Om något självklart fanns, vore detta inte då självklart?