Mötesrådgivare

Möteskompetens för mötesrådgivare

Då en organisationstrend de senaste åren är och har varit att förbättra sina möten, gör detta att kunskapen har ökat och det i sin tur ställer högre krav på våra mötesanläggningar. Historiskt sett har mötespersonal, bokare och säljare på mötesanläggningar fått få utbildningar inom just mötes och mötesrumskunskap. För att kunna ta emot kundernas allt högre krav, krävs mer kunskap om möten än kunden.
Detta är en utbildning som säkerställer detta.

Målgrupp:
All mötespersonal, alla bokare, säljare och chefer på mötesanläggningar.

Innehåll:

6 st. halvdagar med följande rubriker

Kickstart Möteskunskap.
– Grundläggande kunskap om möteskultur och dess affärsnytta
– Övergripande branschperspektiv. Första inblick i mötesrådgivning
Mötets fysiologi & psykologi
– Fördjupad kunskap vad som påverkar ett bra möte och dess grundförutsättningar
– Fördjupad kunskap och förståelse för människans beteenden i mötessammanhang
Möblering
– Fördjupad kunskap och förståelse för möbleringens betydelse ur ett gästperspektiv
Rådgivning & behovsanalys
– Genom besök hos Sveriges främsta rådgivare identifiera kärnan i bra rådgivning
– Grundläggande kunskap, insikt och förståelse för innehåll och nytta av en behovsanalys
Teknik
– Grundläggande kunskap om den teknik som finns på anläggningen
Dagen för mötet
– Hur mötespersonalen tar emot mötesledare och skapar trygghet för denne.
– Hur mötespersonalen ”knyter ihop säcken” tillsammans med mötesledaren efter avslutat möte.
– Kunskap om tekniska lösningar och verktyg i mötesmiljöer.

Till detta bör även en teknik utbildning ske så att alla är trygga med samtlig teknik i alla rummen. De skall kunna hantera både en pc och mac, de skall kunna ställa in ett bra ljud och förstå vad som krävs.


Kontakta oss för mer information