Heléne Arvidsson- Ny VD för gr8 meetings

Heléne Arvidsson- Ny VD för gr8 meetings som hjälper er uppnå bättre resultat och en god social arbetsmiljö.

Hejsan!

Jag heter Heléne Arvidsson och jag hjälper er uppnå bättre resultat och en god social arbetsmiljö.

Jag är katalysator, processledare och rådgivare till organisationer/ företag som är trötta på för många möten som inte håller måttet, på evigt mejlande som inte leder någonstans och interna processer som mest skapar ineffektivitet och dålig arbetsmiljö.

En värld där allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och att vi allt mer individualister så ser jag att vi behöver ha en tydlig strategi för när och till vad vi använder mejl, andra digitala kanaler och fysiska möten.

I takt i med vi blir självständiga och självstyrande, ”lead your self”, så ökar kraven på en hög kvalité i våra fysiska möten. Det som skapar framgång i organisationer är när människor samverkar, där finns kreativitet, engagemang och motivation.

Få chefer eller företag är utbildad eller har rätt kompetens för att åstadkomma detta på egen hand.
Jag har under mina drygt 20 år som chef och ledare kunnat skapa en bra social arbetsmiljö samt bra resultat och måluppfyllelse genom att ha en tydlig strategi för kommunikation. För mig har bra möten varit mitt främsta verktyg för att utöva ett effektfullt och bra ledarskap. Det finns få områden som med så få insatser leder till så stora förbättringar som inom dessa.

Du är välkommen att höra av dig så berättar jag mer!


Kontakta Heléne