Energitips!

Energi tips!
För att skapa bättre effekt av möten så behöver vi skapa mer energi och ta med höger hjärnhalva. Den står får bl.a. intuition, känslor, kreativitet och att tänka helhet.

Här kommer 4 enkla och fungerande övningar att ta till när du behöver ha en bra start eller öka energin under mötet.

2 st icebreakers:

3 påståenden

Fungerar bra på en grupp som träffats från några gånger till att de jobbar ihop för jämnan. Dela upp deltagarna i grupper 3-5 personer. Ge dem 5 minuter på att skriva ner 3 påståenden om sig själva. 2 skall vara sanna och en skall vara påhittad.

När fem minuter har gått så börjar en i gruppen och läsa upp sina påståenden och därefter skall de andra gissa vilken som är påhittad. Sedan går man runt till alla i gruppen har fått läst upp sina. Denna övning fungerar att köras flera gånger då det brukar bli roligare påståenden varje gång! Mycket skratt och energi!

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Högsta gemensamma nämnare

Skapa smågrupper 3-5 personer. Varje grupp ska på några minuter försöka hitta högsta gemensamma nämnare för dem. Det kan ex vara film, musik eller valfritt tema.

Fungerar bra på såväl grupper som ses för första gången som grupper som arbetat ihop tidigare.

Tidsåtgång ca 10 minuter.

2 st energizers:

Jag har aldrig……

En energiövning som passar såväl i koncernledningen( jag har kört den i flera bolag!) som på det privata partyt! Passar såväl som en “lära känna sig övning” är att det ger energi med massor av skratt!

Här går vi laget runt. Den som står på tur säger ex: – jag har aldrig kört mot rött med bil och reser sig upp.. Alla som då har kört mot rött reser sig. Därefter är det nästa persons tur.Den som säger “jag har aldrig” skall alltså berätta om en sak den personen har gjort, samtidigt så reser den på sig. Bara de som aldrig har gjort det som sägs sitter ner.

Detta skapar massor av skratt och ny energi i rummet! Det är svårt eftersom alla får hela tiden tänka efter, eftersom det är ett “tvärtom” tänk. Det är svårt att göra något aktivit när vi inleder med “jag har aldrig…:”

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Energimingel

Detta är en oerhört kraftfull enegizer! Denna passar bäst i arbetsgrupper som känner varandra. Passar grupper under 20 personer.

När energin har gått ur ett möte, eller du vill avsluta med att alla skall känna energi när de går ifrån mötet är detta en fantastiskt bra övning. Du säger; – Det är dags för energimingel! Då reser sig alla och går runt och ”minglar”. När de stöter på varandra så skall de säga något positivt till varandra.

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Denna övning kan kännas jobbig första gången, framförallt om det är en arbetsplats där feedback inte tillhör kulturen. Redan andra gången kommer det att hända stora saker, jag lovar! (nej, jag vet, alla behöver inte älska varandra. Om jag inte kan säga något positivt om en kollega säger det mer om mig än om kollegan!)

När energi uppstår, blir vi mer engagerade, mer öppna, letar rätt istället för fel etc. En icebreaker att börja mötet med gör att vi kopplar på den högra hjärnhalvan och på så sätt lättare att se helhet, vi blir också mer kreativa. Detta sammantaget gör att vi skapar förutsättningar för en bättre effekt av mötet.

Stay gr8
Micke Darmell, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Meeting Management!

Meeting Management handlar om att optimera effekten av organisationens alla möten

Meeting Management är en ledningsstrategisk fråga, men tyvärr har få företagsledningar förstått och sett lönsamhets- och affärsnyttoperspektivet med en bra möteskultur. Trots att undersökningar visar att 95 % av alla chefer tycker att organisationens möten är strategiskt mycket viktiga.

Vi har arbetat med möten i över 20 år och är övertygade om kraften i att skapa en bra möteskultur. Möten är kulturbärare och i en möteskultur som är i ständig förbättring sker automatiskt en utveckling av företagskulturen.

Varför ser det ut som det gör?
Vi törs påstå att nästan ingenting har hänt inom mötesområdet sedan 60-talet. Vi har visserligen fått ny teknik i form av smarta telefonlösningar, webmöten och videoutrustningar, men inte lärt oss hur vi bäst använder tekniken och vad som krävs av mötesledare och mötesdeltagare. Vi har troligtvis till och med en sämre möteskultur idag eftersom allt fler ”inte hinner” planera mötet ordentligt, än mindre följa upp det.

