Våra möten säkerställer vårt resultat.

Bra möten som styr mot mål och vision!

Interna möten är den viktigaste kommunikationskanalen vi har idag på jobbet. Fler och fler företag och organisationer inser värdet i att utnyttja och optimera det som ofta stjäl upp till sju veckor per anställd och år:
Det interna mötet.
Genom att göra möteskulturen till en ledningsstrategisk fråga och att optimera effekten av organisationens alla möten, kan man signifikant förbättra måluppfyllelsen och nå snabbare resultat.
Med rätt möten där rätt personer är kallade, som vet varför de är närvarande och vad de skall bidra med. Med utbildade mötesledare som vet hur mycket det betyder för deltagarna att känna sig delaktiga och tillfredsställda för att kunna ta viktiga beslut. Energifyllda möten med ett tydligt syfte, mål och agenda, och ett klimat på mötena som uppmuntrar respekt och öppenhet.

Låter inte detta som något att se fram emot?

Vi hjälper, utbildar och guidar

Vi hjälper din organisation mot effektivare, bättre och mer energifyllda möten. Genom utbildning och kunskap leder vi organisationen mot bättre möten genom att använda dem som ett strategiskt verktyg för att driva förändring mot en mer inkluderande arbetsplats. Vill du läsa om hur vi gör det på bästa sätt?


Gå direkt till Mötesprocesser

Vad är möteskultur?

Vad är möteskultur?

Med möteskultur menas den kultur som kännetecknar företagets eller organisationens alla möten, en kultur som utgår från en gemensam handling och ett beteendemönster för människor i en grupp. I de allra flesta fall har möteskulturen ”bara uppstått” utan att ledningen bestämt hur de vill att organisationen ska se på sina möten. En bra möteskultur är just en ledningsstrategisk fråga.


Läs mer om möteskultur

Vad kostar dåliga möten våra organisationer?

Varje år tillbringar svenska tjänstehen tid i ineffektiva möten till en kostnad av 170 miljarder kronor. Det motsvarar runt 4 % av Sveriges BNP. I snitt är 30% av all arbetstid mötestid- för chefer och ledare är den siffran 50-80%. Trots det har allt för många organisationer av någon anledning en kultur där det är accepterat att hålla oplanerade möten där det skjuts vilt från höften. För lite tid sätts av till att planera, genomföra och följa upp goda möten. Det brukar betyda att låg kvalitet får kompenseras med hög kvantitet.

170
miljarder svenska kronor

Samlad kostnad för ineffektiva möten i Sverige varje år

Strategi och byggstenar

Mötesprocesser

Den viktigaste interna kommunikationskanalen en organisation har är möten.
Därför hjälper vi organisationer mot en effektiv möteskultur.
Vi skräddarsyr lösningar efter din organisations behov.
Det kan till exempel handla om framtagning av en strategisk mötesstruktur, mötesledarutbildningar, föreläsningar eller workshops.
Ni får kunskap, förståelse och konkreta verktyg för att skapa bättre möten i er organisation. Allt för att nå era mål snabbare. Ni kommer dessutom att spara pengar, tid och energi genom effektivare och roligare möten.

Struktur

Här tar ni gemensamt fram vilka möten som är viktiga i er organisation för att driva er framåt. Tidstjuvar och slentrianmässiga möten sållas bort och energigivande möten som kan bygga och effektivisera organisationen kommer till.

Kultur

Möten är kulturbärande och visar tydligt hur företagskulturen är efterlevs i organisationen. Människorna i en organisation är varandras arbetsmiljö och med en hälsosam, öppen och effektiv möteskultur blir mötena både färre och effektivare samtidigt som kulturen stärks och ger en ökad delaktighet hos de anställda. Delaktighet i sin tur ökar motivationen, prestationen och ansvarskänslan hos alla.

Fysisk miljö

Mötets fysiska miljö, mötesrummet, är en viktig komponent i lyckade möten. Mötesrum som utformats utifrån funktion ger förutsättningar för bättre och mer energifyllda möten. Bra rum inbjuder till deltagande och bidrar till att skapa energi och flow.

Hur vi hjälper er mot en hållbar möteskultur


Workshops

Vi leder och facilterar workshops för att hjälpa er mot en bättre möteskultur. Det kan vara t.ex. när ni vill ta fram spelregler för möten och mail. Det kan också vara att inventera möten och kartlägga vilka möten organisationen behöver
För att nå sina mål och sin verksamhetsplan.

Utbildningar

Vi erbjuder inom mötesledning/teknik. Vi gör såväl digitala mötesledarutbildningar som fysiska utbildningar som varvas med digitalt forum för bästa effekt. Vi utbildar även mötesanläggningar i mötesrådgivning.

Möteskartläggning

Tillsammans med vår samarbetspartner 3S kan vi erbjuda en väl beprövad metod för att inleda utvecklingen av era möten. Med en benchmark-undersökning, Meeting Quality Index, MQI™, skapar ni snabbt förståelse för nuläget – en förståelse som ger goda förutsättningar för vidare utveckling av era möten.

Interna möteskulturdagar

Er personaldag, kick-off eller chefsdag är ett utmärkt tillfälle att sätta fokus på den interna möteskulturen och inleda ett förbättringsarbete kring detta. Vi hjälper er skapa en dag till er som ger energi till att göra skillnad.

Föreläsning

Micke Darmell är en av Sveriges mest bokade föreläsare inom sina ämnen: effektiva möten, och den ständiga uppkopplingen. Deltagarna involveras aktivt under hela föreläsningen för största möjliga inlärning. För att deltagarna verkligen ska kunna skapa förändring får de en anteckningsbok med tips och verktyg att arbeta med under och efter föreläsningen.

Rådgivning

Vi stödjer er i er planering och på er väg mot en bättre, mer effektiv och hållbar möteskultur.
Välkommen!

Kontakta oss idag