Vad är möteskultur?

Med möteskultur menas den kultur som kännetecknar företagets eller organisationens alla möten, en kultur som utgår från en gemensam handling och ett beteendemönster för människor i en grupp. En god möteskultur leder företaget framåt snabbare och skapar glada medarbetare. I de allra flesta fall har möteskulturen ”bara uppstått” utan att ledningen bestämt hur de vill att organisationen ska se på sina möten. En bra möteskultur är just en ledningsstrategisk fråga.

Svenska möten idag

Varje år spenderar svenska tjänstehen tid i ineffektiva möten till en kostnad av 170 miljarder kronor. Det motsvarar runt 5 % av Sveriges BNP. I snitt är 30% av all arbetstid mötestid- för chefer och ledare är den siffran 50-80%. Trots det har allt för många organisationer av någon anledning en kultur där det är accepterat att hålla oplanerade möten där det skjuts vilt från höften. För lite tid sätts av till att planera, genomföra och följa upp goda möten. Det brukar betyda att låg kvalitet får kompenseras med hög kvantitet.


 

Vi kan hjälpa din organisation

 

…mot effektivare möten. Möten kan användas som ett strategiskt verktyg för att driva förändring i organisationer.

En stor del av den formella kommunikationen och samarbetet på en arbetsplats sker genom möten, och det är en god idé för alla organisationer att se över hur de vill använda mötet för att skapa bättre, mer effektiva och mer inkluderande arbetsplatser.

 

Möten och den sociala arbetsmiljön

”En stark och hållbar möteskultur
tillsammans med en sund digital arbetsmiljö,
skapar en god social arbetsmiljö.”

Hur vi hjälper er att få bättre möteskultur

Med en bättre möteskultur kommer ni öka er måluppfyllelse. Ni kommer spara och tjäna pengar. Och ni kommer ha roligare på jobbet!


Workshops

Vi leder och facilterar workshops för att hjälpa er mot en bättre möteskultur. Det kan vara tex. när ni vill ta fram spelregler för era möten och för era mail. Bolla med oss

Föreläsningar

Micke Darmell är en av Sveriges mest bokade föreläsare. Med sin starka scennärvaro och sitt stora patos kan du som kund känna dig trygg med din bokning. Micke är inte bara kunnig i sina ämnen, han är dessutom en talare av rang. Deltagarna involveras aktivt under hela föreläsningen för största möjliga inlärning. För att deltagarna verkligen ska kunna skapa förändring efter att ha lyssnat på Micke får de en anteckningsbok att själva skriva i under föreläsningen. Dessutom innehåller den massor av tips från Micke att ta med sig hem. Om Micke som föreläsare

Interna möteskulturdagar

Er personaldag, kick-off eller chefsdag är ett utmärkt tillfälle att sätta fokus på den interna möteskulturen och inleda ett förbättringsarbete kring detta. Vi hjälper er skapa en dag till er som ger energi till att göra skillnad. Kontakta oss här

Möteskartläggning

Tillsammans med vår samarbetspartner 3S kan vi erbjuda en väl beprövad metod för att inleda utvecklingen av era möten. Med en benchmark-undersökning, Meeting Quality Index, MQI™, skapar ni snabbt förståelse för nuläget – en förståelse som ger goda förutsättningar för vidare utveckling av era möten.

Utbildningar

Trots att 30% av all arbetstid i snitt är mötestid och, och trots att chefer tillbringar 50-80% av sin arbetstid i möten saknar de flesta utbildning i hur man leder bra möten. Vi erbjuder flera utbildningar, såsom Mötesledarutbildning och mötesrådgivarutbildning med flera, som du kommer att ha nytta av resten av ditt arbetsliv. Till våra utbildningar

Rådgivning

Vi stödjer er i er planering och på er väg mot en bättre, mer effektiv och hållbar möteskultur. Välkommen!Värdet av att skapa en hållbar möteskultur

• Frigör tid – i snitt 30% av all mötestid inom 2 år

• Ökar måluppfyllelsen

• Ökar motivationen och prestationen hos medarbetarna

• Bidrar till en lärande organisation

• Bidrar till en bättre feedback-kultur

• Levandegör värdegrunden i organisationen