Bättre och effektivare möten med mer energi!

Det går inte att överskatta energins betydelse för ett bra möte! Ett möte med dålig energi drar ner alla deltagare och är med stor sannolikhet kontraproduktivt.

En tredjedel av våra möten snor energi av deltagarna, snarare än att bidra med positiv energi.
 Det innebär att du, om du följer snittet, sitter fyra timmar i veckan i möten som inte bidrar med något förutom sämre energi för resten av dagen. Vågar jag gissa att du kanske känner att dessa fyra timmar kan användas till bättre saker än dåliga möten?

Så varför ser det ut på det här viset? Är det för att vi har olika förväntningar? Eller för att mötet saknar kanske syfte och mål och därmed fladdrar iväg? Eller kanske för att fel personer sitter på mötet och längtar tillbaka till skrivbordet? Kanske. Och förmodligen för att mötesledaren saknar kunskap om hur ett bra möte kan genomföras.

Så hur kan man göra för att skapa ett bra möte?

Först, börja planeringen av mötet med att tydligt forma syfte och mål. Varför vill du ha mötet, och vad vill du uppnå? Fråga dig sen, ”Vad vill jag att mina mötesdeltagare ska känna, kunna och göra efter mötet?”. Planera mötet utefter dina svar, och du har redan kommit en bit på vägen.

Här kommer också tre saker att tänka på för att skapa bra energi på ditt möte- det kommer återbetala sig i form av engagemang hos deltagarna.

1. Sätt av tid till planering. Det avsätts ofta för lite tid till att planera möten och det betyder att det på möten skjuts för mycket från höften. Om du istället avsätter mer tid till att förbereda dina möten kommer du få igen denna tid mångdubbelt. Tänk på att:

 • Mötets syfte och mål ska vara tydliga.
 • Agendan ska uppfylla syften och mål och inte innehålla punkter som inte stödjer dessa.
 • Rätt personer ska delta på mötet och de ska veta varför de är där.
 • Mötesrummet ska vara utvalt med mötets syfte, mål och aktiviteter i åtanke.
 • Mötesledaren ska vara väl förberedd med sitt ämne. Passion smittar!

2. Skapa delaktighet. Börja mötet med att välkomna deltagarna genom att se dem i ögonen när de anländer. Det är bra om alla deltagare får bidra aktivt tidigt under mötet, så trösklar slipas ner för dem att säga sin mening också senare. Vid längre möten kan du med fördel baka in energizer-övningar för att hålla deltagarna alerta. Googla på energizers för att hitta övningar!

3. Be om feedback! Avsluta alltid mötet med att fråga ”Vad gjorde vi bra? Vad kunde vi gjort bättre? Hur gör vi det nästa gång?” Då får du direkt feedback på mötet och en rutin skapas för ständig förbättring av mötena.

Det var några enkla men effektiva tips på hur ni kan få energin att flöda under era möten. De hjälper alla att komma till mötet med en positiv känsla, bidra konstruktivt och sedan också gå ifrån mötet med en positiv känsla. Tänk vad det kan göra för er genomförandekraft!

Fortsätt läsa

​Usel mötesteknik- Fem tips för ett riktigt dåligt möte

Är du också trött på energigivande och effektiva möten? Här kommer fem konkreta tips till dig som med hjälp av usel mötesteknik vill förstöra för dina kollegor och din organisation.

1. Före mötet – strunta i syfte och mål. Bjud in till ett möte utan att fundera på varför ni ska mötas och vad ni ska uppnå. Ni kommer säkert ändå fylla er timme med diverse diskussioner som eventuellt kan vara intressanta men inte så relevanta.

2. Före mötet – bjud in alla kollegor. Bjud in alla på avdelningen. Varför inte hela kontoret? Eftersom de flesta av dina kollegor säkert redan springer på en massa onödiga möten kommer de inte reagera när de får en till inbjudan till ett möte där de inte har något att bidra med.

