Konsten att få gott om tid

Föreläsningen passar organisationer och människor som vill frigöra tid och bli mer syftesdriven, det vill säga få mer fokus på det som skapar värde.

Sedan 2007 har produktiviteten stadigt fallit, trots explosionen av ny teknik. Samtidigt jobbar vi allt mer övertid. Ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. På individnivå kan det vara svårt att hantera alla olika pushar och notiser och samtidigt behålla fokus på vår omedelbara omgivning och dem runt oss. Denna föreläsning ger några konkreta råd som samtliga kommer att frigöra tid, mycket tid, i en organisation.

I många organisationer är tid den största bristvaran idag. När chefer och medarbetare får frågan: Vilken är din största utmaning?
Så är det mest återkommande svaret – TID.
Det är inte tid som är utmaningen, det är vad vi fyller tiden med. Här spelar vårt förhållningssätt och våra arbetssätt en avgörande roll.

Föreläsningen ger även er en chans att reflektera kring det som skapar värde. Både i organisationen och i privatlivet. Den ger alla en möjlighet att tänka över förhållningssättet till tid. Har vi gott om tid eller ont om tid? Går tiden fort eller långsamt?

Målgrupp
Chefer och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Föreläsningen anpassas efter kundens behov.

Längd
50 min – 2,5 h
För att komma ner i djupet och att deltagarna skall hinna reflektera och göra egna åtaganden rekommenderar vi minst 75 minuter.

Sagt om föreläsningen

Stäng meny