Mötesboost

Vi tillbringar i snitt 30% av all arbetstid i möten, och om du är chef eller ledare kommer du att tillbringa 25 år av ditt arbetsliv i möten. Trots detta är det få som har en enda timmes utbildning i ämnet. Det betyder att alltför mycket tid går åt till dåliga möten. Det är dags att ändra på det nu!

Vi är övertygade om att framgång och utveckling skapas av att erfarenheter, kunskaper och personligheter möts. En hållbar möteskultur får en positiv påverkan på den sociala arbetsmiljön. I bra möten tar vi tillvara på kreativiteten och engagemanget hos medarbetarna. En organisation eller ett företag kan både förbättra sin lönsamhet och samtidigt frigöra tid genom en medveten möteskultur.

Under denna föreläsning kommer du få inspiration och konkreta verktyg för att dina möten skall få en större effekt samtidigt som ni frigör tid.

Förslag på rubriker:

  • Att leda genom möten
  • Effektiva och Engagerande digitala/hybrida möten
  • Tre nycklar att hitta kraften i våra möten
  • Därför blir våra möten viktigare efter pandemin

Mötesboost

Målgrupp
Chefer och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Föreläsningen anpassas efter kundens behov.

Längd
20 min – 3,5 h
För att komma ner i djupet och att deltagarna skall hinna reflektera och göra egna åtaganden rekommenderar vi minst en timmes föreläsning.

Övrigt
Denna föreläsning kan med fördel integreras med en ”learnshop” där vi växelvis ger inspiration, fakta och verktyg och växelvis får deltagarna testa de olika verktygen.

Till denna föreläsning kan så kallde portionsdoser adderas, där deltagarna får en kort inspirationsfilm enligt överenskommelse. Det kan vara allt från två filmer i veckan till mer sällan. Vi kan skräddarsy exempelvis handledning till chefer och mer konkreta tips till medarbetarna.

Det ger en påminnelse och fördjupning av föreläsningen/learnshopen. Det hjälper till att skapa en bestående förändring.

Denna föreläsning och eventuell learnshop ges av både Heléne samt Micke.

Stäng meny