Diplomerad Mötesledare

Mötesteknik för mötesledare

Ett steg för att skapa en hållbar och medveten möteskultur är att utbilda chefer och mötesledare i mötesledning.
Denna mötesledareutbildning är framtagen av mötesevangelisten Micke Darmell och kommunikationsexperten Antoni Lacinai, som samarbetar med Caroline Murray Carlsson, med syfte att hjälpa organisationer att skapa bättre möten.

Testa! Gratis mötesledarutbildning i miniformatAnmäl dig här

Mötesteknik för mötesledare

En mötesledareutbildning som gör skillnad

Istället för exempelvis en endags utbildning med liten effekt, är detta ett program på sex månader fördelat på:
– Tre dagars utbildning, uppdelat på tre tillfällen. Dessa leds av Antoni Lacinai och Micke Darmell.
– Distansutbildning med tips och nya uppdrag varje vecka via en web-klass. Caroline Murray Carlsson från Lustra Utveckling leder distansdelen.

Boken ”En massa sätt att sabba ett möte – och 3x fler sätt att bygga upp det på” ingår i kursen.

En massa sätt att sabba ett möte... Och 3x fler sätt att bygga upp det på

Distansutbildningen

Denna del är en nyckelkomponent för att skapa en varaktig förbättring. Vi vet att repetition ökar det bestående minnet av en kurs. Vi vet också att prestationen ökar om någon har förväntningar på att deltagaren agerar och reflekterar.
Detta sker med jämn frekvens (en gång i veckan) i web-klassen med Caroline. Varje uppdrag ska genomföras och delas med resten av gruppen. Det blir därför ett perfekt komplement till de fysiska träffarna. Det blir ett stöd och en närvaro som är betydligt högre än på vad som kan ges under några dagars utbildning i en kurslokal.

De tre utbildningsdagarna

En mix av strategi, taktik, mötesteknik och metoder kommer att delas in i
Före (planeringsfasen)
Under (genomförandefasen) och
Efter (avslutningsfasen). Här är exempel på vad som ingår i de tre fysiska träffarna:Kontakta oss för mer information

 • Dag 1
 • Förväntningar
 • Spelregler
 • Syfte och Mål
 • Planering av ett möte
 • Inbjudan
 • Inledningens betydelse
 • Energizers, Icebreakers etc
 • Dag 2
 • Delaktighetens betydelse
 • Exempel på metoder och modeller
 • Möblering
 • Effektiv kommunikation
 • -Kroppsspråk
 • -Röst
 • -Hjälpmedel
 • Dag 3
 • Motivationsstilar
 • Inlärningsstilar
 • Beslutsstilar
 • Besvärliga personligheter
 • Examensdags –
 • Deltagarna leder ett eget möte