Kan improvisationteater vara det bästa verktyget för att skapa den perfekta möteskulturmiljön?