3. Under mötet – gör annat. Kolla mailen medan din kollega pratar. Håller du telefonen lite sådär under bordskanten blir det inte lika uppenbart. DÅ kan du vara effektiv och få lite gjort under mötet. Din kollega förstår säkert att hen är rätt oviktig i alla fall.

4. Under mötet – om pauser. Strunta i att planera fika och pauser när du bjuder in till långa möten. Det är ändå bara töntigt att tänka på att människan är en biologisk varelse. Toabesök och kaffe kan väl vänta tills ni är klara? Om de inte klarar av att hålla koncentrationen uppe under ditt långa anförande med tillhörande powerpoint-grafer, är det verkligen ditt problem? Kör på, tid är pengar! Och att slösa pengar på bra fika är ju bara onödigt, alla gillar väl bullar och kaffe? Det ger ju snabb energi, och visst, snabb nedgång också, men so what? Orka bry sig, liksom!

5. Efter mötet – om uppföljning. Äntligen slut! Då kan du släppa allt vad agenda, beslut, anteckningar och uppföljning betyder! Att skicka mötesanteckningar hinner man ju inte. Avsätta tid i kalendern för uppföljning? Nej, sånt håller vi inte på med. Är det viktigt hittar man nog tid senare för att faktiskt följa upp. Inte för att besluten implementeras så snabbt, men jag har ju andra saker att göra. Som att gå på ett till möte.

Tillhör du dem som INTE är trött på energifyllda och effektiva möten? Kontakta Micke Darmell på gr8 meetings. Gr8 meetings mission är att hjälpa organisationer att skapa en bättre intern möteskultur genom föreläsningar, utbildningar och böcker i mötesteknik och mötesledning.

Vi har ett grundmurat intresse för människor och möten. Sådana möten som du går på på jobbet, och möten mellan människor.

Vi är ett litet och marknadsledande företag som främst hjälper organisationer att förbättra sina interna möten, genom utbildningar, föreläsningar och böcker.

Du som jobbar med oss kommer uppleva oss som professionella men informella och med ett genuint intresse av att hjälpa er förbättra era möten.

Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva utveckling.
Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni kommer att må bättre och vara gladare på jobbet.

Det är ett bra steg mot en bättre värld.

Fortsätt läsa

5 vinster med en bättre möteskultur

Är det dags att sätta stopp för usla möten som tar medarbetares tid och energi, och istället skapa en möteskultur som gläder både kollegor och organisation?

Den genomsnittlige svenske tjänstepersonen lägger runt 30% av all arbetstid i möten. Är du chef eller ledare är det förmodligen långt mer än så. Det är alltså mycket pengar som investeras i möten. Samtidigt finns en stor frustration över hur mycket tid som gå åt till dåliga möten. Det finns en enorm potential att skapa mer lönsamma organisationer och få gladare medarbetare genom att ändra på detta. Här kommer fem anledningar till att skapa en stark och god möteskultur.

 • Organisationen frigör tid – upp till 30% på två år. Det är inte nödvändigtvis ett självändamål att minska på mötestid, men bättre möten är mer fokuserade och får därmed större effekt. Mer tid till förverkligande!
 • Ökad måluppfyllelse. När varje möte har syfte och mål som strävar mot organisationens syfte och mål, ökar naturligtvis måluppfyllelsen. När möten dessutom ses som en strategiskt viktig intern kommunikationskanal, ökar medvetenheten hos medarbetarna kring vad som ska uppnås.
 • Ökar engagemang och motivation. Många dåliga möten spär på stress och cynism hos medarbetarna. När möten istället ger energi och mening till medarbetarnas arbete skapas motivation. En god cirkel.
 • Levandegör värdegrunden i organisationen. Varje möte är som ett mikrokosmos där organisationens värderingar och kultur manifesteras. En arbetsplats med en inkluderade kultur håller inkluderande möten. Och det bästa med detta är att man även kan förändra en kultur med möten. Det är i mötet organisationen skapas.
 • Skapar en feedbackkultur. När varje möte avslutas med frågorna ”Vad gjorde vi bra? Vad kan vi göra bättre? Hur gör vi det nästa gång?, avdramatiseras feedback. En vana att hjälpa varandra framåt införs istället och en effekt är att feedbackkulturen stärks.

