestimme i hela organisationen.

Det innebär en månads arbetstid per tjänsteperson och år. Betydligt mer för chefer. Dessa tre workshops hjälper er att förändra gamla arbetssätt till mer moderna arbetssätt för den tiden vi lever i.

Workshop 1 – Skapa tydlighet i den interna kommunikationen
Workshopen tar första steget mot en syftesdriven kommunikations- och mötesstruktur. Detta skapar större engagemang och motivation hos alla medarbetare.

Workshop 2 – Skapa en medveten möteskultur
Planera och genomför tidseffektivt och effektfulla möten. Detta stödjer ledarskapet, medarbetarskapet och skapar starkare team.

Workshop 3 – Prioritera och planera din tid med Human Time Management
HTM handlar om hur vi fungerar mentalt när det gäller att prioritera och planera. Arbetssättet ger dig konkreta verktyg för att skapa en effektiv struktur och tidshantering i ditt arbete. HTM hjälper dig att skapa nya vanor på arbetet för att få ut det mesta möjliga av din tid.

Intresserad av konceptet TIMEOUT?
För dig som är intresserad av ämnet ”tid” så har vi samlat en mängd inspiration i vårt clubroom TIMEOUT. Innehållet kommer löpande uppdateras.

  1. Ladda ner appen Card4Action (finns på Appstore eller Play)
  2. Skapa ditt/dina profilkort
  3. Scanna QR koden

Sagt om Timeout

Till denna föreläsning kan så kallade portionsdoser adderas, där deltagarna får en kort inspirationsfilm en gång i månaden. En påminnelse och fördjupning av föreläsningen. Det hjälper till att skapa en bestående förändring. Det innebär att föreläsningen ”lever” i ett år efter genomförandet.

Denna föreläsning ges av Micke Darmell.

Stäng meny