Mötesrum med energi och funktion

Mötesrum

Den fysiska miljön är en viktig komponent för att skapa bra möten. För mötesanläggningar blir det allt viktigare att erbjuda rätt förutsättningar till sina kunder, när möteskompetensen ökar hos kunderna.
Vi kan hjälpa er att skapa mötesrum med funktion. Tillsammans med 50 av Sveriges bästa utbildare och föreläsare har vi tagit fram ett underlag för mötesrum i världsklass. Det behöver inte nödvändigtvis betyda dyra investeringar i toppteknik.

Skapa mötesrum med funktion

Mötesrummen är en bra symbol för detta. De ser i stort sett lika ut idag som de alltid har gjort – det är bara designen som ändrats. Kunskap om funktion och om rummets påverkan på mötet har sällan prioriterats när mötesrum har utformats. Beställare, arkitekter och byggare saknar möteskunskap.
Den goda nyheten? Det kostar inte mer att göra rätt än att göra fel!

Mötesrum som utformats utifrån funktion ger förutsättningar för bättre möten. Bra rum inbjuder till deltagande. De bidrar till att skapa energi och flow.

Mötesrum för beslutsamhet och fokus

Vårt Mötesrumskoncept

Vi på gr8 meetings har tillsammans med 50 av Sveriges främsta facilitatorer, workshopsledare, utbildare och föreläsare tagit fram ett mötesrumskoncept till stöd för mötesanläggningar. Vi kan hjälpa er ta fram inspirerande och funktionella mötesrum som hjälper era kunder till bättre möten. Ni får större kundlojalitet och ökad lönsamhet på köpet.

Med vår samlade erfarenhet och kompetens, har vi nu tagit fram ett koncept att använda vid nybyggnationer, renoveringar eller om rummet bara behöver förbättrats utifrån era förutsättningar.

Välkommen att höra av dig om du vill erbjuda era kunder mötesrum som bidrar till att skapa bättre möten!

Mötesrum med härvaro och funktion

Vi hjälper er med att

 • Se till att rummet stödjer delaktighet, skapar fokus och ger energi
 • Säkerställa att skrivytor optimeras och ger alla deltagare möjlighet till skapande
 • Få färgsättningen att stödja mötet
 • Möblera på ett sådant sätt att hierarkier bryts, delaktighet ökar och energi i rummet bibehålls
 • Skapa rum som kan anpassas efter olika typer av möten
 • Personalen är utbildad och kan ge sina kunder råd vad gäller den fysiska miljön inför varje möte
 • Case- Mötesrummet Energy

  Ett rum som vi på gr8 meetings har varit med att skapa.
  Vi har här tagit bort flera bord som stod som en mental och fysisk barriär mellan deltagarna. Genom att göra det bryter vi traditionella diskussionsmönster och hierarkier. Det skapar ny dynamik. Samtidigt är stolarna bekväma så att man kan sitta en hel dag i dem. Du rör sig naturligt i dem vilket stödjer energinivån hos deltagarna. Det finns också en lite platta på dem så deltagarna kan skriva och ha sin kaffekopp där. Rummet är dessutom fyllt av stora skrivytor som signalerar förväntat aktivt deltagande.
  (Rummet finns på Scandic Triangeln)

  Mötesrum med energi och funktion