Med andra ord både sparar och tjänar man pengar på en bra möteskultur.

Vi på gr8 meetings har som mission att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor. Med över 30 års samlad erfarenhet från mötesbranschen kan vi hjälpa också er till bättre möten och bättre organisationer. Vi erbjuder:

 • Utbildningar
 • Processledning
 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Möteskartläggningar
 • Rådgivning (exempelvis vid mötesrumsrenoveringar)

Kontakta oss för mer information!

Vi har ett grundmurat intresse för människor och möten. Sådana möten som du går på på jobbet, och möten mellan människor.

Vi är ett litet och marknadsledande företag som främst hjälper organisationer att förbättra sina interna möten, genom utbildningar, föreläsningar och böcker.

Du som jobbar med oss kommer uppleva oss som professionella men informella och med ett genuint intresse av att hjälpa er förbättra era möten.

Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva utveckling.
Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni kommer att må bättre och vara gladare på jobbet.

Det är ett bra steg mot en bättre värld.

Fortsätt läsa

Bättre möteskultur hos fler organisationer i höst!

-gr8 meetings mission är att skapa bättre möten i organisationer och mellan människor, därför är det så roligt att vi kommande halvår har mer än någonsin att göra och att allt fler stora organisationer vill ta tag i sin interna möteskultur, säger Micke Darmell, VD på gr8 meetings.

Micke Darmell har själv jobbat med intern möteskultur i 10 år och i branschen i över 30 år. Han kallar sig själv Mötesevangelist och företaget han driver, gr8 meetings, har två ben. Det ena är att hjälpa mötesindustrin med möteskunskap så att de i sin tur kan hjälpa sina kunder få bättre möten. Andra delen är att hjälpa svenska organisationer får en bättre möteskultur.

Fortsätt läsa

Vi tar tempen på Almedalens möten

Almedalsveckan är Sveriges mest mötesintensiva vecka och självklart är vi på gr8 meetings på plats för att hjälpa organisationer få bättre möten. Bättre möten både i Almedalen men också på lite längre sikt.

Aldrig annars samlas så många människor, på så kort tid, på så liten yta, för att utbyta erfarenhet och kunskap. Pengar och tid investeras för att göra Sverige bättre.

Mötesexperterna Svenska Möten, gr8 meetings och Green Hat People ger sig ut bland besökarna i Almedalen för att ta tempen på alla möten.

Nyfiken på vad besökarna tycker om de över 4000 event som kommer ske i Almedalen denna vecka? Se mer på

http://www.almedalsbarometern.se/

Dessutom kommer Micke Darmell ha fyra öppna föreläsningar under veckan, samt ha LIVE Coachning I hur ditt möte i Almedalen ska få störta möjliga effekt!

Exakta tider och plats besök vår hemsida

Fortsätt läsa

Träffa Almedalens Mötesmagiker

Live Coach Corner- Mötescoachning med bl a Mötesmagikern Micke Darmell

Vill du att ditt möte i Almedalen skall bli ett av veckans bästa?

Kom och få gratis mötescoaching av mötesproffsen Micke Darmell från oss på gr8 meetings, Svenska

Möten och Green Hat People. 10 minuter 1-on-1 med möteskunskap.

Var?

Green Hat People-huset (innergården) på S:t Hansgatan 18.

När?

Onsdag 6 juli kl. 10-12 och 18- 19

Torsdag 7 jui kl. 10-12 och 15- 16

Drop in!

Bättre möten – Starkare organisationer – Gladare medarbetare

Svenska Möten i samarbete med gr8 meetings och Green Hat People

Fortsätt läsa

Möteskulturdagen – med lapp på luckan

Två Möteskulturdagen är nu genomförda och en återstår: Stockholm 16:e juni.

Både i Malmö och Göteborg var det fullt hus. Och! Det är fullsatt även i Stockholm!

