En reflektion som jag hoppas kan ge någon en ny insikt!