Nästan inga chefer har gått en utbildning inom Meeting Management eller möteskultur och nästan lika få mötesledare är utbildade, trots att alla vet hur viktig mötesledaren är. Och tittar vi på en möteslokal idag och jämför med hur det såg ut för 50 år sedan har nästan inget hänt.

Hur kan det vara så illa? Vi har identifierat nedanstående fyra anledningar till varför möteskulturen inte utvecklats, fokuserats eller hanterats som en strategisk fråga;

1. Det finns ingen kultur för ständiga förbättringar
2. Ingen äger frågan i ledningen.
3. Kunskapsbrist, få utbildningar och utbildade
4. Ingen leder utvecklingen inom mötesbranschen


Bra möten är en investering, dåliga möten slukar pengar

Konsekvenserna av detta blir att alla vill ha bättre möten men ingen tar tag i det då ingen ”äger” frågan, och mycket få har kunskapen. Detta trots att detta är en av de största kostnadsposterna i en organisation.
Låt oss ta ett exempel; ett företag med 1000 anställda investerar ca 150 miljoner sek varje år i faktisk mötestid, oräknat tid för förberedelser, resor och uppföljning.

Mer statistik; enligt forskning från USA är hälften av alla möten kontraproduktiva, och skulle egentligen inte ens äga rum, en tredjedel av alla möten i Sverige tar energi av deltagarna och en tredjedel av deltagarna på möten upplever att de är på fel plats. (ur Mötesbarometern 2010).

Möten och affärsnyttan
En strategisk syn och hanterande av möteskulturen ger utan tvivel ökad affärsnytta.
Låt oss ge några exempel;
• Effektivare möten frigör tid
• Om alla möten har ett tydligt syfte som präglar både planering, genomförande och uppföljning bidrar mötena i mycket högre grad till att verksamheten uppnår sina mål
• En bättre möteskultur ger ökad delaktighet hos mötesdeltagarna vilket ökar motivation och prestation
• Återkommande utvärderingar som en del av möteskulturen bidrar till en lärande organisation
• Minskad stress/ohälsa genom bättre och effektivare möten ger lägre sjuktal

Möteskulturens plats i organisationen
När man börjar se strategiskt på verksamhetens möten berör det hela organisationen, och bör så göra. Med den stora potential till ökad affärsnytta bör styrelsen följa utvecklingen, ledningen se det som en väg att driva kulturförändringar och även utveckla sina egna möten och kommunikationsavdelningen inkludera möten som en central del i sin kommunikationsplan. HR-avdelningen säkerställer att ledare och medarbetare har rätt kompetens inom mötesområdet och följer möteskulturen i medarbetarundersökningarna samt samverkar med IT om vad man behöver kunna för att bäst ta till sig den nya mötestekniken.

Vi tror att en förbättrad möteskultur är en av de viktigaste organisations förändringarna att ta tag i. Få vet dock vilken väg de skall gå, och ser vi tillbaka kan vi jämföra det med miljöarbetet i början av 90-talet. Alla såg problemet, men få visste vad de skulle göra med det, hur de skulle organisera sig eller strukturera arbetet. Åsa Lindell, som var en av de första miljöcheferna i svenskt näringsliv ser en tydlig parallell; där det mesta var oklart från början men där företag och organisationer inom några år organiserade sig, strukturerade sig och införde en mer hållbar företagskultur. Idag finns ingen organisation som inte planerar, genomför, följer upp, utvärderar och reviderar sitt hållbarhetsarbete.

Vi är övertygade om att motsvarande utveckling kommer att ske inom Meeting Management, och att det inom några år finns både kunskap, ägarskap och ständiga förbättringar i våra företag och organisationer.

Hur går man tillväga?
Vi rekommenderar följande fem enkla steg för att förbättra möteskulturen.
1. Möteskartläggning som identifierar nuläget
2. Skapa ett gemensamt synsätt för ledningsgruppen och en förståelse för möteskulturens bidrag till affärsnyttan
3. Identifiera förhållningssätt och spelregler
4. Implementera dessa bland alla anställda, ex en ”Möteskulturdag” med fokus på möteskulturen under den årliga kick-offen eller personaldagen.
5. Skapa en kompetens & utbildningsplan för chefer & mötesledare.

Framgångsrika företag leder utvecklingen
Vi ser idag tydliga tecken på att de företag och organisationer som tar tag i sin möteskultur är de som redan ligger i framkant även på andra områden. Organisationer med ett framsynt ledarskap som ständigt vill bli bättre tar även denna fråga på allvar och blir ännu mer framgångsrika!

Denna text är skriven tillsammans med min samarbetspartner Åsa Lindell, som har förflutet som informationschef på Schenker, Stena och Lindex. Hon har även arbetat som coach och förändringsledare. Idag brinner hon , precis som mig, för att förbättra möteskulturen i företag och organisationer.