Ett businessevent på en halvdag, i Stockholm veckan innan midsommar. Det måste vara någon sorts form av rekord!

Vi är så himla glada för det överväldigande intresset – det säger något om viljan att förbättra mötena i svenska organisationer idag. Det rör sig i leden! Och det är så bra. Potentialen i en god möteskultur är enorm: det bidrar till mer lönsamma organisationer och det bidrar till gladare medarbetare.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Fortsätt läsa

Trött på åsikter, tyck och tänk? Här är lite hårda mötesfakta.

Trött på åsikter, tyck och tänk, debattinlägg och allsköns troll som uttalar sig om allt mellan viktideal till färgen på det kungliga slottet?

Här kommer kanske ett blogginlägg för dig. En blogg utan åsikter, enkom baserad på fakta.

För ett tag sedan gick ju internet i spinn över Hans Rosling som i en dansk TV-intervju sa ”Det finns ingenting att diskutera. Jag har rätt och du har fel!”. Rosling är så klart ett medialt geni som gjort mycket gott genom att sprida en alternativ berättelse om vår värld. Men att klippet gjort sådan succé tror jag också beror på att många av oss är hjärtligt trötta på att allt ska debatteras. Random åsiktsperson kan skrika ut sin magkänsla i en debatt med en forskare som satsat hela sin karriär på att studera ett visst fenomen. Google versus 25 års forskning, och det verkar bli 1-1 i resultat. Det kan man bli less på. Allt behöver inte debatteras. Ibland finns det helt enkelt obestridliga fakta.

Och eftersom jag är en mötesnörd kommer här lite fakta om den svenska möteskulturen. Mångas arbetstid domineras ju av möten och det kan man ha en hel del åsikter om – men nu lämnar vi dem därhän och fokuserar på hur verkligheten ser ut. Here we go:

 1. Varje år tillbringar svenska tjänstepersoner tid i dåliga möten till en kostnad av 170 miljarder kronorDet motsvarar 5% av hela landets BNP.
 1. 30% av den genomsnittlige tjänstepersonens arbetstid går till möten. Alltså sitter vi ungefär 12 timmar i veckan i möten.
 1. En typisk chef/ledare tillbringar 50-80% av tiden i mötenLägger vi sedan till två timmars mailtid per dag kan alla räkna ut att det inte blir mycket tid över.
 1. Ett företag med 100 anställda investerar ca 27 miljoner kronor varje år i ren mötestid. Förberedelser, resor, lokalkostnader, uppföljning etc ingår inte i den kalkylen. Dessa 27 miljoner kronor är alltså ganska lågt räknat.
 1. Hälften av alla möten saknar tydliga syften och målSkjut från höften! Vi klarar det ändå! Eller?
 1. En tredjedel av alla möten tar energi från deltagarnaFör företaget från exemplet ovan betyder det alltså att minst 9 miljoner kronor varje år läggs på möten varifrån deltagarna går och känner sig mindre engagerade än när de kom dit.
 1. En tredjedel av deltagarna på ett möte upplever att de är på fel plats. Bara att kalla rätt personer skulle alltså minska mötestiden med 30%.
 1. 44% av mötesdeltagarna går från mötet och är osäkra på vad som egentligen beslutades. Svårt med uppföljning och genomförande då. Förhoppningsvis serverades i alla fall gott fika.

Det var alltså lite ren fakta om den svenska möteskulturen, hämtat från analysföretaget 3s som mätt den svenska möteskulturen sedan 2007.

Och här tänker jag trots min inledning smyga in en egen åsikt: Det ser inte bra ut! När resten av arbetslivet är söndermätet får dåliga möten bara pågå. Varför?

Du som läser det här: Hur ser det ut i er organisation? Vad kostar det er? Kan ni göra på ett annat sätt som är bättre för organisationen och mer inspirerande för era kollegor? Kanske är det dags att ni också tar tag i er möteskultur!

Stay gr8,

Micke

 

Fortsätt läsa
Stäng meny