Går du på sjukt dåliga möten?

Möteskulturverket

Generaldirektören för Möteskulturverket säger -Våga vägra dåliga möten!

Välkommen till Möteskulturverket!

-Jag heter Micke Darmell och är Generaldirektör.
Just nu sitter det 600.000 människor i ett möte i Sverige. Av dem har 300.000 gått till ett möte som saknar tydligt syfte och mål. Det vill säga de vet inte varför de är där och de vet inte vad de ska bidra med. Kvar är 300 000 människor. Av dem så är hundra tusen som är kallade i onödan, vi kallar för många till våra möten. Nu är det 200.000 kvar som sitter på möten som de tror har tydligt syfte och mål, men det är bara det att 100 000 av dem, hälften, saknar syfte och mål som bidrar till organisationens framgång. Det är en chef, ledare, som gör det här för sin skull.

Just nu sitter du 600 000 människor i ett möte, en halv miljon av dem borde göra något annat, eller ha ett bra möte där alla deltagare känner lust, mening och delaktighet.

Det skulle skapa tillväxt för Svenska organisationer.

Möteskulturverket ger vi dig råd hur du kan agera när du blir kallad på ett möte du inte bör gå på. Sprid det här, för Sveriges BNP, för Sveriges tillväxt och för din egen hälsa. Hjälp oss!