Gott nytt med en reflektion.

Ja, då står vi här med ett år framför oss. Spännande, kittlande och kanske lite läskigt. För oavsett vad vi planerar och hoppas på kommer det att inträffa saker som vi inte har en aning om idag. Det enda vi kan påverka är hur vi hanterar det när det händer. Jag tror verkligen att “Det är inte hur vi har det utan hur vi tar det” är en “filosofi” som ger, iaf mig, ett bättre liv. Ett synsätt som för mig lättare hanterar svåra situationer i livet. Det gör också att det blir mindre stress, mindre irritation över småsaker och mer glädje i små vardagliga händelser.

En icke reflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet som den utmärkta föreläsare Christer Olsson säger.
Ge dig själv 5 minuter och reflektera över denna kille:
http://bit.ly/aGJesF

Stay gr8!
Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Skapa energi!

Vi har bara med vår vänstra hjärnhalva på möten. Den står för bl.a. för logik, fakta, matematik och detaljer. Den högra är sällan med. Den står för kreativitet, känslor, intuition och helhet.

Och hur smart är det? Vi ta alltså beslut med bara halva hjärnan. Det finns många beslut som tas i ett excel ark och som inte fungerar i praktiken. Du har säkert flera sådana exempel från din verklighet. När detta görs så har bara den vänstra hjärnhalvan varit i farten om den högra hade kopplats på, den som ser till helheten, hade det inte hänt.

Vi tappade den filosofiska tron på 16-1700-talet under Darwins intåg. Allt blev mer svart och vitt, rätt och fel. Sedan kom industrisamhället och ingenjörerna byggde upp organisationerna. Ledarskaps utbildningarna kommer från det militära. I skolan, från lågstadie till universitet, så utvecklas den vänstra hjärnhalvan till 90% och den högra med endast 10%. Detta tar vi med oss in i arbetslivet och dess möten.

Ändå är de flesta överens om att ett möte som ger energi är ett bra möte och ett möte som tar energi är ett dåligt möte.  (33% av alla möten tar energi av medarbetarna idag enl. Mötesbarometern 2010)

Hur ofta pratar koncernledningen, avd ledningen, chefen, avdelningen, projektgruppen eller teamet om hur vi skall ge varandra energi? Det kanske viktigaste för att skapa framgång? Slå in ordet energi på www.synonymer.se  Vem vill inte ha det i sin organisation?

Jag brukar fråga på mina föreläsningar; -Hand upp du som ger mindre energi än genomsnittet i din organisation på möten. Antingen som mötesledare eller deltagare. Hand upp!  Hur många tror du räcker upp handen?  Ca 1% av alla 10 000 tals människor jag träffat. 🙂 Dvs vi tror alla att vi ger mer energi än genomsnittet. Detta är ju för vi aldrig pratar om det!

I några bloggar framåt skall jag dela med mig av några bra energi övningar.

Men först, ta ett möte i din arbetsgrupp och diskutera följande två frågor:

  1. Hur ger du energi på möten?
  2. Vad får du energi av?

Då först får vi en förståelse för vad olika saker vi får energi av.

Jag tar gärna emot tips av dig och hur du gör när du ger energi, om du sett någon annan som ger energi. Vad gjorde den personen? Har du tips på några energi övningar?

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Det bara den som förstår som förstår!

Den senaste veckan har jag och min samarbetes partner, Åsa Lindell (www.meetnarket.se) arbetat med både IKEA’ hk i Sverige och Korsnäs koncernledning och chefsgrupp. Det visar återigen att de företag som tar tag i sin möteskultur är redan framgångsrika företag med bra ledarskap,Det är bara den som förstår, som förstår!

En intern “Meeting Culture Day! stod på programmet åt IKEA. Knappt 200 personer från alla bolagen var samlade för att bl.a. ta del av deras möteskartläggning, få en insikt i vad möteskultur är,  arbeta i workshops och till slut inspireras av Janne Gunnarsson. Den energi som dessa dagar ger är häftig att vara en del av!

Åt Korsnäs var uppdraget att ge en föreläsning, delge deras möteskartläggning samt leda en workshop. Samma sak här,  energin som uppstår när alla får arbeta i workshop är fantastisk. Det engagemang som uppstår är egentligen inte konstigt då det kanske är första gången för många de får jobba med förbättringar inom möten. Alla har en relation till möten men sällan fått göra något konstruktivt för att förbättra dem. Vi har nu varit inne i de flesta branscher och kan konstatera att samma energi uppstår överallt.