Stay gr8
Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Vad motiverar dig?

Jag har ännu inte sett en forskningsrapport som stöder bonus system i organisationer. Ändå fortsätter bolagen att skriva in dessa incitament till sina chefer. Trots att det får till följd av kortsiktighet, reaktivt tänk, stoppar utveckling etc. Paradoxalt nog är de med redan de högsta lönerna som “behöver” detta för att göra sitt bästa.
Kolla denna intressanta kort film!

http://bit.ly/bQepg7

Vad motiverar dig?
Stay gr8!
Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Meeting Management utbildning

Då var vår första Meeting Management utbildning genomförd!
I Stockholm på Scandic Anglais var 15 personer (fullt!) förväntansfulla att lära sig mer om synsättet att se alla möten ur ett ledningsstrategiskt perspektiv.

Meeting Management handlar om att optimera effekten av alla möten i organisationen.

Vi hade en härlig blandning från olika branscher. Ericsson, Teracom, Regeringskansliet, Trafikverket, Försvarets Materialverk, företag inom mötesindustrin samt utbildningsföretag.

Vi är nu, med deras utvärderingar, än mer övertygade om att denna kompetens behövs i alla organisationer! Om vi skall få en bättre möteskultur i en organisation så är detta en ledningsstrategisk fråga och inget annat.

I bif dokument hittar du våra öppna utbildningar i vår.
Vill du ha referenser så ta kontakt med mig!

Stay gr8!
Micke, mötesevangelist

Utbildningar våren 2011

Fortsätt läsa

Gott nytt med en reflektion.

Ja, då står vi här med ett år framför oss. Spännande, kittlande och kanske lite läskigt. För oavsett vad vi planerar och hoppas på kommer det att inträffa saker som vi inte har en aning om idag. Det enda vi kan påverka är hur vi hanterar det när det händer. Jag tror verkligen att “Det är inte hur vi har det utan hur vi tar det” är en “filosofi” som ger, iaf mig, ett bättre liv. Ett synsätt som för mig lättare hanterar svåra situationer i livet. Det gör också att det blir mindre stress, mindre irritation över småsaker och mer glädje i små vardagliga händelser.

En icke reflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet som den utmärkta föreläsare Christer Olsson säger.
Ge dig själv 5 minuter och reflektera över denna kille:
http://bit.ly/aGJesF

Stay gr8!
Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Skapa energi!

Vi har bara med vår vänstra hjärnhalva på möten. Den står för bl.a. för logik, fakta, matematik och detaljer. Den högra är sällan med. Den står för kreativitet, känslor, intuition och helhet.

Och hur smart är det? Vi ta alltså beslut med bara halva hjärnan. Det finns många beslut som tas i ett excel ark och som inte fungerar i praktiken. Du har säkert flera sådana exempel från din verklighet. När detta görs så har bara den vänstra hjärnhalvan varit i farten om den högra hade kopplats på, den som ser till helheten, hade det inte hänt.

Vi tappade den filosofiska tron på 16-1700-talet under Darwins intåg. Allt blev mer svart och vitt, rätt och fel. Sedan kom industrisamhället och ingenjörerna byggde upp organisationerna. Ledarskaps utbildningarna kommer från det militära. I skolan, från lågstadie till universitet, så utvecklas den vänstra hjärnhalvan till 90% och den högra med endast 10%. Detta tar vi med oss in i arbetslivet och dess möten.

Ändå är de flesta överens om att ett möte som ger energi är ett bra möte och ett möte som tar energi är ett dåligt möte.  (33% av alla möten tar energi av medarbetarna idag enl. Mötesbarometern 2010)

Hur ofta pratar koncernledningen, avd ledningen, chefen, avdelningen, projektgruppen eller teamet om hur vi skall ge varandra energi? Det kanske viktigaste för att skapa framgång? Slå in ordet energi på www.synonymer.se  Vem vill inte ha det i sin organisation?

Jag brukar fråga på mina föreläsningar; -Hand upp du som ger mindre energi än genomsnittet i din organisation på möten. Antingen som mötesledare eller deltagare. Hand upp!  Hur många tror du räcker upp handen?  Ca 1% av alla 10 000 tals människor jag träffat. 🙂 Dvs vi tror alla att vi ger mer energi än genomsnittet. Detta är ju för vi aldrig pratar om det!

I några bloggar framåt skall jag dela med mig av några bra energi övningar.

