Effektiva resultat med mötestjänster

Mötestjänster

Fler och fler organisationer och företag idag är trötta på för många möten som inte håller måttet.
Ett evigt mejlande som inte leder någonstans och interna processer som skapar ineffektivitet och dålig arbetsmiljö är några av de största hindren för att uppnå bra resultat.

Rätt möten och effektiva forum kan hjälpa dig skapa en bra social arbetsmiljö, bättre resultat och högre måluppfyllelse samt utöva ett starkt ledarskap.

Det som skapar framgång i organisationer är när människor samverkar och känner kreativitet, engagemang och motivation.

Den stora utmaningen hos chefer och företag inom detta är att utbildning och rätt kompetens saknas för att åstadkomma detta på egen hand.

Det finns få områden som med så få insatser kan leda till så stora förbättringar.

Affärsplan-

Öka effekten och måluppfyllelsen

Varje år gör de flesta företag och verksamheter en budget eller prognos. I samband med det görs ofta också en affärs eller verksamhetsplan för att förtydliga hur ni ska förverkliga era mål och strategier. Mötena däremot tenderar att i många fall pågå år efter år utan någon koppling till de strategier och mål ni vill uppnå.

Vi hjälper er i 3 steg att koppla samman era möten till er affärs eller verksamhetsplan. Med rätt möten kommer ni garanterat öka er genomförandekraft och måluppfyllelse, ni kommer troligen även minska er mötestiden totalt med ca 30%.

1. Inventera befintliga möten som finns
2. Identifiera vilka möten ni behöver som kommer hjälpa er uppfylla och nå era mål och strategier.
3. Vi skapar en årsöversikt där vi särskiljer era möten med strategiskt och operativt fokus, tydliggör syfte och mål med respektive möte. Vi säkerställer rätt deltagare och på vilken dag och vilken tid mötet bäst äger rum. Här förtydligas även mötesformen, om det lämpligast är ett fysiskt möte eller ett virtuellt möte.


Kontakta Heléne

Låter det intressant? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er. Vi gör en behovsanalys utifrån just era behov och önskemål, efter det så lämnar vi en offert anpassad just till er.
Helene Arvidsson 079-100 44 75, helene.arvidsson@gr8meetings.se

Bollplanket-

Kunskap och stöd till kvalitativ resultatförbättring

Idag när alla har mycket på sina agendor så är det vanligt att chefer och ledare inte har någon som man kan få stöd och support av eller kunna ventilera sina tankar med. När det kommer till möten så är det få som har utbildning eller kunskap om hur man skapar bra möten. För en chef och ledare så är mötet verktyget (hur) man ska lösa eller åstadkomma de man vill i de allra flesta fall.

Vi har tagit fram denna tjänst till chefer och ledare som vill ha stöd i att utveckla sin verksamhet, förändra ett område eller förbättra ett nyckeltal.

Pris 35 000 kr exkl. moms och ev. resekostnader
Rådgivning/coachning som gäller under 12 mån i form av ett abonnemang som består av 2 fysiska träffar á 2 timmar samt 16 timmars telefontid som kan nyttjas fritt under året. Samtliga möten bokas i samråd.

Bollplanket- Kunskap och stöd till kvalitativ resultatförbättring

Tveka inte att höra av dig om du har funderingar eller frågor Helene Arvidsson 079-100 44 75, helene.arvidsson@gr8meetings.se


Kontakta Heléne

Resultat Boost-

Punktinsats för snabba förbättringar

Oavsett om det är ett nyckeltal eller ett område som inte har det önskvärda resultat eller om det är ett nytt område vi vill åstadkomma resultat kring så är det hur vi formaterar oss i olika mötes forum som ofta är den primära lösningen. Då få chefer och ledare ofta saknar utbildning och kompetens kring möten så har vi skapat denna tjänst.

Denna tjänst riktar sig till de chefer och ledare som på kort sikt vill åstadkomma en förbättring i ett område eller på ett nyckeltal där vi primärt kommer utgå från ett eller flera mötes forum som stöd för att uppnå önskat resultat.
Tidsaspekten 1–3 månader avser chefer, ledare eller projektledare ansvariga för små, medelstora organisationer eller avdelningar. Vid större organisationer så kan tidsaspekten behöva justeras efter behov.

Tjänsten omfattar stöd under 1–3 månader

Beroende på omfattning och önskemål på frekvens sätts tidplan för att uppnå önskat resultat. I första mötet görs en kartläggning av nuläge samt önskat resultat och en tidsplan tas fram. Stöd och insats sätts utifrån kundens önskemål.

Låter det intressant? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er. Efter det så lämnar vi en offert anpassad just till er. Helene Arvidsson 079-100 44 75, helene.arvidsson@gr8meetings.se