För två veckor sedan var jag i en mycket framåt kommun, Eskilstuna, med samma uppdrag som Korsnäs. Samma sak här.Bra ledarskap förstår vikten av bra möten.

Dessa uppdrag är oftast en första start för att belysa möteskulturen. I nästa fas tas oftast en mötes- och e-postpolicy fram. Därefter görs en kompetensplan, eller Meeting Training Camp, upp. Där mötesledare utbildas.

Trots mina 20 tidigare år inom mötesindustrin så har jag sällan skapat sådant innehåll som skapar sådan energi som det här. Tidigare i min roll som mötesproducent och med häftiga möten både nationellt och internationellt, med budgetar som kunde producera stora event som  blev inspirerande med massor av kända profiler. Detta är dock det roligaste jag gjort då det skapar en förändring på lång sikt. Att se alla arbeta med detta under inspirerande och engagerande former är en ynnest. Tack alla ni kunder som ger mig/oss förtroendet!

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Utbildning & kompetens!

Idag har jag föreläst eller rättare sagt jobbat ihop med en KY utbildning för mötesindustrin i Norrtälje.

Mycket inspirerande och roligt. Ett gäng härliga individer som verkligen tog sig ann det vi jobbade med,

Mitt största intryck är dock att det är KUNSKAP och UTBILDNING som behövs. Dessa elever förstod mer än många “gamla rävar” som funnits i mötesindustrin i många år. De förstod att inom möteskulturen finns många av deras arbeten i framtiden. Det var förlösande att få frågor som;

– Jag skulle vilja göra mitt examensarbete inom detta!

– Kan jag arbeta i ett företag med detta?

– Allt är ju ogjort här! Oj, vilka möjligheter det finns!

Nu när jag sitter på Bromma är jag omtumlad, men också helt på det klara att det kommer att komma ut ett helt nytt gäng med helt andra referensramar än många av de som idag verkar inom mötesindustrin och kommit från “festfixeriet”. Det är så härligt att se att äntligen kommer det in utbildning även i vår bransch och inte bara en bra attityd och “fixarmentalitet”.

Det kommer att hända grejer i mötesindustrin när vi får ut de utbildade och vi kommer att få mer tyngd. Utan detta kommer de flesta att vara, som idag, leverantörer som kan bytas ut i nästa “pitch”.  Hela mötesindustrin behöver komma upp på ledningsstrategisk nivå. Dvs. någon i ledningsgruppen behöver även få rollen som Meeting Manager. Då kommer alla komma högre upp i värdekedjan och bli en samarbetes partner.

Men så länge vi inte är utbildade så kommer de flesta att vara leverantörer, det kommer att vara låglöne yrken och ingen i ledningsgruppen bryr sig om möteskulturen.

En enkel fråga bevisar ovanstående.

Hur många inom mötesindustrin har gått en kreativitets utbildning som ett ex?

Eller som någon elev sa, om de stora anläggningarna skulle utbilda sina kunder då skulle de få mer jobb va?

 

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Trendseminarium!

Vi som arbetar med möteskultur har sett allt fler tecken på att det blivit en trend i framgångsrika organisationer att gå från ord till handling och börja arbeta med sin möteskultur.

Detta bestyrks genom att jag bjuds in på ett trendseminarium i Norrköping. Se bilagan nedan!

Bor du i närheten av Norrköping så passa på och kom på några inspirerande föreläsningar!

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Föredrag 20101127

Fortsätt läsa

Två kostnadsfria föreläsningar!

Bor du i södra Sverige eller i Uppsala trakten har du möjlighet att gå på en kostnadsfri föreläsning om möteskultur!

29e november i Uppsala på Kunskapsdagarna.

Plats: Scandic Uppsala nord. Tid: 16.55-17.40. Boka på www.kunskapsdagarna.se

1a december Frukostföreläsning Lunds kommun.

Plats Stadshallen, Stortorget. Tid: 07.30-09.15  Boka på http://bit.ly/cghpF7

Välkommen!

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

SVT

Efter inspelningen för knappt tre veckor sedan av Möteskulturdagen har de redan sänt den 4 ggr i SVT2 och Kunskapskanalen! Det visar också att möteskulturen tar en allt större plats i media. Se bara bransch tidningarna som mer och mer skriver om den. Ok, det är fortfarande mycket “5 tips” men allt fler artiklar går också ner i djupet vad möteskultur & Meeting Management är.

Vi är också med i allt fler företagstidningar och det visar också det stigande intresse för att skapa en bättre möteskultur.

Om du vill se Möteskulturdagen kan du gå in på www.svtplay.se och söka på Möteskulturdagen.

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

 

Fortsätt läsa
Stäng meny