Men först, ta ett möte i din arbetsgrupp och diskutera följande två frågor:

  1. Hur ger du energi på möten?
  2. Vad får du energi av?

Då först får vi en förståelse för vad olika saker vi får energi av.

Jag tar gärna emot tips av dig och hur du gör när du ger energi, om du sett någon annan som ger energi. Vad gjorde den personen? Har du tips på några energi övningar?

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Det bara den som förstår som förstår!

Den senaste veckan har jag och min samarbetes partner, Åsa Lindell (www.meetnarket.se) arbetat med både IKEA’ hk i Sverige och Korsnäs koncernledning och chefsgrupp. Det visar återigen att de företag som tar tag i sin möteskultur är redan framgångsrika företag med bra ledarskap,Det är bara den som förstår, som förstår!

En intern “Meeting Culture Day! stod på programmet åt IKEA. Knappt 200 personer från alla bolagen var samlade för att bl.a. ta del av deras möteskartläggning, få en insikt i vad möteskultur är,  arbeta i workshops och till slut inspireras av Janne Gunnarsson. Den energi som dessa dagar ger är häftig att vara en del av!

Åt Korsnäs var uppdraget att ge en föreläsning, delge deras möteskartläggning samt leda en workshop. Samma sak här,  energin som uppstår när alla får arbeta i workshop är fantastisk. Det engagemang som uppstår är egentligen inte konstigt då det kanske är första gången för många de får jobba med förbättringar inom möten. Alla har en relation till möten men sällan fått göra något konstruktivt för att förbättra dem. Vi har nu varit inne i de flesta branscher och kan konstatera att samma energi uppstår överallt.

För två veckor sedan var jag i en mycket framåt kommun, Eskilstuna, med samma uppdrag som Korsnäs. Samma sak här.Bra ledarskap förstår vikten av bra möten.

Dessa uppdrag är oftast en första start för att belysa möteskulturen. I nästa fas tas oftast en mötes- och e-postpolicy fram. Därefter görs en kompetensplan, eller Meeting Training Camp, upp. Där mötesledare utbildas.

Trots mina 20 tidigare år inom mötesindustrin så har jag sällan skapat sådant innehåll som skapar sådan energi som det här. Tidigare i min roll som mötesproducent och med häftiga möten både nationellt och internationellt, med budgetar som kunde producera stora event som  blev inspirerande med massor av kända profiler. Detta är dock det roligaste jag gjort då det skapar en förändring på lång sikt. Att se alla arbeta med detta under inspirerande och engagerande former är en ynnest. Tack alla ni kunder som ger mig/oss förtroendet!

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa

Utbildning & kompetens!

Idag har jag föreläst eller rättare sagt jobbat ihop med en KY utbildning för mötesindustrin i Norrtälje.

Mycket inspirerande och roligt. Ett gäng härliga individer som verkligen tog sig ann det vi jobbade med,

Mitt största intryck är dock att det är KUNSKAP och UTBILDNING som behövs. Dessa elever förstod mer än många “gamla rävar” som funnits i mötesindustrin i många år. De förstod att inom möteskulturen finns många av deras arbeten i framtiden. Det var förlösande att få frågor som;

– Jag skulle vilja göra mitt examensarbete inom detta!

– Kan jag arbeta i ett företag med detta?

– Allt är ju ogjort här! Oj, vilka möjligheter det finns!

Nu när jag sitter på Bromma är jag omtumlad, men också helt på det klara att det kommer att komma ut ett helt nytt gäng med helt andra referensramar än många av de som idag verkar inom mötesindustrin och kommit från “festfixeriet”. Det är så härligt att se att äntligen kommer det in utbildning även i vår bransch och inte bara en bra attityd och “fixarmentalitet”.

Det kommer att hända grejer i mötesindustrin när vi får ut de utbildade och vi kommer att få mer tyngd. Utan detta kommer de flesta att vara, som idag, leverantörer som kan bytas ut i nästa “pitch”.  Hela mötesindustrin behöver komma upp på ledningsstrategisk nivå. Dvs. någon i ledningsgruppen behöver även få rollen som Meeting Manager. Då kommer alla komma högre upp i värdekedjan och bli en samarbetes partner.

Men så länge vi inte är utbildade så kommer de flesta att vara leverantörer, det kommer att vara låglöne yrken och ingen i ledningsgruppen bryr sig om möteskulturen.

En enkel fråga bevisar ovanstående.

Hur många inom mötesindustrin har gått en kreativitets utbildning som ett ex?

Eller som någon elev sa, om de stora anläggningarna skulle utbilda sina kunder då skulle de få mer jobb va?

 

Stay gr8

Micke, mötesevangelist

Fortsätt läsa
Stäng meny